BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dönmezer Hoca

Dönmezer Hoca

Ve nihayet “Ordinaryüs Profesör Doktor” unvanlı son akademisyenimizi de kaybettik. Sulhi Dönmezer Hoca, önceki sabah 86 yaşında iken hayata veda etti.Ve nihayet “Ordinaryüs Profesör Doktor” unvanlı son akademisyenimizi de kaybettik. Sulhi Dönmezer Hoca, önceki sabah 86 yaşında iken hayata veda etti. İlkokula başladığımız 1957 senesinde Ord. Prof. unvanını kazanmış, hukuk fakültesine girdiğimiz 1969’da ise ceza hukuku hocamızdı. Medeni Hukuk hocamız Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay gibi Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer de 4 yıl boyunca derslerimize girdi. Okuduğumuz dönem Türkiye’nin en çalkantılı zamanlarıydı, fakat kürsüde iyi hukuk hocalarımız vardı. Çalışkan insanlardı. Objektif kaldılar, otoritelerini konuşturdular. Hatiplerdi, çok güzel ders anlatırlardı. Çünkü Türkçeleri güzeldi. İyi giyinen iyi konuşan İstanbul beyefendileriydi. Talebelerine hukukçu şahsiyet ve karakteri kazandırırlardı. Bu hocaların en önde gelenlerinden biri de Sulhi Dönmezer’di. Daha ilk dersten hukuku sevdirirdi. Dünya çapında bir ceza hukukçusuydu. İdeolojilere, darbelere bulaşmadı. Halbuki idare hukukumuza gelen Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar, 27 Mayıs’ın arkasındaki isimdi. Onun gibi bazı profesörler, ideolojiyi ilme tercih ettiler. Bazıları hukukun diliyle oynadı, o muhteşem dili yaraladılar. Denebilir ki Sulhi Dönmezer Hoca hiç emekli olmadı. Üniversitede talebe yetiştirdi. Ülkeye ise ceza hukuku mevzuatında ve yeni ceza hukuku hazırlanmasında yardımcı oldu. Mahkemelere, ülkeyi yönetenlere “mütalea” verdi. Son zamanlara kadar ekranlara çıkar, kuvvetli hafızasıyla kanun, madde ve içtihatları sayarak konuşulan mevzua dair fikirlerini ortaya koyardı. Aynı zamanda kriminoloji “suç ilmi” hocasıydı. “Hocaların Hocası” diyebileceğimiz “ordinaryüs” unvanı 27 Mayıstan sonra kaldırıldı. Şimdi akademik hayat, araştırma görevlisi, yardımcı doçent, doçent ve profesör diye ayrılıyor. YÖK ve benzeri kurumlar, Ali Fuat Başgil, Selahattin Sulhi Tekinay, Sulhi Dönmezer gibi şahsiyetlerin çoğalması için kuruldu, fakat tersi oldu. Arada bir kendi gayretiyle parlayan akademisyenler de olmasa ilim âlemimiz çöle dönecek. Halbuki o hocalar zamanında her şey o kadar zormuş ki.. Zorları aşıp ilim adamı olmuşlar... Sulhi Dönmezer Hocanın ölümüyle bir Ord. Prof’un kaybından evvel bir hukuk âbidesi devrildi. 1 kayıp kıymetin yerine 5 yeni kıymet koyamazsak ziyanda oluruz. Maalesef bu ziyanı yaşamaktayız. Bu ziyanın herkes tarafından görülüp âcilen tedbir alınması lazım... Kendini ipek böceği gibi kozasına hapsederek ilim uğruna ömür tüketenlere rahmet diliyoruz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT