BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > "Kadıların maaşı az olmamalı!.."

"Kadıların maaşı az olmamalı!.."

Bâyezid Han, bütün kadıları (hakim) Yenişehir'de toplamıştı. Çünkü teftiş ettirdiğinde hemen hepsinin rüşvetle iş yaptıklarını tespit ettirmiş ve onları da en ağır ceza ile cezalandırmak istiyordu. Vezîr-i Âzam Ali Paşa bu duruma bir çare arıyordu!..Meşhur 15. asır Osmanlı tarihçisi Neşrî Tevârih-i Âl-i Osmân'da şöyle yazıyor: "Bu Osmanoğulları doğru bir soydu: Nâ-meşrû hareket etmezlerdi. Âlimlerin 'yasaktır' dediklerinden kaçınırlardı. Osman ve Orhan Bey zamanındaki âlimler, tezvirlik ve fesatlardan âri idiler. Vaktâ ki Kara Rüstem Karaman'dan geldi, hîle ve bid'at başladı. Kadılar (Mahkeme başkanları) da rüşvet almaya başladılar. Suç baştan aşınca, Bâyezid Han kadıları teftiş ettirdi; her birinde bir türlü fesat buldu ve karar verdi. Ne kadar kadı varsa, hepsini Yenişehir'de topladı. Hepsine en ağır cezayı (idam) vermek istiyordu. Ali Paşa çare arıyordu... Vezîr-i Âzam Ali Paşa hayret etti, onları bu cezadan kurtarmak için bir yol bulamadı. Meğer, hünkârın bir nedimi (çok sevdiği yakını) vardı; onu yanına çağırarak: - Bak, eğer bu kadıları kurtarırsan bir fitneyi önlemiş olursun, dedi. Nedim de, çabucak hünkâra vardı: - Ey Hân, beni Bizans'a elçi gönder, dedi. Hünkâr: - Orada neylersin? diye sordu. - Varayım, tekfûrdan papazlar dileyeyim, dedi. Bâyezid Hân: - Papazları neyleyeceksin? diye sordu. Nedim: - Kadıları kıralım, papazları kadı yapalım, dedi. Bâyezid Hân: - Kadılığı papazlara verinceye kadar, kendi insanımıza versem ya, dedi. Nedim: - Onlar câhil kalmışlar, papazlar ise nice yıllar ilim yolunda çalışıp tahsil etmişlerdir. Sen kadılara kızarak cezalandırıyorsun bâri bu papazlar İncil'in hükümlerini ibka' etsinler, dedi. Maksat hasıl olmuştu! Nediminin bu sözleri hünkâra tesir etti ve; -Nasıl edelim? diye sordu. Nedim: - Onu ben bilmem, paşalar bilir... "Niçin rüşvet alırlar? Hünkâr, Ali Paşa'yı çabucak çağırtıp getirtti. - Ali, bu kadılar okumuşlardır, niçin okuduklarını tutmazlar, rüşvet alırlar? diye sordu. Ali Paşa, - Sultânım, düşenleri (maaşları) azdır, dedi. Hünkâr da onları serbest bıraktı, onlara resim akçası tâyin etti ve şimdiki kadılar binde yirmi akça resim alırlar. Bu Ali Paşa himmetidir."
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 97039
  % 0.16
 • 5.7884
  % -0.27
 • 6.5093
  % -0.13
 • 7.5234
  % -0.13
 • 237.892
  % 0.01
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT