BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tarih boyunca Türkler

Tarih boyunca Türkler

Binlerce yıl Türklerin anavatanı olan Anadolu yalnız tarihi bakımdan değil, yeraltı ve yerüstü servetleri ile de dünyanın en zengin yeridir.Binlerce yıl Türklerin anavatanı olan Anadolu yalnız tarihi bakımdan değil, yeraltı ve yerüstü servetleri ile de dünyanın en zengin yeridir. Dış güçler bu zenginliğimizi kullanmamızı önlüyorlar. Bu fasit daire aşılmalıdır. 13 yıldır Malatya'nın Ortuzu beldesindeki Aslantepe Höyüğünde çalışan İtalyan arkeolog Prof. Dr. Marcella Frangipane, 2003 yılında Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde "Anadolu ve Devletin Doğuşu" konulu brifingte "Yeryüzündeki medeniyetin kaynağının, tarihçilerin iddia ettiği gibi Mezopotamya değil; Anadolu olduğunu" ifade etmiştir. Çatalhöyük'teki araştırma yapan arkeolog ve bilim adamları, duvarlardaki geometrik şekiller ile resimlerin, Orta Asya kökenli Türklerin asırlardır halı ve kilimlerinde kullandıkları motiflerle aynı olduğunu söylemektedirler. Bunlarda Türklerin 9 bin yıl önce Anadolu'nun sakinleri olduğu görüşünü güçlendirmektedir. Ayrıca Pof. Dr. Veli Sevin'in Hakkari'de yaptığı kazıda M.Ö. 1200 yıllarına ait "Balbal" adı verilen Türklerin kullandığı mezar taşları bulundu. Türklerin M.Ö. 1200 yılında bu bölgede yaşadığını göstermektedir. Hattiler, Anadolu'da Hititler'den önce yaşamış Türk topluluğudur. Avrupa efsaneleri Truva (Troyalıların) Türk ülkesi olduğunu ifade etmektedirler. Kökler: Kimmerler, Çin'de devlet kuran Türk hanedanları, Co Hanedanı, Etrüskler, Sümerler, Hattiler, Hititler, Anau kültürü, Tayar ve Taştık kültürü, Androvo kültürü, kelteminar kültürü, Atanasevo kültürü, Karasuk kültürü, Truva Gövde: İskit- Sakalar, Hunlar, Göktürkler, Oğuzlar, Büyük Selçuklular, Türkiye Selçukluları, Anadolu Beylikleri, Osmanlılar ve Türkiye. Dallar: Uygurlar (Turhan, San), Karahanlılar, Gazneliler, Harezmşahlar, Çağatay, Atabeylikler, Doğu Anadolu Türk Devletleri, Özbek Hanlığı, Timurlular, Kaşgar Hanlığı, Buhara Hanlığı, Babirler Hive Hanlığı, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safevi, Avşarlar, Kaçarlar, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Alanlar, Avrupa Hunları, Avarlar, Kuman Kıpçaklar, Peçenekler, Hazarlar, Cengiz İmparatorluğu, Altınordu Hanlığı, Hokand Hanlığı, Kayan Hanlığı, Sibir Hanlığı, Astrahan Hanlığı, Kırım Hanlığı, Kasım Hanlığı, Kazak Hanlığı, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kimekler, Sabanlar, Macarlar, Tabgaç Devleti, Bulgarlar (Büyük Bulgar Devleti, Tuna Bulgar Devleti, İtil Bulgar Devleti) Türgeşler ve çok sayıda Türk Devleti bu gövdenin dallarıdır. Tarihte Türkler tarafından kurulan ve idare edilen fakat halkının çoğunluğu Türk olmayan devletler de vardır. Tolonoğulları, İhşidoğulları ve Sacoğulları devletleri gibi...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT