BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gayri müslimle evlenmek

Gayri müslimle evlenmek

Sual: Müslüman erkek ve kadın gayri müslimle evlenebilir mi? CEVAP: Müslüman erkek kitapsız kâfirlerle evlenemez. Kitaplı kâfir kadınla yani Hıristiyan ve Yahudilerle evlenmesi caiz ise de, tahrimen mekruhtur, harama yakındır. Zimmi ile evlenmesi tenzihen mekruhtur. (Hindiyye)Sual: Müslüman erkek ve kadın gayri müslimle evlenebilir mi? CEVAP: Müslüman erkek kitapsız kâfirlerle evlenemez. Kitaplı kâfir kadınla yani Hıristiyan ve Yahudilerle evlenmesi caiz ise de, tahrimen mekruhtur, harama yakındır. Zimmi ile evlenmesi tenzihen mekruhtur. (Hindiyye) İslam idaresi altında zimmi olarak yaşayan kitap ehli kadın ile evlenmek tenzihen mekruh idi. Zimmi olmayan kendi memleketinde yaşayan gayri Müslimlere harbi kâfir denir. Bugün yer yüzünde zimmi kâfir yoktur. Onun için bugün kitap ehli kadınla evlenmek tahrimen mekruhtur. Zaruretsiz evlenmemelidir. Müslüman kadın, kitapsız kâfirle evlenemediği gibi, ister harbi olsun, ister zimmi olsun hiçbir kitap ehli kâfirle de evlenemez. Evlenmeye karar verdiği zaman kâfir olur. (Redd-ül muhtar) Konu ile ilgili âyet-i kerimelerden üçünün meali şöyledir: (Kitap ehli [Yahudi ve Hıristiyan] kadınlarla evlenmeniz helaldir.) [Maide 5] (İmanlı kadınların kâfirlerle evli kalmaları helal değildir.) [Mümtehine 10] (İman etmedikçe, müşrik [dinsiz, putperest] kadınlarla evlenmeyin. İmanlı bir cariye, beğendiğiniz, imrendiğiniz müşrik bir kadından elbette daha üstündür. Kadınlarınızı da, iman edinceye kadar müşrik erkeklerle evlendirmeyin! Mümin bir köle, müşrik bir erkekten elbette daha üstündür.) [Bekara 221] Müşrik ile evlenmek Sual: Bir erkek, dinsiz bir kadınla evlenmeye niyet edince, bir kadın da, Müslüman olmayan bir erkekle evlenmeye karar verince, niye hemen imanı gidiyor? Sadece haram işlemiş olmuyor mu? Haram işleyene kâfir denir mi? CEVAP: Haram ile küfür farklıdır. Allah'ın emrini yapmamak veya yasak ettiğini yapmak haramdır. Ancak Allah'ın emrini beğenmemek, onu yanlış görmek küfürdür. Bu inceliği iyi anlamalıdır. Kur'an-ı kerimde evlenmesi yasak edilen kadınlar şunlardır: (Ana, kız, bacı, hala, teyze, kardeş kızı, süt anne, süt kardeş, kayın valide, üvey kız, gelin ve iki kız kardeşi nikâhında bulundurmak.) [Nisa 23] (Müşrik kadın.) [Bekara 221] Burada bildirilen kadınlarla zina eden büyük günah işlemiş olur, fakat kâfir olmaz. Ancak bunlarla evlenmek caizdir diyen kimse, Allah'ın emrini beğenmemiş olur, hafife almış olur. Kâfir olması, zina yapmasından dolayı değil, Allah'ın emrini yanlış kabul ederek evlenmeyi meşru kabul etmesindendir. Nikâh tazelemek Sual: Nikâh nasıl tazelenir? CEVAP: Nikâh tazelemek, yeniden nikâh kıymak demektir. Hanefi'ye göre nikâh tazelemek çok kolaydır. Hanımdan nikâhı kıymak üzere vekalet aldıktan sonra, iki erkek şahit yanında, (Öteden beri, nikâhlım olan hanımımı, onun tarafından vekaleten ve tarafımdan asaleten kendime nikâh ettim) denir. Böylece nikâh tazelenmiş olur.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT