BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İyilik de kötülük de Allah’tan

İyilik de kötülük de Allah’tan

Sual: Kendisinin hem mehdi hem de resul olduğunu söyleyen birisi, (Hayır Allah’tan şer ise nefsimizdendir.



Sual: Kendisinin hem mehdi hem de resul olduğunu söyleyen birisi, (Hayır Allah’tan şer ise nefsimizdendir. Allah kula bela göndermez. Bela kendi nefsimizdendir) diyor. Şerri de, belayı da yaratan Allah değil midir? Bütün peygamberler niçin belaya maruz kalmıştır? CEVAP: Şer Allah’tan değil diyenler, Hıristiyanlarla Mutezile fırkasıdır. Amentü’deki (Hayrıhi ve şerrihi minallahi...) ifadesi, hayrın da şerrin de Allah’tan olduğunu bildiriyor. 14 asırdır gelen bütün âlimler, böyle bildirmişlerdir. İslam âlimleri Kur’anı bilmiyorlardı da şimdiki türediler mi biliyor? Allahü teâlâ belayı iki sebepten gönderir: 1- Günahsız olan Peygamberlere gönderdikleri bela, onların derecelerinin yükselmesine sebep olur. 2- Günahkâr müminlere, günahları yüzünden gönderir. Bir âyet meali şöyledir: (Size [günahkâr müminlere] gelen her musibet, kendi ellerinizle işleyip kazandıklarınız [günahlar] yüzündendir. [Bununla beraber Allah] birçoğunu da affeder, [musibete uğratmaz.]) [Şûra 30 Kadı Beydavi ile Celaleyn] Demek ki Allahü teâlâ, belayı, kötülükleri bize ceza olarak göndermektedir. Cehennemde de çeşitli belalar, azaplar gönderecektir. Ama bunu gönderen yine Allah’tır, cezayı hak eden de kuldur. Bir âyet meali de şöyledir: (Kendilerine bir iyilik dokununca, “Bu Allah’tan” derler; başlarına bir kötülük gelince de “Bu senin yüzünden” derler. “Küllün min indillah=Hepsi Allah’tandır” de, bunlara ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar.) [Nisa 78] İyilik gelince Allah’tan, kötülük gelirse senin yüzünden diyenleri Allah ikaz ediyor: Küllün min indillah=Hepsi Allah’tandır buyuruyor. Bundan sonraki âyette ise şöyle buyuruyor: (Sana gelen her iyilik, Allah’ın [bir ihsanı, bir nimeti olarak] gelmekte, her kötülük de [işlediğin günahlara karşılık olarak] kendinden gelmektedir. [Hepsini yaratan, gönderen Allahü teâlâdır.]) [Nisa 79] (Parantez içindekiler yine Kadı Beydavi, Celaleyn, Medarik gibi muteber tefsirlerden alınmıştır.) Birinci âyette iyilik de, kötülük de Allah’tan olduğu bildiriliyor. İkinci âyette, iyiliği kötülüğü gönderiş sebebi açıklanıyor. Birkaç âyet meali de şöyledir: (Lut’un karısının azaba uğramasını takdir ettik.) [Hicr 60] (Yani kaderini öyle kötü yazdık. Onun işleyeceği günahları bildiği için kaderini böyle kötü yazmıştır.) (Rabbin, kendi istediğini yaratır, dilediğini seçer. Onların seçim hakkı yoktur.) [Kasas 68] (Sizi de, işlediğiniz [iyi, kötü] amelleri de yaratan Allah’tır.) [Saffat 96] (Her şeyin yaratıcısı Allah’tır.) [Zümer 62, Mümin 62] Kadı Beydavi şöyle açıklıyor: (Hayrı, şerri, imanı, küfrü ve her şeyi yaratan ancak Allah’tır. Her şey Onun tasarrufu altındadır.) Peygamber efendimiz, imanla ilgili âyetleri açıklayıp buyuruyor ki: (İman, Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, kıyamet gününe ve hayrın şerrin, Allah’ın takdiri ile olduğuna inanmaktır) [Buhari, Müslim] (En kıymetli iki hadis kitabındaki bu hadis-i şerifi inkâr eden Müslüman ise dinden çıkar, gayri Müslim ise, itikadına bir zarar gelmez.) (Allah, “kadere, hayır ve şerrin takdirimle olduğuna inanmayan başka Rab arasın” buyurdu.) [Şirazi] (Bu kudsi hadis de şerrin Allah’tan olduğunu bildiriyor.) (Kaderin, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmayan mümin değildir.) [Tirmizi] (Demek ki, şer Allah’tan değil diyen mümin değildir.)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95953
  % -0.94
 • 5.8268
  % -0.21
 • 6.5545
  % -0.3
 • 7.5597
  % -0.05
 • 238.589
  % -0.11
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT