BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Üst öğrenim intibakı ile ilgili kanun ne zaman çıkarılacak?

Üst öğrenim intibakı ile ilgili kanun ne zaman çıkarılacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na; 1. Devlet memuru olduktan sonra kendi çabasıyla üniversiteyi bitiren memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (12) No’lu bendi uyarınca üst öğrenim intibakı yapılıyorduTürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na; 1. Devlet memuru olduktan sonra kendi çabasıyla üniversiteyi bitiren memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (12) No’lu bendi uyarınca üst öğrenim intibakı yapılıyordu. Bununla ilgili olarak, 18 Mayıs 1994 günlü, 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen (d) alt bendinde yer alan “... emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi geçmemek üzere ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla...” ibaresinin Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tarafından 16 Nisan 2003 tarih ve 2003/22 Esas, 2003/34 karar sayısı ile Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline, 2. İptal nedeniyle uygulama imkanı kalmayan (d) alt bendinin kalan bölümünün de 2949 sayılı Anayasa Mahkemesi Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Kanunu’nun 29. maddesinin ikinci fıkrası gereğince iptaline, 3. İptal edilen (d) alt bendinin doğuracağı hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici görüldüğünden, Anayasa’nın 153’üncü maddesinin üçüncü fıkrasıyla 2949 sayılı Yasanın 53’üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fırkaları gereğince iptal hükmünün, kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasından başlayarak, bir yıl sonra yürürlüğe girmesine oybirliği ile karar verilmiş olup, karar 16 Temmuz 2003 tarih ve 25170 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 4. Ancak; karar tarihinden itibaren bir yıl geçmesine rağmen 657 Sayılı Kanunun 36-12/d fıkrası ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmadığından ve ilgili maddenin iptal edilmiş olması nedeniyle, türlü fedakarlıklarla yaptığımız öğrenimin karşılığını alamamaktayız. Fedakâr çalışmaları ile övündüğümüz meclisimizin bu konuyla da bir an önce ilgilenmesini ve binlerce memurun mağduriyetini gidermesini bekliyoruz. > Gizem Öztuğ Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama 11.08.2004 tarihli gazetemizin bu köşesinde yer alan “İhtisasımız ne zaman başlayacak?” başlıklı okuyucu mektubuyla ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Mine Tunçel imzasıyla gelen açıklama şöyle: ÖSYM Başkanlığı tarafından 10-11 Nisan 2004 tarihlerinde yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda Bakanlık adına Üniversite, SSK ve Eğitim Hastanelerine yerleştirilen asistanların atamaları 05.08.2004 tarihinde yapılmıştır.” Fındık üreticisinin durumu vahim! Bildiğiniz gibi, bu yıl özellikle Giresun, Ordu ve Trabzon’da kışın yaşanan don olayı nedeniyle çok ciddi bir ekonomik kriz oluşmuştur. Asıl vahim olan, yetkililerin bu tehlikenin büyüklüğünü henüz anlamış görünmemeleri... Giresun ekonomisi tamamen fındığa bağlı. Yaşamakta olduğum Giresun’un Doğankent ilçesinde, önceki senelerde tonlarca fındık üretilirdi; bu yıl merkez ilçede toplanan fındıkların tamamı bir ton değil. Bu durum, tehlikenin ne kadar ciddi boyutta olduğunu gösterir sanırım. Benim asıl korktuğum, geçim sıkıntısının huzursuzluklara yol açması ihtimali. Bakın; benim bir dönüm bahçem yok, fındığım da yok; bu bölgede yaşayan 30 yaşında iktisat mezunu bir genç olarak olabilecek tehlikelere duyarsız kalamıyorum. Bazı araştırmalar yaptım, sonuç olarak çok ciddi bir ekonomik bunalım ve sosyal bozulma olabileceği kanaatine vardım. Burada yaşanabilecek muhtemel toplumsal bozulmalar için endişe etmekteyim. Şu ana kadar yaşadığım ilçede bir kez bile ciddi anlamda hırsızlık olayı olmamıştır, esnaflar yarı ürünlerini gece iş yerini kapattığında dışarıda bırakır, sabahleyin gelir iş yerini açar ve kimse kimsenin malına el sürmez. > Kamil Kaptan-GİRESUN
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT