BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kraliçe Nur’un görüşü

Kraliçe Nur’un görüşü

Kraliçe Nur Ürdün Kralı merhum Hüseyin’in dördüncü karısıdır. Kendisi ABD’de doğmuştur yarı Arap yarı Amerikalı bir aileye mensuptur.Kraliçe Nur Ürdün Kralı merhum Hüseyin’in dördüncü karısıdır. Kendisi ABD’de doğmuştur yarı Arap yarı Amerikalı bir aileye mensuptur. Evlenmeden önceki ismi Lisa Halaby idi. Princeton Üniversitesinde eğitimini tamamladıktan sonra 1978’de Kral Hüseyin’le evlenmiş ve dört çocukları olmuştur. Leap of Faith “İtikatın Sıçraması” adlı bir kitap yazmıştır. Kral Hüseyin 1999’da ölümünden önce Orta Doğu ile Batı arasında adeta ip cambazlığı yapmıştı. Kraliçe ABD’nin NEWSWEEK dergisinden Richard Ernsberger ile konuşmuştur. NEWSWEEK: Bu kitabı niçin yazdınız? Nur: Kocamın ölümünden sonra birçok kimse bana iki farklı kültürde yaşamamın görüşüm üzerinde ne etkisi olduğunu sordu. Ben de kocam gibi Amerikan ve Arap kültürlerini ayırandan çok birbirini bağlayan şeyler olduğu kanaatindeyim. Ben ortak alanı belirtmek için bir sorumluluk duyarım ki, iki kültür anlaşmazlıkları barışçı yolla çözebilsinler. Kocam kitabın kahramanıdır, onun barışı araması baş temadır ve kesin tarihi veya siyasi bir hesap veriş değildir. NEWSWEEK: Amerika’nın Irak’ı işgaline tepkiniz nedir? Nur: Orta Doğu’da halk uzun zamandır tecrübeden geçmiştir. Bunun için kocam Hazreti İbrahim’in çocuklarının ortak değerlere önem vereceklerine daima inanmıştır. Barışı sağlayacak tek güvenlik başarı ihtiyaçlara dayanmalıdır ve bunun silahları eğitim, ekonomik fırsat ve halkın siyasette sözü olmasıdır. Kocamın 1967 savaşından sonra söylediği gibi barış için önşart adalettir ve Orta Doğu’da adalet olduğunda barış olacaktır. Bu, bu kadar basittir. Ve bu sosyal, ekonomik ve siyasi adalet demektir, bilhassa Filistinliler bakımından. NEWSWEEK: Saddam Hüseyin’in iktidardan uzaklaşması bölge için iyi bir şey oldu mu? Nur: Ben bunu tek bir adamın meselesi olarak görmüyorum. Ben bunu Iraklı, Ürdünlü, İsrailli ve Filistinlilerin hayatlarını etkileyen liderlerini seçmek, ümitler ve fırsatlar gibi kararlarda söz sahibi olmaları şeklinde anlıyorum. NEWSWEEK: Bu savaşın arkasındaki fikir Irak’a ve bölgeye demokrasi getirmek değil mi? Nur: Kocam yıllar önce Irak için vizyonunun demokratik ve müsamaha örneği olduğunu söylerdi. Bush yönetimi konusunda veya Orta Doğu’da diğer bir hükümet için taraf tutmuyorum. Bunu yapmak serbestim yok. Tecrübem savaşın ıstırapları artırdığını gösteriyor. Savaşın herkes için bir an önce bitmesini arzu ediyorum. NEWSWEEK: Kral Hüseyin birinci Körfez Savaşında arabulucu gibi hareket etmek istedi, Kuveyt’in Irak tarafından işgaline bir Arap hal çaresi aradı ve bunun için kötü kişi oldu? Değil mi? Nur: Çok kere kötülendi iki taraftan da, ilkeli, prensibe göre hareket ettiği için. Krizin başında Irak kuvvetlerinin derhal geri çağırılmasını istedi. Saddam’a baskı yaptı. Sivil zayiat olmaması ve çevrenin tahrip olmaması için askeri harekata mani olunmasını istedi. Savaştan beri aşırılık çok arttı. Halk kızgın. NEWSWEEK: Bush yönetiminin Filistin-İsrail problemini aktif olarak çözmesini ister misiniz? Nur: Anlaştıkları “Yol Haritası”nın bir an önce uygulanması çok önemli bölgede barış ve istikrar bir adil çözümle gelecek. Halbuki Birleşmiş Milletlerin uygulanmayan düzinelerle kararı dünyada pek çok Arabın ve Müslümanların tamamen zihnindedir. Kuveyt’teki ve Irak’taki savaşa milletlerarası haklılık hemen tanınmıştır. NEWSWEEK: Bir çözüm bulunamaması hüsrana uğrattı mı? Nur: Eşimin hayatı boyunca arzusu bu idi benim ve çocuklarımın da öyle. Her gün bir çözüm bekliyoruz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT