BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kamu personeline seyahat sınırlaması

Kamu personeline seyahat sınırlaması

Son dönemde artan yurt dışı gezilerinin mali yükü Başbakanlığı harekete geçirdi. Başbakan Tayyip Erdoğan imzasıyla bakanlıklara gönderilen yazı ile yurt dışı ve yurt içi seyahatlere sınırlama getirilmesi istendi.ANKARA- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışına yapılacak resmi seyahatlerin, genel tasarruf ilkeleri ve yoğun hükümet programı sebebiyle asgari düzeylere çekilmesini ve sınırlı sayıda heyetle gerçekleştirilmesini istedi. Başbakan Erdoğan imzasıyla konuya ilişkin bir genelge yayınlandı. Genelgede, yurt dışına yapılan seyahatlerin ülke tanıtımına, ticari ilişkilere, ulusal dış politikaya sağlayacağı yararlara rağmen, genel tasarruf ilkeleri ve yoğun hükümet programı sebebiyle asgari düzeye çekilmesi ve sınırlı sayıda heyetlerle gerçekleştirilmesinin değerlendirildiği belirtildi. Müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür gibi üst düzey devlet görevlilerinin yurt dışı seyahatlerinin mütekabiliyet esasına göre yapılan davetlere icabet niteliğinde olmasının genel ilke olarak benimseneceği kaydedilen genelgede, bu ilkeye uygun olsa dahi ülke çıkarlarının gereği olmayan, zorunluluk bulunmayan, dışişleri temsilciliklerince ifası mümkün bulunan seyahatlerin önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin ilgili bakanlar tarafından alınacağı bildirildi. Otobüs ve treni tercih edin Bu çerçevede, Başbakan yardımcılıkları ile Devlet bakanlıkları ve Başbakanlık merkez teşkilatından yurt içine ve yurt dışına geçici görevli olarak gönderilecek veya gidecek personelin söz konusu geçici görevlendirmeler sebebiyle yapacakları seyahatlerle ilgili şu hususlara azami dikkat ve hassasiyet göstermeleri gerektiği vurgulandı: * Yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmeler zorunlu hallerde yapılacak, bu görevlendirmelerde görev konusu açık bir şekilde belirlenerek makamdan onay çıkmadan yapılmayacak. * Görevlendirmelerde, görevin süresi ve görevli sayısı en az düzeyde tutulacak. * Yurt içi seyahatlerde zorunlu olmadıkça uçak dışında kalan otobüs, tren gibi vasıtalarla seyahat edilecek, sadece üst düzey yöneticiler zorunlu hallere münhasır olmak üzere alınacak onaylarda belirtilmek suretiyle uçakla seyahat edebilecekler. Üç gün önce bildirilecek Genelgeye göre, başbakan yardımcılığı ile devlet bakanlıklarında görevli personelin teklifi bakan, başbakan başmüşavirleri, başbakan müşavirleri ile başbakanlık müşavirlerinin teklifi kendileri, diğer personelin teklifi ise üst amiri tarafından imzalanarak gönderilecek. Tekliflerin yapılacak seyahatten en az üç gün önce Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'ne intikal ettirilmesi gerektiği belirtilen genelgede, belirtilen hususlara uymayan tekliflerin işleme alınmayacağına dikkat çekildi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT