BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Truva ile ilgili bilgiler

Truva ile ilgili bilgiler

Halk lisanında Truva olan ve Homeros'ta Troia (Troya) olarak geçen bu antik kent, birbirinin enkazı üzerine kurulmuş 9 şehirden ibarettir.Halk lisanında Truva olan ve Homeros'ta Troia (Troya) olarak geçen bu antik kent, birbirinin enkazı üzerine kurulmuş 9 şehirden ibarettir. Truva'ya ait tarihi eserler elliye yakın müzede sergilenmektedir. Berlin, Petersburg, Moskova, Prag, Atina bunlardan sadece birkaçıdır. Şu anda Türk ve Alman vatandaşı olan Prof. Manfred Osman Korfmann başkanlığında 12 ülkeden gelen bilim adamları çalışmaktadırlar. İlk Truva kesme taşları kalay ve bakırla işlenmiş ve beyin ameliyatı bile yapmışlardı. Batı, Truva'nın Türklüğünü devamlı red ederken, çok sayıda Avrupalı kendisinin Truva kökenli olduğunu iddia etmektedir. 13. asra ait Avrupa'da tarihi bir belgede "Troia Türklerin ülkesi idi..." denmektedir. Bazı bilim adamlarına göre "Troia ilion değildir. Turoba (Türklerin obası-yani yurdu) manasındadır. Hatta bazı tarihçilere göre Küçük Asya (Anadolu) merkezli Balkan, Kafkasya, Mezopotamya Türklerin vatanıdır. Orta Asya'ya buradan göç edildi ve buradan yeniden eski yerlerine göçler başladı. Tur, Tork, Tunk yer adları Küçük Asya (Anadolu) ve Güney Avrupa'da yaygındır. Eski Yunancada (tt), (s), (ss) ve (nd) yoktur. Yunanistan, Girit ve Ege Adaları'nda yüzlerce "Ön Türkçe" adları vardır. Korintos (şehir) Koskimtos (dağ), Parnassos (dağ), (Samintos (yer), Knossos (şehir) olarak geçer. Homeri'nin İlyada'sı 2002 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İlhame Enverkızı bu konuyu ilmi olarak araştırdı. Homeri'nin İlyada'sında geçen Türkçe sözler; 1- Batı Tepesi, Yunanistan'da (I) olmadığı için "Bati" olarak geçer. 2- Ida Dağı; eski Yunancada (u) ve (c) olmadığı için "Uca- Yüce" (Ida) olarak geçer. 3-Sakmandr (Türk boyunun adıdır) 4-Turoil: Tural ya da Turel 5-Gargar, Truva'da tepedir. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Gargar Irmağı vardır. 6-Tartar (Azerbaycan'dan Terter Irmağı ve şehri vardır) 7-Aksi (Türkiye ve Azerbaycan'da Aksu Nehri vardır) 8-Kazdağı ayrıca İran'da eski bir Türk kenti (Kazuin) 9-Trakya ise aslında Turakya Tur ise Türk, Turakya ise Türk yurdu 10- Eski Yunanlıcada (t) ile (f) birbirine benzediği için Trakya=Frakya. Trukya (Trigya). Frigya olarak ifade edilmiştir. 11- Anadolu Lidyasının adı, eski Mısır belgelerinde "Tursa" olarak geçer. Tur kelimesi Mısır, Sümer, Babil, Asur belgelerinde Türk ve Türk Yurdu olarak geçer. 12- Yakın zamana kadar Rusya'da Türkçe'ye "Tur-Skiy" denilirdi. Tur=(Türk) Skiy ise (Çe-Ça) anlamına gelir. Truva Ön Türk boylarındadır. Hattiler, Hunların atası, Hititler İskitlerin atası olduğu bilim adamlarınca ifade edilmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT