BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bağ-Kur malullük aylığı

Bağ-Kur malullük aylığı

1479 sayılı Bağ-Kur Kanunun 27’nci maddesine göre malullük sigortasından sağlanan yardım, malullük aylığı bağlanmasıdır. Anılan kanunun 28’inci maddesi hükmüne göre ise, bir sigortalı çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybederse malul sayılır.1479 sayılı Bağ-Kur Kanunun 27’nci maddesine göre malullük sigortasından sağlanan yardım, malullük aylığı bağlanmasıdır. Anılan kanunun 28’inci maddesi hükmüne göre ise, bir sigortalı çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybederse malul sayılır. Malullük halinin tespiti Maluliyetin tespiti Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler ve Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait hastanelerin Sağlık Kurullarınca verilecek raporlar, Sağlık İşlemlerine İlişkin Tüzükteki esaslara göre Kurum Sağlık Kurulunca karara bağlanır. Ancak, Bağ-Kur kanuna tabi sigortalılığının işe başladığı tarihte malul sayılacak derecede hastalık veya arızası bulunduğu gerek önceden, gerekse sonradan tespit edildiğinde bu hastalık veya sakatlığı sebebiyle malullük sigortası yardımlarından faydalanması mümkün değildir. Yani sigortalının hastalık veya sakatlığının Bağ-Kur sigortalısı olduktan sonra ortaya çıkması gerekir. Aylıktan yararlanma şartları Bağ-Kur Kanunun 29’uncu maddesine göre sigortalının malullük aylığından yararlanabilmesi için; - 1479 sayılı Kanununa göre malul sayılması, - En az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olması - Yazılı talepte bulunması ve istek tarihi itibariyle prim ve her türlü borçlarını ödemiş olması şarttır. Daha önce T.C. Emekli Sandığında, Sosyal Sigortalar Kurumunda veya kanunla kurulu diğer emekli sandıklarında 2829 sayılı Kanuna göre birleştirilecek hizmeti ve borçlanılan hizmet süreleri bulunan sigortalıların bu hizmetleri ile Bağ-Kur’daki hizmetleri toplamı en az 5 tam yılı doldurduğunda da sigortalılara talepleri halinde malullük aylığı bağlanacaktır. İş kazası veya meslek hastalığından dolayı malullük aylığından faydalanmada ise, sigortalının 5 tam yıl prim ödemesi şartı aranmaz. Sigortalı Bağ-Kurda mecburi sigortalılığı devam ederken geçirdiği bir iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmişse, yazılı isteği ve bu raporun Bağ-Kur Sağlık Kurulunca ve iş kazası iddiasının iş kazası ve meslek hastalığı tespit komisyonunca da kabul edilmesi halinde kendisine malullük aylığı bağlanacaktır. 1479 sayılı Kanunun 57 nci maddesine göre hem malullük, hem de yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanan sigortalıya bu aylıklardan yüksek olanı, aylıklar eşit ise yalnız yaşlılık aylığı bağlanır. Malullük sigortasından aylık bağlanmasına ve yaşlılık sigortasından toptan ödeme yapılmasına hak kazanan sigortalıya toptan ödeme yapılmaz, malullük aylığı bağlanır. Bağ-Kur Kanununa göre malullük sigortasından herhangi bir döneme ilişkin aylığını 5 yıl içinde almayanların bu döneme ilişkin aylıkları ödenmeyeceği gibi yine 1479 sayılı Kanunun 67’nci maddesine göre, bağlanacak aylıklar nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez. Ancak sigortalı veya hak sahibi kimselerine kurumca yersiz ödendiği anlaşılan aylık ve yardımlar, ilgililerin sonraki her çeşit istihkaklarından kesilmek suretiyle geri alınır. SSK’dan sahte müfettiş uyarısı Son günlerde bazı dolandırıcıların kendilerini Sigorta Müfettişi olarak tanıtarak işverenleri dolandırdıkları, yanlış bilgilendirmeler ile para topladıkları belirlenmiştir. Konu ile ilgili olarak Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından yapılan açıklamaları daha önce bu köşemizden sizlere duyurduk. Bu kez SSK tarafından e-posta yolu ile gelen duyuruyu dolandırıcılara fırsat vermemek için tekrar sizlere aktarmak istiyoruz. “Kurumumuz ile ilişkisi bulunmayan bazı kişilerin, Kurumumuz adına denetim ve inceleme yapıldığı izlenimini vermek suretiyle bağlantı kurdukları işyerlerinde yemek davetiyesi, kitap ve benzeri şeyleri sattıkları, çeşitli yayınları için abonelik kaydı yaptıkları, Sigorta Müfettişleri tarafından düzenlenmiş kampanya görüntüsüyle yardım ve bağış talebinde bulundukları, zaman zaman görsel ve yazılı basında da yer almaktadır. Kurumumuz prestijini zedeleyebilecek ve işverenleri de mağdur edecek nitelikte haksız çıkar sağlamaya yönelik bu davranışların önlenebilmesi; sorumluları hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasına bağlıdır. Kurumumuz adına denetim ve inceleme yapmaya gelen kişilerden kurum kimlik belgesinin ibrazının istenmesi, ibraz edilmediği takdirde derhal en yakın zabıta kuvvetlerine (polis veya jandarma) bildirilmesi duyurulur.” SSK internet sitesinde daha ayrıntısını bulabileceğiniz açıklamada böyle bir olay ile karşılaştığınızda bilgi alabileceğiniz yerlerin telefon ve faks numaraları verilmiştir. Böyle bir durum ile karşılaştığınızda hemen Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığına veya Grup Başkanlıkları ile irtibata geçmeniz önerilmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT