BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Putin’i bekliyoruz

Putin’i bekliyoruz

Rusya Federasyonu Başkanı Putin, 10 gün sonra Ankara’dadır. Türkiye’yi resmen ziyaret ediyor. Rusya, artık ortak sınırımız kalmasa bile, hâlâ ve her zaman kuzeydeki büyük komşumuzdur. Hâlâ dünyanın ikinci büyük askerî gücüdür. Her zaman büyük devlet olarak kalacaktır.Rusya Federasyonu Başkanı Putin, 10 gün sonra Ankara’dadır. Türkiye’yi resmen ziyaret ediyor. Rusya, artık ortak sınırımız kalmasa bile, hâlâ ve her zaman kuzeydeki büyük komşumuzdur. Hâlâ dünyanın ikinci büyük askerî gücüdür. Her zaman büyük devlet olarak kalacaktır. Rusya ile ilişkilerimiz yetersiz kalmıştır, bugün de öyledir. Milliyet gazetesindeki makalelerinde, ülkemizdeki en seçkin Rus ve Slav uzmanı olan büyük tarihçi İlber Ortaylı, yetkiyle vurgulamıştır. Rusya’yı, Türkiye’dekinden daha büyük bir Türk kitlesini on beş yıl öncesi gibi çok yakın ve klasik sömürgeciliğin modası çoktan geçmiş bir döneme kadar pençesinde tuttuğu, sömürdüğü için, alkışlayacak falan değiliz. Bu tutumunu her zaman kınayacağız. Türkiye Cumhuriyeti’ni iliklerine kadar etkileyen cihanşümul komünist eylemlerini de unutmuş değiliz. Beşer tarihinin gördüğü en sapık, en akıl dışı bir rejimi ve felsefeyi dünyaya empoze etmek için, kötü şeyler yapıldı. Ama bunun en büyük zararını, Rus milleti gördü. Komünizm yoluyla Rus milliyetçiliği hamlesi başarı kazanamadı. Bu bela bulaşmasa idi bugün Rusya, Batı ve Orta Avrupa ülkeleri derecesinde gelişmiş, refah ve zenginlik içinde çok kudretli bir devlet halinde idi. Rusya’ya geçmiş olsun! Türk’e ve insanlığa da geçmiş olsun! Bütün bunlar geçmişte kaldı. Biz tarihçilerin konusudur. Rus musikisinin, balesinin, edebiyatının (bilhassa romanının), san’atının hayranıyız. Hızlı kalkınmak ve yakasını yer altı ekonomisinden kurtarmak için, gerçek bir kültürel alt yapının mevcudiyetiyle Rusya, 10 yıl içinde, modern ve büyük Avrupa ülkelerinden biri haline gelecektir. Başkan Putin’in büyük soğukkanlılık ve dirayetle yürüdüğü hedef budur. Rusya Federasyonu’nda hâlâ 20 milyon Türk’ün yaşadığını unutmuyoruz. Çoğu, otonom cumhuriyetler hâlinde kendi kendilerini yönetiyorlar. 21. yüzyıl boyunca Rusya ile ilişkimizde ağırlıklı konu, Rus petrol ve gazının dış ülkelere ulaşması için Türkiye’den geçen yollardır. Petrol ve gaz, Rusya’nın en önemli gelir kaynağıdır. Bu hususta Moskova ile işbirliği yapacağız. İstanbul’u yakmak pahasına hâlâ kullanılan artık köhneleşmiş Boğaz yollarının devreden çıkması gerektiğini Rusya anlayacaktır. Ancak kara yoluyla Rus petrolünü Akdeniz’e ve Avrupa’ya ulaştıracağız. Sayın Putin’i beklerken, Rusya konusunu işlemeye devam edeceğiz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT