BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hazret-i Yusuf'a kavuştu!

Hazret-i Yusuf'a kavuştu!

Süslü devesine binmiş olan Hazreti Yakûb, evlâtları ve kalabalık maiyeti ile oğlu Hazret-i Yusuf'a yaklaşıyordu. Bu sırada Cebrail aleyhisselâm gelerek, Hazreti Yakûb'a dedi ki: "Semaya bak, nice zaman sizin elem ve üzüntünüz sebebiyle hüzünlü olan melekler, sürur ve sevincinizi görmek üzere seyre çıkmışlar."Süslü devesine binmiş olan Hazreti Yakûb, evlâtları ve kalabalık maiyeti ile oğlu Hazret-i Yusuf'a yaklaşıyordu. Bu sırada Cebrail aleyhisselâm gelerek, Hazreti Yakûb'a dedi ki: "Semaya bak, nice zaman sizin elem ve üzüntünüz sebebiyle hüzünlü olan melekler, sürur ve sevincinizi görmek üzere seyre çıkmışlar." Hazreti Yakûb, Hazreti Yusuf'u görünce, devesi üzerinde duramayarak yere indi. Yehûda'nın omuzuna dayanarak yürümeye başladı. Yakûb aleyhisselâm gelenlere baktı. En önde bulunan, kıyafeti ile dikkatini çeken Yusuf aleyhisselâmı işaret ederek, yanında bulunan Yehûda'ya; "Bu kimdir?" diye sordu. Yehûda; "Yusuf aleyhisselâmdır" diye cevap verdi. Birbirlerine iyice yaklaşınca, Yusuf aleyhisselâm önce selâm vermek istedi. Cebrail aleyhisselâm dedi ki: "Önce Hazreti Yakûb'un selâm vermesi münasiptir." Hazreti Yakûb; "Esselâmü aleyküm, ey hüzün ve kederleri gideren Yusuf!" diye selâm verdi. İkisi de birbirlerine sarıldılar. Yıllarca süren hasretlerini giderdiler. Hazreti Yakûb torunlarını da kucaklayıp kokladı. Yusuf aleyhisselâmın saltanat tahtı vardı. Babası ile üvey annesini tahtına çıkarıp oturttu. Babası ile üvey annesine yaptığı ikram, kardeşlerine yaptığından daha fazlaydı. Çünkü, tahta sadece o ikisini çıkarmıştı. Sonra Yusuf aleyhisselâm, babasına, nail olduğu lütuf ve ihsanları anlattı ve bu ihsanlardan birinin de zindandan kurtulması olduğunu belirterek dedi ki: "Rabbim bana ihsan etti. Çünkü beni zindandan çıkardı." Yusuf aleyhisselâm, zindana düşmeden önce kuyuya atılmıştı. Bu sırada, Allahü teâlânın kendisini sağ salim olarak kuyudan çıkarmasından bahsetmedi. Çünkü orada kardeşleri de vardı. Onları utandırmak istemedi. Bundan sonra Yusuf aleyhisselâm babasına şöyle dedi: "Ey babacığım! İşte bu, evvelce gördüğüm rüyanın açıklamasıdır. Hakikaten Rabbim, o rüyayı tahakkuk ettirdi. Beni zindandan çıkarıp mülk ihsan etti. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını haset ile bozduktan sonra, Allahü teâlâ sizi Kenan diyarından Mısır'a getirdi. Muhakkak ki, Rabbim dilediği şeyleri çok güzel ve çok ince tedbir edendir. Şüphesiz ki kullarının menfaatlerine olan şeyleri hakkıyla bilen, her şeyi hikmetinin icabettirdiği şekilde vaktinde yapan Odur." Böylece Hazreti Yusuf, çocukken görüp, babasının, "Kardeşlerine anlatma!" dediği rüyasının gerçekleştiğini ifade etti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT