BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kredi kartına çeki düzen

Kredi kartına çeki düzen

BDDK’nın hazırladığı taslak kart çıkarma, kullanma, sözleşme, limitler, ek kartlar ve usulsüz kullanımlarla ilgili yeni kısıtlamalar getiriyor. Artık, yazılı başvuru olmadan kimseye kredi kartı gönderilemeyecek ve kart limitleri kontrol altına alınacak.ANKARA - Banka ve kredi kartları kullanımına çeki düzen verilmesine dönük hazırlanan taslak açıklandı. Buna göre kart çıkaran kuruluşlar, yazılı talepte bulunmayan kimseler adına kart çıkaramayacak, belirleyecekleri usuller çerçevesinde kullanım sınırı tespit edecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) hazırladığı Banka ve Kredi Kartları Kanun taslağına göre, kart sahipleri ile yapılacak sözleşme hükümleri açık, anlaşılır bir şekilde ve kolaylıkla okunabilir puntolarla düzenlenecek. Sözleşmelerde, temerrüt (gecikme) dahil her türlü faiz oranı, faiz benzeri diğer oranlar, vergi, ceza, ücret ve komisyon gibi parasal yükümlülüklere ilişkin hükümler, sözleşmenin yenilenmesi ve feshine ilişkin hususlar kolayca anlaşılır şekilde belirli esaslar bağlanacak. Söz konusu taslağın 1 ay içinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’e gönderilebileceği belirtiliyor. Hırsızlığa ağır ceza Çalıntı ya da kayıp kartları kullananlar, kartı fiilen elinde bulundurmayıp numarasını, şifresini kodunu veya bunların yerine geçecek herhangi bir kullanım yöntemini ele geçirerek karta sağlanan hizmetlerden haksız olarak yararlanan veya başkalarını yararlandıranlar ile bunları bilerek ödemelerde kabul eden kişiler ile ATM’lerden para çalanlar; 2 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis cezası ve ortaya çıkan zararını 5 katından az olmamak şartıyla ağır para cezasına mahkum edilecek. Kartlar konusunda her türlü sahteciliği yapan da 2 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis alacak. Kartın ya da şifre ve kimlik belirleyici başka yöntemler gibi bilgilerin kaybolması ya da çalınması halinde, kart hamili yazı ile de teyit edilen sözlü bildirimden sonraki kullanımlardan sorumlu olmayacak. Sorumluluk kart çıkaran kuruluşa ait olacak. Banka kartı ile yapılan işlemlere, işlem tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edilmediği takdirde, işlem kesinleşmiş sayılacak. Kimlik mecburiyeti Kart hamili, kartın kullanımı sırasında işyerince talep edilmesi halinde kimlik belgesi ibraz etmek zorunda olacak. Bu kontrollerin yapılmamasından yararlanılarak gerçekleştirilebilecek haksız kart kullanımından doğan zararlardan işyerleri sorumlu olacak. Ayrıca kendine tebligat yapılacak kimsenin adreste bulunmaması gibi durumlarda, tebliğ olunacak evrak o yerin muhtarlığına veya başka bir resmi kuruma imza karşılığında teslim edilebilecek. Sınır aşımına tedbir Kart çıkaran kuruluşlar, kullanım sınırı tespit etmemeleri halinde 10 milyar lira, BDDK tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek sınır ve oranlarına uyulmaması durumunda da 5 milyar liradan az olmamak üzere, aykırılık oluşturan tutarın yüzde 1’i oranında para cezası alacak. Yazılı talepte bulunmayan kişilere kart çıkarılması halinde 10 milyar lira para cezası uygulanacak. Ekstra masraf yok Sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında, hiç bir şekilde ödeme talep edilemeyecek ve kart sahibinin hesabından kesinti yapılamayacak. Bu hükümlerde yapılacak değişiklikler hesap dökümünde ya da ayrıca yazılı olarak bildirilecek. Limiti BDDK belirleyecek Taslak uyarınca, herhangi bir hesap bakiyesi ile sınırlı olmaksızın kart çıkaran kuruluşlar, bu kartlar için kendi tespit edecekleri usuller çerçevesinde yapacakları değerlendirmeye istinaden bir kullanım sınırı tespit etmek zorunda olacak. Bankalar için ise Bankalar Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere BDDK, kart çıkaran kuruluşların genel ve bireysel risk sınır ve oranlarını bir yönetmelikle belirleyecek. Ayrıca ek kartların hesap bakiyesi ve limitleri asıl kart ile birleştirilerek tek kart olarak işlem görecek. Sorumluluk ise asıl kart sahibinde olacak. Düzenleme ince elenip sık dokunmalı İSTANBUL - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tüketici kredileri ve kredi kartlarına ilişkin değerlendirmesinde, ekonomideki gelişmenin öngörülenin dışında bir seyir izlediği ve genel risklerin kontrol altına alınması gerektiği düşünülüyorsa, alınması gereken tedbirlerin temel hedeflerle uyumlu ve istikrarın korunmasına yönelik olması gerektiğini bildirdi. 2004 yılının ilk üç aylık verilerine göre, toplam talebin öngörülenden daha hızlı bir genişleme içinde olduğu, özel sektörde yatırımlar ve tüketim talep artışını desteklediği, kapasite artırımı ve yenileme amacıyla makine ve teçhizat yatırımlarının hızla arttığı belirtilen açıklamada, yeni düzenlemede bunlara da dikkat edilmesi istendi. Visa Türkiye Genel Müdürü Berna Ülman da, kartlı sistemlerin ekonomiye olan katkılarını göz ardı edilmeksizin, kartlarla ilgili bir düzenlemeye gidilmesinin olumlu olacağını söyledi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT