BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Memurun doğum iznine ilave süre

Memurun doğum iznine ilave süre

Memura doğum yapmasından önce 3 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 6 hafta süreyle verilen toplam 9 haftalık mazeret izni, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren de 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftaya çıkarıldı.ANKARA - Memura doğum yapmasından önce 3 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 6 hafta süreyle verilen toplam 9 haftalık mazeret izni, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren de 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftaya çıkarıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre ayrıca, memura doğum sonrası verilen 6 ay süreli süt izninin, başlangıç tarihi belirlenmeksizin çocuğun bir yaşını doldurduğu tarihe kadar verilmesi imkanı sağlanırken, günde toplam 1,5 saat olan bu iznin kullanımında anneye saat seçimi hakkı tanındı. Doğumdan önceki mazeret izni süresi 3 haftadan 8 haftaya çıkarılmakla birlikte, çoğul gebeliklerde (ikiz, üçüz...) bu 8 haftalık süreye 2 haftalık bir süre daha ilave edildi. Böylece çoğul gebeliklerde doğumdan önceki mazeret izni süresi 10 haftaya çıkarıldı. Memura, sağlık durumunun uygun olmasına ve tabibin onay vermesine bağlı olarak, isteği üzerine, doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilmesi ve bu durumda çalıştığı sürelerin doğum sonrası izin sürelerine eklenmesi imkanı da tanındı. Öte yandan yapılan değişiklikle, kanunda öngörülen doğum sonrası mazeret izni sürelerinin, memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilmesi imkanı da getirildi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT