BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bazı duaların manaları

Bazı duaların manaları

Namazda ve günlük hayatta okuduğumuz aşağıdaki duaların manaları nedir?Sual: Namazda ve günlük hayatta okuduğumuz aşağıdaki duaların manaları nedir? CEVAP: Kısaca yazalım: Allahü ekber: Allah büyüktür. [Allahü teâlâ, zihne gelen her şekilden ve hayallerden ve mahluklara benzemekten uzak ve kâmillikle vasf olunan her şeyden, daha büyüktür.] Sübhane rabbiyel azim: Azim olan Rabbimi bütün noksanlıklardan tenzih ederim. [Her şeyden büyük olan Rabbimi her türlü ayıp ve noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddes bilirim.] Semiallahü limen hamideh: Allahü teâlâ kendisine hamd edeni işitir, bilir. Rabbena lekel hamd: Rabbim sana hamd olsun. Sübhane rabbiyel a’la: Her şeyden yüksek, yüce olan Rabbimi bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddes bilirim. Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü: Huzur ve selamet, Allahü teâlânın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun. Allahümme entesselam ve minkesselam tebarekte ya zelcelali vel ikram: Ya Rabbi sen selamsın, selam da sendendir [bütün afetlerden sen korursun], yüceltilmeye ve saygıya layık olan sensin. İstiğfar: Estağfirullah: Allah’ım beni affet. İstiğfar duası: Estağfirullah el-azim ellezi la ilahe illa hüv elhayyel kayyume ve etubü ileyh: Büyük Allah’ım, günahlarımı affet. Her şeyi yoktan var eden ve her an varlıkta durduran, yalnız Sensin! Sen hep varsın! Estağfirullah min külli ma kerihallah: Ya Rabbi, razı olmadığın, beğenmediğin şeylerden, yaptıklarımı af et, yapmadıklarımı da yapmaktan koru! Tehlil: La ilahe illallah veya (La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh, lehülmülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir): Allah’tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd edilmeye layık olan Odur. Onun her şeye gücü yeter. Sübhane rabbiyel aliyyil a’lel vehhab: İhsanı bol olan yüce Rabbimi tenzih ederim. Tesbih: Sübhanallah: Allah’ım seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Tekbir: Allahü ekber: Allah büyüktür Tahmid: Elhamdülillah: Allah’a hamd, şükrederim Temcid: Lâ havle velâ kuvvete illâ billah: [Her türlü kuvvet ve kudret ancak Allah’tandır. Amin: Kabul et ya Rabbi. La ilahe illallah: İbadet olunmaya hakkı olan, yalnız Allahü teâlâdır, hak üzere başka mabud yoktur. Her şeyi yaratan bir Allah vardır, ortağı ve benzeri yoktur. Muhammedün Resulullah: Muhammed aleyhisselam Allahü teâlânın kulu ve hak resulüdür. Kelime-i tevhid: La ilahe illallah Muhammedün Resulullah: Allah’tan gayri ilah yoktur. Muhammed aleyhisselam Onun resulüdür. Kelime-i şehadet: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü: Görmüş gibi bilir ve inanırım ki, Allahü teâlâdan başka, varlığı lazım olan, ibadet ve itaat olunmaya hakkı olan, hiç ilah, hiçbir kimse yoktur. Yine görmüş gibi bilir, inanırım ki, Muhammed aleyhisselam, Allahü teâlânın kulu ve Peygamberidir. [Onun gönderilmesi ile, Ondan önceki Peygamberlerin dinleri tamam olmuş, hükümleri kalmamıştır. Sonsuz mutluluğa kavuşmak için, ancak Ona uymak lazımdır. Onun din ile ilgili her sözü, Allahü teâlâ tarafından kendisine bildirilmiştir. Hepsi doğrudur. Yanlışlık ihtimali yoktur.]
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT