BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İhalelerde hantallığa son

İhalelerde hantallığa son

Enerji, ulaştırma, telekomünikasyon ve su sektörleri için hazırlanan yeni Kamu İhale Kanun Taslağıyla, dünya standartlarında basit ve hızlı bir sistemin kurulması hedefleniyorANKARA - Enerji, ulaştırma, telekomünikasyon ve su sektörleri için hazırlanan yeni Kamu İhale Kanun Taslağıyla, ihale sürecinde yaşanan sıkıntılar aşılacak. Özelleştirme çalışmalarını olumlu etkilemesi beklenen çalışmaya imza atan Kamu İhale Kurumu (KİK), yasanın yıl sonuna kadar Meclis’ten geçmesi gerektiğini vurguluyor. Yeni Kamu İhale Kanun Taslağıyla dünya standartlarında basit ve hızlı bir sistemin kurulması amaçlanıyor. Taslakla KİK’in düzenleyici ve denetleyici yönü etkilenmeyecek ancak kurumlar, mal ve hizmet ihalelerinde istediği ihale yöntemini tercih edebilecek ve KİK’e karşı daha bağımsız bir konumda olacak. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinde Fransa ve İtalya dışında söz konusu sektörlerin bütünüyle özelleştiğini dikkate alan KİK yetkilileri, düzenlemelerin yıl sonuna kadar Meclis’ten çıkarılmasının önemine işaret ediyor. Tasarının hazırlıkları sırasında Dünya Bankası ve Avrupa Birliği uzmanlarıyla çalışan KİK, AB’ye uyum çerçevesinde düzenlemelerin mutlaka mevzuata kazandırılması gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca yetkililer değişiklikler sonrası önümüzdeki dönemde özelleştirme çalışmalarının da olumlu etkileneceğini belirtiyor. Maliye Bakanlığı’nda Maliye Bakanlığı’nın incelemeye aldığı taslağın, bakanlık görüşü alınması sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma bakanlıklarına da gönderileceği ayrıca Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı’ndan görüş alınacağı ifade edildi. Geçen yıl Kamu İhale Kanunu’nda yapılan değişikliklerde AB mevzuatına uyum noktasındaki eksikleri dikkate alan KİK, Türkiye’de halen yüzde 90 devletin sunduğu kamu hizmetlerinin birkaç örnek dışında AB’de özel sektör tarafından sunuluyor olmasını dikkate aldı. Avrupa Birliği’nde özel sektörce sunulsa da enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon hizmetleri kamu hizmeti kabul ediliyor ve ayrı bir ihale mevzuatı bulunuyor. Taslak neler getiriyor? Pazarlık, açık ihale, doğrudan temin gibi ihale yöntemlerinin tercih edildiği kamu ihalelerinde değişikliğin ardından söz konusu sektörlerde çalışan kurumlara bir nevi yetki devri gerçekleştirilecek. Kurumlar istediği ihale yöntemini seçebilecek ancak seçtiği yöntemle ilgili KİK’e karşı sorumlu olacak. İhale yönteminin dışında ihale ve ilan süreleri kısaltılarak, ihalelerin daha kısa süre içinde tamamlanması sağlanacak. Ayrıca tasarıda pilot uygulamayla elektronik ihale imkanı da getiriliyor. Kurumlar internet ortamında ihale yaparak, katılımı artıracak ve fiyat avantajı yakalamaya çalışacak. Tasarının yasalaşmasıyla, kurumlara çerçeve sözleşme imkanı getirilerek rekabet edebilirlikleri artırılacak. Kamu lehine mal ve hizmet alımlarında piyasadaki fiyat değişmelerine uyum sağlanacak, fiyat ve miktarda daha esnek sözleşme imkanı getirilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT