BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Atatürk 30 Ağustos’u anlatıyor

Atatürk 30 Ağustos’u anlatıyor

Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa, müstevlîyi denize döktükten sonra Ankara’ya döndü. Muzaffer ordumuzun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce atanmış başkomutanı, başkanı bulunduğu Meclis’in huzuruna çıktı.Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa, müstevlîyi denize döktükten sonra Ankara’ya döndü. Muzaffer ordumuzun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce atanmış başkomutanı, başkanı bulunduğu Meclis’in huzuruna çıktı. “Yüce Meclis’in emirlerini yerine getirdim” dedi. Büyük Zafer’i milletvekillerine anlattı. 30 Ağustos’u Atatürk’ün ağzından dinlemek istemez misiniz? Aynen şöyle konuştu: “Arkadaşlar, kalbimde derin bir tahassür doğurmuş olan ayrılıktan sonra tekrar size kavuşmuş olduğumdan dolayı pek mes’udum. Cenab-ı Hakk’a hamdeylerim ki, ordularımızın silahlarına emanet ettiğiniz aziz ve mübarek maksat, arzu ettiğiniz vechile, emniyet ve itimadınızın yerine sarfedilmiş olduğunu gösteren mes’ud bir neticeye ulaşmış oldu. En karanlık ve bedbaht günlerimizde, meclisimizin sarp ve yalçın bir kaya gibi azim ve imanı, talihin bu parlak inkişafına erişmek için lazım gelen imkanı mahfuz tuttu. Milli meselelerde şaşmaz akılcılık ve daima doğruyu ve daima iyiyi keşfeden ve bulan meclisimizin, bu neticelere ermekten dolayı duyduğu saadet kadar hak kazanılmış ne tasavvur olunabilir? Milletin mukadderatını doğrudan doğruya deruhte ederek ye’s yerine ümit, perişanlık yerine intizam, tereddüt yerine azim ve iman koyan ve yokluktan koskoca bir varlık çıkaran meclisimizin civanmerd ve kahraman ordularının başında, bir asker sadakat ve itaatiyle emirlerinizi yerine getirmiş olduğumdan dolayı, bir insan kalbinin nadiren duyabileceği memnuniyet içindeyim. Kalbim bu sevinçle dolu olarak, pek aziz ve muhterem arkadaşlarım, sizi bütün dünyaya karşı temsil eylediğiniz hürriyet ve istiklal fikrinin zaferinden dolayı tebrik ediyorum.” En şerefli meclisimizin bütün üyelerini, seçtikleri başkan ve başkomutanı büyük Atatürk’ü, derin bir saygı ve sevgiyle anıyoruz. İstanbul’u, İzmir’i, Edirne’yi, Bursa’yı bize yeniden kazandıran Büyük Zafer, Türk Milletine ve kahraman ordumuza kutlu olsun!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT