BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bir şehidin son sözleri

Bir şehidin son sözleri

Abdülezel Paşa, 1897 Yunan harbinde ordunun başında kahramanca savaşırken şehîd düşmüştür. Paşa, son hücumdan önce askerlerini coşturan bir konuşma yapar. Buyurun, tarihe geçen bu konuşmayı ibretle okuyalım...Abdülezel Paşa askerlerine sesleniyor: “Askerlerim! Yiğitlerim! Kahraman evlâtlarım? Dînimize, namusumuza ve vatanımıza göz diken düşmana haddini bildirmenin tam zamanıdır! Bilirsiniz ki hâinler korkak olur. Biz düşman üzerine yürürsek onlar kaçarlar. Hep beraber Allah Allah! diyerek hücum edelim!...” “Düşman perişan olacak!” Sonra da Papalivata, Tirpan ve Misfaki tepelerini göstererek söyle dedi: “Aslanlarım! Şu gördüğünüz tepenin zaptı bizim için çok mühim ve pek şanlı bir muzafferiyet kazandıracaktır. Siz ki Milona geçidi gibi en zor geçidi aşıp, en çetin yerlere hücum ederek Osmanlı’nın kahramanlığını bütün cihâna gösterdiniz. Siz kahramanların evlâtlarısınız. Allahü teâlânın yardımı ile, şu tepenin üzerinde vuku bulacak kahramanca bir hücumla zâten gözü yılmış olan düşmanı tamamen perişan edeceğinizi, sancağımızı oraya dikerek Osmanlının şânını yücelteceğinizi ümîd ediyorum. Eğer bu tepeyi zaptederseniz önümüzde çiçeklerle süslenmiş geniş bir zafer sahrası açılacak. Bütün İslâm âlemi ve Osmanlılar, sizin bu kahraman muzafferiyetinizden dolayı ilân-i şükran ve iftihar edeceklerdir. Analarınız sizi bugün için doğurdu, bugün için büyüttü! Vatan bugün sizden fedâkârlık bekliyor! Hülâsa bugün şan ve namus, devlet ve millet sizin süngülerinizle ayakta duracaktır... Eğer arslanlar gibi bir hücumla su tepeyi zaptedecek olursanız, namusu korumuş ve vatanı yüceltmiş olursunuz. Devletimizin gelecekteki zaferlerine de öncülük etmiş olacaksınız. “Son vasiyetim şu ki!..” Asker evlâtlarım! Size son bir vasiyetim vardır ki, bu vasiyetimin yerine getirilmesini rica ederim! Eğer ben su tepeyi zaptettiğinizi ve oraya hâkim olduğunuzu göremeden şehâdet şerbetini içersem, benim cesedimi şehîd olduğum yere defn etmeyin. Bu tepeyi mutlaka ele geçirin ve benim için o tepe üzerinde bir kabir kazarak oraya defn edin! Tevfik-i ilâhî rehberimiz, imdâd-ı peygamberi yaverimiz, teveccühât-i celile-i hazret-i hilâfet-penâhî, fark-ı iftiharımız da efserimiz (tacımız)dir. Haydi arslanlar, ileri!..” (Şehit düşen Abdülezel Paşa, önce Pürnartepe’ye defnedildi, mezarı daha sonra Alasonya’ya naklolundu.)
Kapat
KAPAT