BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İstihdamın önünde 16 engel var

İstihdamın önünde 16 engel var

İstihdamın önünde, vergi yükünün sürekli artması, yatırımcıların yurtdışına yönelmesi, kayıtdışılığın fazla olması ve istihdam formalitelerinin fazlalığı gibi 16 engel bulunduğu belirlenerek tedbir alınması istendi.ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye'de istihdamın önünde 16 engel belirledi. Bakanlık tarafından hazırlanan "Türkiye'de İşsizliğin Önlenmesi ve İstihdamın Artırılması" adlı raporda, Türkiye'de istihdamın önündeki engellerden hemen her kesimin şikayetçi olduğu belirtildi. Raporda, bu engeller arasında, "istihdam vergilerinin ağır, kayıtdışılığın fazla olması", "yurt dışına yatırımcı kaçışı", "vergi yükünün artışı" ve "istihdam formalitelerinin fazlalığı"nın bulunduğu kaydedildi. Çözüm bekleyen konular Bakanlık tarafından hazırlanan rapora göre, özet açıklamalarıyla birlikte bu engeller şunlar: 1. Ekonomimizin Rekabet Gücü Zayıflığı ve Yatırım Ortamı Elverişsizliği 2. Makroekonomik Politikalarda Üretime Gereken Önemin Verilmemesi: "Bunun başlıca sebebi olarak, geçen dönemlerde üretim, yatırım, ihracat ve istihdam oluşturan reel sektöre dayalı bir büyüme yaklaşımının benimsenmemesi gösterilmektedir." 3. Bankacılık Sektörünün İşlevinden Uzaklaşması: "Sektördeki yolsuzluklar, ekonomiye ve topluma büyük maliyetler olarak yansımıştır." 4. Yurt Dışına Yatırımcı Kaçışı: "Türkiye'den yurt dışına cazip imkanlar sunulduğu için fabrika göçü yaşandığı ifade edilmektedir." 5. Kamu Yatırımlarının Azalması 6. İstihdam Vergilerinin Ağır, Kayıtdışılığın Fazla Olması 7. Birim İşgücü Maliyetinin Artışı 8. Vergi Yükünün Artışı: "Türkiye, OECD'nin kişi başına düşen millî gelir bakımından en fakir ülkesi olmasına karşılık, vergi yükü ABD ve Japonya gibi en zengin ülkelerin de üzerindedir." 9. Verimlilik Artışının İşgücü Maliyet Artışının Oldukça Gerisinde Kalması 10. SSK Prim Oranları: "Türkiye'nin vergi ve prim yükü, 30 OECD ülkesi içinde 18 ülkedekinden fazladır." 11. İstihdam Teşviklerinin Yetersiz ve Koordinesiz Olması 12. İstihdam Formalitelerinin Fazlalığı 13. Çağdaş ve Esnek Çalışma Yöntemlerinden Yeterince Yararlanılamaması: "Türkiye'de 2002'de part-time istihdamın genel istihdam içindeki payı yüzde 6.3'tür. Bu oran, yüzde 16.4'lük AB ve yüzde 14.7'lik OECD ortalamasından epeyce uzaktadır." 14. Dünyadaki Teknolojik Değişime Uyumda mesele ve Ar-Ge Çalışmalarında Eksiklikler 15. Mesleki Eğitim Sistemimizin Yetersizliği ve İstihdamla Bağlantısının Zayıflığı 16. Devamlı Mesleki Eğitime ve Çalışan Eğitimine Önem Vermeme .
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT