BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Büyük plân

Büyük plân

Vladimir Putin’in hem Türkiye’ye gelmesi önlendi, hem itibarıyla oynandı. Rus devlet başkanının Ankara ziyareti ciddiye binince Moskova, bir hafta içinde iki eylemle birden zora sokuldu, önce üçer dakika aralıkla iki yolcu uçağı düştü, yüksek miktarda yolcu öldü, sonra bir okul, bütün talebe ve öğretmenleriyle birlikte rehine alındı, rehinelerin de nerdeyse yarısı öldü.Vladimir Putin’in hem Türkiye’ye gelmesi önlendi, hem itibarıyla oynandı. Rus devlet başkanının Ankara ziyareti ciddiye binince Moskova, bir hafta içinde iki eylemle birden zora sokuldu, önce üçer dakika aralıkla iki yolcu uçağı düştü, yüksek miktarda yolcu öldü, sonra bir okul, bütün talebe ve öğretmenleriyle birlikte rehine alındı, rehinelerin de nerdeyse yarısı öldü. Birkaç plan kademeli olarak uygulanıyor. Önce Rusya-Türkiye yakınlaşmasına çomak sokulmakta. Sonra Çeçenler gözden düşürülmekte. Daha sonra ise Suudi Arabistan’a operasyon için haklılık, meşruiyet sebepleri zenginleştirilmekte. Olayın arkasında batılı istihbarat birimlerinin olduğu muhakkak düşünülmeli. Niçin? Çünkü Büyük Ortadoğu Projesi ile Büyük Avrasya Projesi çarpışıyor. Daha doğrusu BOP muhtemel rakibini perişan ederek başka bir süper gücün zuhuruna set çekmek istemekte. Bunun dahi arka planı var, o da Rusya Federasyonunu parçalamak. Rusya Federasyonu SSCB’nin çekirdek devletiydi. Onun bugünkü cumhuriyetleri dün de sınırları içindeydi. Sovyetler, dağılmış fakat muhtar cumhuriyetler istiklallerine kavuşamamışlardır. İşte o istiklale kavuşma arzusu bazılarının işini kolaylaştırmaktadır. Türkiye-Rusya tarihte ilk defa dosttur. İlk defa denecek biçimde üst düzey bir ziyaret gerçekleşecekti. Bu, önce petrolün, sonra da daha bir çok yer altı zenginliğinin bölgenin bu iki mühim devleti tarafından şekillendirmesi demektir. Putin’in ziyareti tehir edildi. Kararlaştırılacak yeni tarih öncesi Türkiye veya Rusya’da çok vahim gelişmeler olabilir. Ziyaret tarihi çok önceden ilan ve tedbirde kusur edilmemeli.. Kimin niçin bu çocukları rehin aldığı meçhul olduğu gibi onlara kimin niçin ve kimin emriyle ateş ettiği de meçhuldür. Meçhul olmayansa şu, daha hiç kimse bir şey bilmezken hadise işitilir işitilmez batılı ajansalar, fail olarak Çeçenleri ilan ettiler. Şu gün ortaya çıkmıştır ki bu iddia asılsızdır. Çeçenlere kara çalınmak istenmiştir. Aynı idealin güdümündeki o ajanslar bir görevi ifa ediyorlardı. Böylece apayrı bir muamma olan El Kaide’ye faturalar çıkartılacaktı. 11 Eylül gibi sisler arkasında kalacağından kimsenin şüphe etmemesi gereken bu vahşeti güya El Kaide finanse etmiş. Suudi Arabistan meselesine gelince. Denildiğine göre teröristler arasında 9-10 tane de Arap varmış. Bunlar Suudi veya oranın emrindeki Vehhabilermiş. Olamaz mı? Olabilir. Zaten Vehhabiler sadece Kafkaslarda değil, Balkanlarda da kol gezmekteler. ABD, ilk Körfez savaşındaki en yakın destekçisi Suudileri ikinci harekâttan sonra hedef göstermiştir. Suudi Arabistan, dünya efkârı umumiyesinin nefretine yol açan bu tip kanlı eylemlerle zihinlerde belli bir yere oturtulmaktadır. Rehin alma, suikast, sabotaj ve benzeri vak’alarla irtibatlandırılarak sicili kabartılmaktadır, kabartılacaktır. Rusya’ya da Kuzey Osetya’ya da Çeçenistan’a da geçmiş olsun. Bir eylül ayında daha yine alakasız insanlar hayatlarından oldular. Ölen o çocukların suçu neydi? Herkes terörü lanetliyor. Doğru, lakin teör canlı bir varlık değil ki. O bir maşa, menfaati olanlar kullanıyor. Hem de bir taşla birkaç kuş vurularak...
Kapat
KAPAT