BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Terörizm

Terörizm

Terörizm, dehşet ve korku salmak istenilen gayrimeşru amaçlara ulaşmak için masumları öldürmek yaralamak rehine almak gibi tasarruflardır.Terörizm, dehşet ve korku salmak istenilen gayrimeşru amaçlara ulaşmak için masumları öldürmek yaralamak rehine almak gibi tasarruflardır. Bunun en barizlerinden biri geçen hafta Rusya'da yüzlerce okul öğrencisinin rehine olarak alınması bunlara işkence yapılması ve öldürülmeleridir. Bir azınlığın hedef aldığı amacı demokratik ve normal yollarla gerçekleştiremeyeceğini anlayarak bu amaca; dehşet, terör yolu ile topluma korku salarak varmak istemesine terörizm denir. Terörizm bir ideoloji değil bir stratejidir. Terörizm konusunda iki kitap yazmış bulunuyorum. Birincisi 1989'da İçişleri Bakanlığı tarafından bastırılan "Terörizmin, Dünü, Bugünü, Yarını" adlı eserdir. İkincisi 1995'te Altın Kitaplar Yayınevi tarafından basılan "Terörizmin Anatomisi" adlı kitaptır. Bu kitaplardan ayrı olarak pek çok makale yazdım. Bu konuda dünyada da pek çok yayın vardır. Terörist ve organize, örgütlenmiş suç grupları arasında farklar ve benzerlikler mevcuttur. Farklar da şunlardır.(*) 1. Terörist gruplar genellikle ideolojik veya siyasi gaye ile saike hareket ederler, örgütlenmiş suç grupları ise kâr gayesiyle çalışırlar. 2. Terörist gruplar ekseriya meşruluk için hükümetlerle rekabet ederler, örgütlenmiş suçlar rekabet etmezler. 3. Terörist gruplar ekseriya medyanın dikkatini çekerler veya çekmek isterler, örgütlenmiş suçlar istemezler. Terörist gruplarla örgütlenmiş suçlar arasında benzerliklere gelince: 1. Her ikisi de gizli hareket eder ve genellikle bu yeraltı şebekesini kullanırlar. 2. Her ikisi de başlıca sivil kurbanlar üzerinde "adale ve sertlik" kullanırlar. 3. Korkutma her iki grubun da tipik özelliğidir. 4. Her ikisi de tamamen örtüşmeyen ama benzeyen taktikler; adam kaçırma, cinayet, haraç gibi kullanırlar. 5. Her ikisinde de grubun kişi üzerindeki kontrolü kuvvetlidir. 6. Her ikisi de meşru paravan örgütler kullanır; meşru iş, yardım örgütleri gibi. Devletler terörizmi yok etmek için iş birliği yapmaya mecburdurlar. Dünyanın en kuvvetli devletleri bile tek başına terörizmle baş edemez. ..... (*) Alex P. Schmid, Links Between Terorism and Other Forms of crime Turkish Policy Quasterly Summer 2004, s.48
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT