BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eyvah büyüyoruz!

Eyvah büyüyoruz!

Dün açıklanan ikinci çeyrek GSMH büyümesi, herkesi yerinden hoplattı. İkinci çeyrekte yüzde 14,4, ilk altı ayda yüzde 13,5 büyümüşüz. Yıl sonunda resmi hedef yüzde 5 civarında idi.Dün açıklanan ikinci çeyrek GSMH büyümesi, herkesi yerinden hoplattı. İkinci çeyrekte yüzde 14,4, ilk altı ayda yüzde 13,5 büyümüşüz. Yıl sonunda resmi hedef yüzde 5 civarında idi. Öyle görülüyor ki, bu hedefin üstüne -hem de bir hayli- çıkılacak. Ekonomi ile uğraşanların yüzü, bu defa da hızlı büyümeden dolayı asılmış durumda. Bilhassa artan cari açığın, büyümenin devam etmesi ile sürdürülemez hale gelebileceği endişesini taşıyanlar tedirgin olmaya devam ediyorlar. Büyümenin neresi kötü diyebilirsiniz. Üstelik gelişmiş ülke ekonomileri Türkiye’yi dörde beşe katlamışken... Tabii burada önemli olan büyümenin sebepleri. Tüketim ve iç talebe dayalı ve nihai mal ithalatını artırıcı bir büyüme, cari açığı büyüteceği için hoş karşılanmaz. “Ekonominin ısınması” diye duyduğunuz tanım, bu durumu tarif eder. Yani iç talebin ithalat ile karşılanması. Büyümenin diğer yan etkisi de, fiyatlar genel seviyesi -yani enflasyon- üzerinde artırıcı etki yapmasıdır. Dolayısıyla klasik iktisatçılar, enflasyonu düşürme ve mali disiplini sağlama hedefli istikrar programları uygulanırken, hızlı büyümeden hoşlanmazlar. Korkmadan... Geçmiş yıllarda, krizlerin tetikleyici unsurları hep cari açıktaki büyüme ve iç talepteki canlanma oluyordu. Hızlı büyüyünce korkuyor haliyle insanlar, acaba yine mi diyerek... Ancak, bugünün geçmişten bazı farklarını da görmek lazım. Enflasyon düşmekte, mali disiplin devam etmekte. Hızlı büyüme, bu iki temel faktörün yönünü değiştirmemiş görünüyor. Üstelik, geçmişte cari açık sebebiyle patlayan krizlerde, “kontrollü kur” vardı ve piyasa kendi doğal reaksiyonu ile dengeye gelemiyordu. Şimdi “dalgalı kur” sistemindeyiz. Dün Deutsche Bank büyüme rakamı ile ilgili bir rapor yayınladı. Raporun başlığı: “Büyümeye şapka çıkarılır.” Program hedeflerinden sapmadan ve enflasyon mücadelesini aksatmadan sağlanan büyümenin, daha sağlıklı bir yapısal değişimin işareti olabileceğini belirtiyor rapor.Cari açığı önemseyelim ama, enflasyon ve istikrar hedeflerini bozmayan büyümeden de korkmayalım.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT