BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mûsâ aleyhisselâm

Mûsâ aleyhisselâm

Bütün İsrailoğulları Yakûb aleyhisselâmın 12 oğlundan çoğalmışlardır. Bu oğullarından Lâvî ismindeki oğlu, Nâbite isminde bir hanımla evlendi. Bundan; Garsûn, Merzî, Merdî ve Kâhis adlı çocukları oldu.Bütün İsrailoğulları Yakûb aleyhisselâmın 12 oğlundan çoğalmışlardır. Bu oğullarından Lâvî ismindeki oğlu, Nâbite isminde bir hanımla evlendi. Bundan; Garsûn, Merzî, Merdî ve Kâhis adlı çocukları oldu. Kâhis 46 yaşında iken, Kâhî isimli bir hanımı nikâh etti. Kâhis’in bu hanımından Yasher isimli bir oğlu oldu. Yasher de büyüyüp yetişince, Semyet isminde bir hanım ile evlendi. Bu evlilikten İmrân dünyaya geldi. Yasher uzun bir ömür sürdü. Oğlu İmrân, Nüceyb isminde bir hanımla evlendi. (Hazreti Musa’nın annesinin ismi; Yûhâbiz, Eyariha ve daha başka şekillerde de bildirilmiştir.) Bu evlilikten ise Hazreti Harûn ve Hazreti Mûsâ doğdu. Mûsâ ismi (Sudan kurtarılmış) manâsına gelmektedir. Hıristiyanlar (Moşe) ve (Möis) diyor. Mısır hükümdarlarına Firavun denirdi. Firavunlardan mümin olan da vardı olmayan da. Bunlardan Reyyân bin Velid, Hazreti Yusuf’u, bütün hazinelerin başına Maliye Nazırı olarak tayin eden ve ona inanan, mümin bir zat idi. Reyyân vefat edince, Kâbûs bin Mus’ab, Firavun (Mısır hükümdarı) oldu. Hazreti Yusuf’u vazifeden almadı. Hazreti Yusuf onu imana davet etti, fakat kabul etmedi. Bu ve sonra gelen Firavunlar, İsrailoğullarına kıymet vermediler. Kâbûs, başkalarına zorla iş yaptıran, çok zalim bir hükümdardı. Hazreti Yusuf, bu hükümdar zamanında vefat etti. Kâbûs’tan sonra yerine kardeşi Ebü’l Abbas geçti. Ebü’l Abbas’ın da bundan farkı yoktu. Bu da uzun bir saltanat sürdü. Kâbûs bin Mus’ab ve kardeşi, Amâlika kabilesinden idi. Bu Firavun kavmini toplayarak ben sizin rabbinizim diyerek kendisine tapınmaya çağırmıştı. Kendi kavmi ona itaat etmiş, İsrailoğulları ise İbrahim aleyhisselamın bildirdiği atalarının dininden dönmeyi kabul etmemişti. Bunun üzerine Firavun, İsrailoğulları üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Yusuf aleyhisselâmdan sonra İsrailoğulları Mısır’da kaldılar. Doksan üç kişilik bir kafile hâlinde gelen İsrailoğulları, Mısır’da hızla çoğaldılar. Kendileri; Yusuf, Yakûb, İshak ve İbrahim’in (aleyhimüsselâm) bildirdikleri dine bağlı olup, inanç ve ibadetlerine sıkı sıkıya bağlı idiler. Mısır’ın eski yerlileri olan Kıbt kavmi ise yıldızlara ve putlara taparlardı. Bunlar aynı zamanda İsrailoğullarına hakaret gözüyle bakarlardı. Yusuf aleyhisselâm zamanında İsrailoğullarının gördüğü itibar, gün geçtikçe azalarak kaybolmuştu. Hatta ezilen bir sınıf hâline gelmişlerdi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99528
  % -0.15
 • 5.3079
  % -0.45
 • 6.0337
  % -0.37
 • 6.9176
  % -0.01
 • 219.321
  % -0.56
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT