BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TCK jet gibi geçiyor

TCK jet gibi geçiyor

TCK’daki değişikliklerle birçok suç yeniden tarif edilirken, ‘soykırım’ ilk kez ceza kanununa girdi. Töre ve namus konularında işlenen cinayetler, işkence, kapkaç, organ ve doku ticareti ile insan üzerinde deney yapmayı içeren suçlara ağır cezalar getirildi.ANKARA - TBMM’nin olağanüstü toplantısıyla önceki gün başlayan Türk Ceza Kanunu (TCK) Tasarısı görüşmelerine dün de devam edildi. Genel Kurul’un dünkü birleşiminde ilk gün 75 maddesi geçen tasarının 143 maddesi daha kabul edildi. Böylece tasarının 218 maddesi kabul edilmiş oldu. Tasarıyla soykırım, insan ticareti ve insan üzerinde deney gibi bir çok konu da suç kapsamına alınıyor. İşkence suçlarının ağırlaştırıldığı tasarıda, çocuklar üzerinde her türlü deney yasaklanıyor. Tasarının dün kabul edilen bazı maddeleri şu düzenlemeleri içeriyor: * Töre ve namus konularında işlenen cinayetlere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirildi. * Kasten yaralama suçu işleyen kişiye bundan böyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. * Soykırım suçunu işleyenler için öngörülen ceza müebbet hapis cezası olacak. * İnsan üzerinde bilimsel bir deney yapan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alacak. Çocuklar üzerinde hiçbir şekilde deney yapılamayacak. * Bir kişiden izinsiz olarak organ alan kimse 5 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Organ veya doku satın alan ya da satan, aracılık edenenlere de aynı ceza verilecek. Alkollü sürücüye 25 yıl * Alkollü olarak veya tehlikeli biçimde araç kullanarak can kaybına sebep olan sürücü müebbet ile 25 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edilecek. * Yaptığı çürük binası ile birden çok kişinin ölümüne sebep olan müteahhit müebbet, bir kişinin ölümü halinde 20-25 yıl hapse mahkum olacak. Gecekonduculara da 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası getiriliyor. * Çevreye zarar verecek ya da kirlenmesine sebep olacak kişiler, 2 aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Söz konusu kirlilik, tedavisi zor hastalığa sebep olursa bu ceza 1 yıldan 5 yıla kadar çıkabilecek. Kürtaja 10 hafta sınırı * Hamile eşini ya da evli olmasa bile sürekli birlikte yaşayıp kendisinden hamile kalan kişiyi terk edenlere 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası geliyor. Bir erkek ya da kadını rızası olmadan kısırlaştıran kişilere, 3 yıldan 6 yıla kadar, 15-18 yaş arası gençlerin cinsel ilişki kurmaları halinde 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. * Gebelik süresi 10 haftadan fazla olan kadına çocuğunu isteyerek düşürmesi halinde 1 yıla kadar hapis ve adli para cezası uygulanacak. * Bir kişiye işkence yapan kamu görevlisi 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası alacak. Bu suç çocuklara, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumlara bulunan kişilere veya hamile kadınlara veya başka bir kamu görevlisine karşı işlenirse bu durumda verilecek ceza 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. İşkence nedeniyle ölüm meydana gelmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek. * Tehdit; silah, imzasız mektup ve özel işaretlerle, birden fazla kişi tarafından suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yapılırsa 2 yıldan 5 yıla kadar, şantajcılara ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis öngörülüyor. * Cebir ve tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı bir davranışla eğitim ve öğretim faaliyetlerini engelleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Siyasi hakların kullanılmasını engelleyenlere de aynı ceza uygulanacak. * Her türlü ayrımcılık suçu işleyenlere 6 aydan 1 yıla kadar, haberleşmeyi hukuka aykırı bir şekilde engelleyenler için de 1 yıldan 5 yıla kadar hapis verilecek. * Bir kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunan veya söven kişilere 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek. * Göçmen kaçakçılığı yapanlara 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası getirildi. Kapkaççıya 7 yıl * Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenecek, gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması yoluyla ihlali durumunda cezanın alt sınırı 1 yıldan az olmayacak. * Kapkaç suçu, ‘’nitelikli hırsızlık’’ kapsamına alınarak, cezası 3 yıldan 7 yıla kadar hapis olarak belirlendi. Beden ve ruh sağlığını korumayacak durumda olanlardan kapkaç yapanlara ceza üçte bir oranında arttırılacak. * Kullanmak için uyuşturucu madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında, 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istenecek. * Parada sahtecilik yapanlara 2 yıldan 12 yıla kadar hapis, kıymetli damgada sahtecilik yapanlara da 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. * Yürürlükteki TCK’nın 312. maddesinde değişiklik yapan 216. madde “Açık ve yakın tehlike” şartının eklenmesiyle şöyle değiştirildi: “Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilecek.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT