BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Müstehcenliğe ağır ceza geldi

Müstehcenliğe ağır ceza geldi

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen TCK tasarısının 343 maddesi kabul edildiANKARA- TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 346 maddelik TCK tasarısının 343 maddesi kabul edildi. Tasarının dün kabul edilen bazı maddeleri şu düzenlemeleri içeriyor: Tasarının “görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma” başlıklı maddesi AK Parti ve CHP’nin ortak önergesiyle tasarı metninden vazgeçildi. Bu madde yerine mevcut TCK’nın 241 ve 242. Maddeleri birleştirilerek kabul edildi. Buna göre din görevlileri, görevleri sırasında hükümet idaresini, kanunları ve hükümet icraatını kötülerse bir aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Söz konusu suçları görevden kaynaklanan sıfatları kullanarak işleyenlere üç aydan iki yıla kadar hapis ile geçici veya sürekli olarak meslek men cezası verilebilecek. Örgüt kurmaya 6 yıl TCK’nın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” başlıklı 220. Maddesiyle bu suça iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Daha çok mafya türü örgütlerle ilgili bu maddeyle örgütün varlığı için üye sayısının en az üç olması şartı getiriliyor. Maddeye göre, örgüte üye olanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis verilecek. Örgütün silahlı olması halinde cezalar dörtte birinden yarısına kadar artırılacak. Örgütün yöneticileri işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca cezalandırılacak. Örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi de örgüt üyesi olarak cezalandırılacak. Örgütün veya amacının propagandasını yapana da bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmedilecek. Örgüt kurma suçu sebebiyle soruşturmaya başlanmadan ve suç işlemeden önce örgütü dağıtan veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayan kurucu veya yöneticilere ceza verilmeyecek. Herhangi bir suçun işlenmesine katılmadan örgütün dağılmasını ve mensuplarının yakalanmasının sağlanması için bilgi verenlere de ceza verilmeyecek. Etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler hakkında bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanacak, bu süre üç yıla kadar uzatılabilecek. Uçak kaçırana 10 yıl Tasarının şapka, Türk harfleri ve giyilmesi yasak kisveler başlıklı maddesinde, Ak Parti ve CHP arasında varılan uzlaşma gereğince değişiklik yapıldı. Tasarı maddesinde bazı kisvelerin giyilmeyeceğine dair getirilen cezadan vazgeçilirken, şapka ve Türk harfleriyle kanuna aykırı davrananlara iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilmesiyle ilgili hükümler ise korundu. Yasayla otobüs kaçırana bir yıldan üç yıla kadar, gemi ve tren kaçırana iki yıldan beş yıla kadar, uçak kaçırana da beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilecek. Fuhuşa ağır ceza Teşhircilik yapan veya alenen cinsel ilişkide bulunanlara altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilecek. Tasarıyla çocuklara her türlü müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri vermek, içeriğini göstermek, okutmak ve dinletmek suç sayılıyor. Müstehcen yayınları çocukların girebileceği, görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, sergileyen, okutan, okuyan, bu tür ürünleri satışına izin verilen yerler dışında satışa sunan veya kiraya veren, reklamını yapanlara altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilecek. Müstehcen görüntü yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanan kişilere ise beş yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası verilecek. Bu tür ürünleri ülkeye sokanlar, ihraç edenler, satanlar ve çoğaltanlar ile nakleden ve depolayanlar da iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak. Tasarıyla bilimsel eserlerle çocuklara ulaşmasını engellemek şartıyla sanatsal ve edebi eserler madde kapsamı dışında tutuluyor. Çocukları fuhuşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, çocuğun fuhuşuna aracılık eden kişilere dört yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası verilecek. Yetişkin birini fuhuşa teşvik edene iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası uygulanacak. Fuhuş amacıyla ülkeye insan sokan veya ülke dışına çıkmasını sağlayan kişiler de aynı hükümlerle cezalandırılacak. Eşini veya ailesinden birini fuhuşa teşvik edenler veya kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak bu suçu işleyenlerin cezası ise yarı oranında artırılacak. Fuhuşa sürüklenen kişi ise tedavi veya terapiye tabi tutulacak. Ayrıca yeni yasa ile dilendirmek de suç kapsamına alındı. Çocukları ve düşkünleri dilendirenlere bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirildi. Rüşvet alan ve veren kişiler dört yıldan on iki yıla kadar ceza alacak. İhaleye fesat karıştıranlara 5 yıldan on iki yıla kadar ceza verilebilecek. Bilişim suçu işleyenler iki yıl ceza alacak. Başkalarına ait kredi kartını ele geçiren ve kullananlara üç yıldan 6 yıla kadar hapis verilecek. Resmi evlilik belgesi olmadan dini hikah yapanlara iki aydan altı aya kadar hapis verilecek. Bu arada tasarının, AK Parti milletvekilleri tarafından “zinanın suç sayılmasına ilişkin’’ önerge verileceği öne sürülen ‘’Aile hukukundan kaynaklanan hükümlülüğün ihlali’’ başlıklı 233. maddesi de Genel Kurul’da aynen kabul edildi. Cumhurbaşkanına hakaret Cumhurbaşkanı’na hakaret eden kişi hakkında, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Türk bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılayan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, İstiklal Marşı’nı alenen aşağılayan kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Türklüğü, Cumhuriyeti veya TBMM’yi alenen aşağılayan kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza üçte bir oranında artırılacak. Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak. Devletin bütünlüğü Devletin topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymak, devletin birliğinin bozmak, devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmak, devletin bağımsızlığını zayıflatmak amacına yönelik elverişli bir fiil işleyen kimseye, idam yerine konan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek. Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya başka bir düzen getirmeye veya düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanacak. Cebir ve şiddet kullanarak TBMM’nin ortadan kaldırılması veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemek durumunda da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanacak. Aynı hüküm hükümete yönelik suçlarda da uygulanacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT