BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bağ-Kur’da vekalet çilesi

Bağ-Kur’da vekalet çilesi

Bağımsız çalışan esnaf ve sanatkarlar ile şirket ortaklarının sosyal güvenlikleri 1479 sayılı Kanuna göre Bağ-Kur tarafından sağlanmaktadır.Bağımsız çalışan esnaf ve sanatkarlar ile şirket ortaklarının sosyal güvenlikleri 1479 sayılı Kanuna göre Bağ-Kur tarafından sağlanmaktadır. Vergi mükellefi olan bu grup sigorta primlerini Bağ-Kur’a ödemek zorundadır. Dolayısıyla bu grubun sağlık karnesi alması, sağlık karnelerini vize ettirmeleri, emeklilik işlerinin yürütülmesi gibi işlemleri Bağ-Kur İl Müdürlükleri tarafından yapılıyor. Bilindiği gibi, Bağ-Kur sigortalısı olan esnaf ve sanatkarlar ile şirket ortaklarının vergi daireleri ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile olan ilişkileri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler tarafından yürütülür. Vergi mükellefi ve işveren olarak tanımlanan esnaf ve sanatkarlar Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlere noterden verdikleri genel vekaletnameler ile vergi dairesi ve SSK Sigorta Müdürlükleriyle olan yükümlülüklerini yerine getirirler. Buraya kadar her şey normal gibi görünüyor. Bunda ne var diyebilirsiniz. Ancak Bağ-Kur sigortalısı olan esnaf ve sanatkarların işlerinin vergi dairelerinde ve SSK’da olduğu gibi Bağ-Kur Sigorta müdürlüklerinde de vekalet yolu ile takip edilmesi, yerine getirilmesi mümkün değil. Bağ-Kur Genel Müdürlüğü İl Müdürlüklerine gönderdiği talimatla sigortalılarının işlemlerinin noter tasdikli vekaletnameler ile yapılmasını yasaklamıştır. Binlerce Bağ-Kur sigortalısı ile bunların hak sahiplerinin yasal hakları olan sigorta hizmetlerini almaları için bizzat kendilerinin Bağ-Kur Sigorta Müdürlüklerine giderek yerine getirmeleri gerekiyor. Konu ile ilgili olarak Bağ-Kur Genel Müdürlüğü’ne başvuran bir sigortalıya kurum tarafından verilen cevapta, “... Kurumumuz Hukuk Müşavirliğinin görüş ve talimatları doğrultusunda, sigortalı ve hak sahiplerine ilk defa karne verilmesi, yenilenmesi ve vize işlemlerinde sigortalı dışında birinci derece yakınları olan eşleri, çocukları, eşi ve çocukları bulunmadığı takdirde ana ve babalarının, velayet altındaysa vasisinin taleplerinin kabul edileceği, ancak yasalarla kendilerine yetki tanınmayan üçüncü kişilerin sigortalılarımız adına almış oldukları vekaletnameye istinaden, iş takibi yapmaları.... mümkün değildir” denmektedir. Avukatlara ayrıcalık Bağ-Kur Genel Müdürlüğü’nün talimatına göre avukatlara verilen vekaletnameler kabul ediliyor. Ancak, yukarıda belirttiğimiz gibi kendi adına iş yapan, bağımsız çalışan esnaf ve sanatkarlar ile diğer vergi mükelleflerinin vergi dairesinde, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur Müdürlükleri’nde işlemlerinin yapılması, yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla, mutlaka bir serbest muhasebeci ve mali müşavire verilmiş vekaletnameleri bulunmaktadır. Noterden alınmış bu vekaletnameler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kabul edilirken, Bağ-Kurda geçersiz sayılmasının haklı bir nedeni olamaz. Vergi dairesinde vekalete dayalı yapılan işlemler ile bir kişi milyarlarca liralık vergi yükümlülüğü altına girebilirken, veya tapu dairesinde çok yüksek değerlerdeki gayrımenkulleri satılabilirken, aynı kişinin Bağ-Kur’dan sağlık karnesi alınamamaktadır. Çalışma Bakanına çağrı Bağ-Kur’un vekalete dayalı işlem yapmamasından esnaf ve sanatkarlar odaları ile meslek kuruluşları ciddi anlamda rahatsızlık duymaktadır. Meslek odaları her fırsatta bu rahatsızlığını dile getirmesine rağmen bugüne kadar çözüm bulunamamıştır. Geçtiğimiz hafta Gaziosmanpaşa Bağ-Kur Şube Müdürlüğü’nün açılışına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu’na vekalet sorununun çözülmesi için çağrıda bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyon Başkanı bu sorunu bir kez daha gündeme getirmiştir. Konfederasyon başkanı haklı olarak üyelerin işlerinin yoğunluğundan dolayı sigorta hizmetlerinin karşılanması için bizzat kedilerinin Bağ-Kur Müdürlüklerine gidemediklerini, bu sebeple noter vekaleti verilen kişilerin iş takibine müsaade edilmesini istemektedir. Çalışma ve Sosyal Bakanı’ndan konuyu gündeme alarak en kısa sürede çözüm bulması bekleniyor.
Kapat
KAPAT