BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İskender Paşa: Canımızı veririz de, bir karış yer vermeyiz! -575-

İskender Paşa: Canımızı veririz de, bir karış yer vermeyiz! -575-

Kanuni Sultan Süleyman, ikinci defa çıktığı İran seferinden de galibiyetle dönüyordu. Fakat savaş meydanlarında kaçan İran Şahı Tahmasb, padişah İstanbul’a avdet edince, sınırımızı geçti ve tekrar topraklarımıza saldırdı... Haber Kanûnî’ye tez ulaştı...Şah Tahmasb, 1551 yılında oğlu İsmail Mirza’yı kalabalık bir ordu ile Erzurum üzerine gönderdi. “Kalenin anahtarlarını Kanuni Sultan Süleyman oraya yetişmeden istiyorum” diye de talimat verdi. Erzurum Beylerbeyi İskender Paşa kahraman bir askerdi. Kanuni, kendisine bu vazifeyi verirken: -Baka İskender! Seni böyle mühim bir sancağın muhafazasına memur eyledik. Görelim seni, yüzümüzü kara çıkarma, demişti. İran kuvvetleri perişan oldu! İskender Paşa da, ilk olarak, 1549’da İran’ın Hoy şehri valisi Dümbüllü Hacı Han üzerine ani bir baskın yapmış, Van üzerine saldırıya hazırlanan İran kuvvetlerini perişan etmiş ve Dümbüllü’nün kesik başını padişaha göndermişti. Daha sonra İran ile ittifak kuran ve onlar hesabına çalışan Ahıskalıları bertaraf etti. İşte bu günlerde İran ordusunun Erzurum üzerine doğru gelmekte olduğu haberi ulaştı. Hemen beyleri topladı ve: -Padişah efendimizin dönüşlerini fırsat bilen Şah Tahmasb, oğlunu üzerimize gönderir. Tedbir nedir, ne yapmak gerektir, açıkça söyleyin! Bütün paşalar ve beyler, Erzurum’da kalıp şehrin savunulması fikrindeydiler. Beylerin düşüncelerini öğrenen İskender Paşa: -Tedbir bunlar değildir. Padişah efendimizin bize emanet ettiği bu kalenin harap olmasına rızam yoktur, taşraya çıkıp harp ederiz, diyerek kararını açıkladı. Erzurum kalesinde toplam beş bin asker vardı. 1551 yılı Eylül ayının ilk günlerinde Erzurum önlerine gelen İsmail Mirza kumandasındaki elli bin kişilik İran ordusu, karşısında İskender Paşa’yı buldu. Kuvvetler arasında denge yoktu. Osmanlı askeri, İran kuvvetlerinin onda biri kadardı. Buna rağmen, Erzurum Kalesi önlerinde derhal savaşa girdiler... ‘Can verir toprak vermeyiz!’ İskender Paşa en ön safta bir nefer gibi savaşıyordu. Akşama kadar devam eden muharebeden bir netice alınamadı. Üstelik Osmanlı askerinin yarısı şehid düşmüştü. İskender Paşa akşamüzeri kaleye çekildi. İsmail Mirza ertesi gün elçiler göndererek, teslim olmalarını, aksi takdirde şehirde taş üstünde taş bırakmayacaklarını bildirdi. İskender Paşa, teslim olmalarını isteyen İsmail Mirza’ya şu cevabı gönderdi: -Canımızı veririz de bir karış yer vermeyiz!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT