BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Balkanlar’da TIR ittifakı

Balkanlar’da TIR ittifakı

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 10 Balkan ülkesi, karayolu taşımacılığında yaşanan idari, teknik ve yasal engellerin kaldırılması konusunda anlaşma imzaladıBalkan ülkeleri, karayolu taşımacılığı konusunda yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla bir anlaşma imzaladı. 28 Nisan’da Yunanistan’da imzalanan ve 10 Balkan ülkesinin imza koyduğu anlaşma çerçevesinde; karayolu taşımacılığında idari, teknik, yasal ve diğer engellerin kaldırılması hedeflendi. Anlaşmaya Türkiye adına imza atan Ulaştırma Bakanı Hasan Basri Aktan, bu anlaşma ile ülkemizin çektiği bütün sıkıntıların ortadan kalkacağını bildirdi. Finansmanı büyük ölçüde ABD tarafından karşılanan anlaşmaya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan, Makedonya, Moldova, Romanya, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan katılımcı sıfatıyla iştirak etti. Mutabakat metninde katılımcı ülkelerden birinin koordinatörlüğünde yürütülecek söz konusu proje çalışmaları arasında Yunanistan’ın koordinatör olduğu sınır geçişlerinin kolaylaştırılmasında fikir birliğine varıldı. Öte yandan Güneydoğu Avrupa Birliği Girişimi çerçevesinde, çalışmalara özel sektörün daha etkin katılımını sağlamak amacıyla Yunanistan’dan Costa Carras ve Türkiye’den ise Rahmi Koç’un katılması için İş Danışma Konseyi kuruldu. Getirilen kolaylıklar Güneydoğu Avrupa Birliği Girişi (SECI) bünyesinde 28 Nisan 1999 tarihinde Atina’da imzalanan SECI bölgesindeki eşyanın uluslararası karayolu ile naklinde getirilen kolaylıklar ise şöyle: *10 imzacı ülke tarafından, karayolu taşımacılığında idari, teknik, yasal ve diğer engellerin hafifletilmesine karar verildi. Avrupa Birliği’nde geçerli olan ilkelere uygun olarak, tedricen serbest pazara geçişte anlaşmaya varıldı. *Taraflar, ikili ve transit eşya taşımacılığında kotasız sistem kurulması hususunda mutabık kaldılar. Bu kotasız sistem ikili anlaşmalarla elde edilen haklara zarar vermeyecekler. *Ülkeler, karayolu araçlarında müsaade edilen azami ağırlık ve boyut ile tartı işlemlerindeki ulusal taleplerini Avrupa Birliği’ne uyumlaştıracaklar. *SECI bölgesinde karayolu araçları için tek ağırlık belgesi kullanılırken, mükerrer ölçümlerle zaman kaybı önlenecek. *Taşıyıcıların karayolu kullanım ücretleri standart unsurlara bağlanacak. Yerel veya uluslararası para ile ödeme gerçekleştirilecek. *Profesyonel sürücüler için bir yılı süreli, çok girişli vize uygulamasına geçilecek, formaliteler basitleştirilecek. *Ayrıca, SECI ülkelerine Dünya Bankası’nca değişik projeler için kredi imkanları sağlanacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT