BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İşte bu ayın vergi takvimi

İşte bu ayın vergi takvimiİstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO), mayıs ayına ait vergi takvimini açıkladı. Yılbaşında yürürlüğe giren yeni vergi düzenlemeleri hakkında halkı aydınlatmayı amaçlayan İSMMMO’nun duyurduğu bu ayki vergi takvimi şöyle: 17 MAYIS PAZARTESİ * Banka sigorta muameleleri vergisi beyannamesinin verilmesi ve ödenmesi. * 1999 yılı 1. dönem 3 aylık geçici vergi beyannamesi verilmesi ve ödenmesi. * Serbest muhasebeci ve serbest mali müşavirlerin, 4 No’lu tebliğe göre beyannamesini imzaladıkları mükelleflerin listelerini kendi bağlı oldukları vergi dairelerine bildirimi. 20 MAYIS PERŞEMBE * Aylık ve 3 aylık muhtasar beyannamesinin verilmesi ve ödenmesi. * Damga Vergisi beyannamesinin verilmesi ve ödenmesi. * Eğlence ve yangın vergileri beyannamelerinin verilmesi ve ödenmesi. * Kurumların, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 1. fırkasının 6 numaralı bendinin (b) alt bendine göre yapacakları tevkifata ait beyannamenin verilip 1. taksidinin ödenmesi. 25 MAYIS SALI * KDV beyannamesinin verilmesi ve ödenmesi. 31 MAYIS PAZARTESİ * Emlak Vergisi 1. taksidinin ödenmesi. * Vergi levhalarının taksidi. (SMM, YMM veya vergi dairelerine) * Zorunlu tasarruf kesintisi bildiriminin verilmesi ve ödenmesi. * Veraset ve intikal vergisi taksidinin ödenmesi. * Aylık ve 4 aylık SSK bildirgelerinin verilmesi ve ödenmesi. * Bağ-Kur primlerinin ödenmesi. * Sanayi ve ticaret odalarının nispi aidatlarının bildirimi ve 1. taksidinin ödenmesi. * Basit usulde tesbit edilen ticari kazanç 2. taksidinin ödenmesi. (GVK madde 117/2) * İSMMMO nispi aidat bildirimi ve 1. taksidinin ödenmesi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT