BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mütareke döneminde İzmir

Mütareke döneminde İzmir

Ege Üniversitesi öğretim görevlisi Engin Berber, “Yeni Onbinlerin Gölgesinde Bir Sancak: İzmir” adlı çalışmasıyla mütareke döneminde İzmir’in idari yapısında görülen değişimleri anlatıyor.Ege Üniversitesi öğretim görevlisi Engin Berber, “Yeni Onbinlerin Gölgesinde Bir Sancak: İzmir” adlı çalışmasıyla mütareke döneminde İzmir’in idari yapısında görülen değişimleri anlatıyor. Bu kitap, Türk ve Yunan arşivlerine, dönemin gazetelerine ve tanıklıklarına dayanan bir derleme özelliği taşıyor. Eser, sancılı günlerin atmosferini bir bölümde şöyle aktarıyor: “Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasıyla Yunan işgali arasına sıkışan altıbuçuk ay, İzmir açısından tam bir ara dönemdir. 1917 Devrimi’nden sonra Bolşevikler müttefiklerin gizli antlaşmalarını açıklamışlar ve ‘Yeni Onbinler’in gölgesi İzmir Sancağı üzerine düşmüş, cemaatler arasında giderek uçurumlar açılmaya başlamıştır. Mütarekeyle iyice su yüzüne çıkan İtilafçı-İttihatçı çatışması ve İttihatçıları idareden temizleme gayretleri sebebiyle valiler art arda değişmekte ve kimi yeni yeni örgütlenen Müdafaa-i Hukuk-ı Osmani Cemiyeti’ni kollarken, kimine de Yunanistan hükümeti tarafından nişan takılmaktadır. Bu arada yönetim boşluğu eşkıyalık olaylarının da artmasına sebep olmakta, İzmir hızla bir kargaşaya sürüklenmektedir.” Kitap, Tarih Vakfı Yurt Yayınları arasında çıktı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT