BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gül kokulu şiirler

Gül kokulu şiirler

Ekrem Kaftan’ın ikinci şiir kitabı “Gülistanbul”da, münacat, na’t, ilahi ve mersiye tarzında söylenmiş başarılı çalışmalar yer alıyor.Ekrem Kaftan’ın ikinci şiir kitabı “Gülistanbul”da, münacat, na’t, ilahi ve mersiye tarzında söylenmiş başarılı çalışmalar yer alıyor. Eski şiirin tadını, çok az sayıda şair sunuyor artık. Milli kaynaktan beslenen yerli şiirin izini süren çağdaş şairler arasında Hilmi Yavuz, Attila İlhan gibi isimler dışında, kendi mecrasını belirlemiş şairlerin eserlerinde kendi şiir zevkimizi bulmamız mümkün olmuyor. Özellikle son dönem şairlerin yeni ve bağımsız bir tarz geliştirdikleri gözleniyor. Şiirin Doğu’ya özgü tavrını iyi kavramış şairlerin elinde, kalem, çaresiz kalıyor adeta. Serbest olsun, ölçülü olsun Türk şiirinin son dönemine damgasını vuran şairlerin hepsi de çok önemli. Türkiye’de, on kişiden sekizinin şair olduğunu söyleriz; bu sözü, her yıl yayımlanan binlerce kitap doğrulamıştır. Fakat has şiirin izinde olan şairlerimiz pek azdır. SES VE AHENK Kendini yerli şiir ırmağından besleyen genç şairlerimizden biri de Ekrem Kaftan. Kültür - Sanat servisimizde başarılı çalışmalara imza atan Kaftan, “Beyaz Zambak Gölgesinde” isimli kitabının ardından çıkan “Gülistanbul”da olgunluk dönemine geçmiş bir şair izlenimi veriyor. Şiirlerindeki ses ve söz ahengini kendi kalıpları içinde muhafaza etmeyi başaran şair, moda söyleyişlerin dışında, sanatkârane bir duruşu tercih etmiş. Şiir kitabı, neredeyse bir divanı andırıyor. Son sayfalara yerleştirdiği lügatçe ile, eskimeyen eski kelimeleri anlamamıza yardımcı olan Kaftan’ın tarzı, yakın geçmişte kesintiye uğrayan klasik Türk şiirinin başarılı bir devamı olarak değerlendirilebilir. Münacat, Na’t, Gazel ve İlahi de deneyen şair, günlük zevklerimizi, tarihi hasletlerimizi, insani yanlarımızı başarılı bir biçimde söylüyor. EVRAN DAĞI’NA SELAM Kitaba ismini veren “Gülistanbul” isimli şiirinin ilk bölümünde şöyle diyor şair: “Gül kokar Fatih’inle Cihan’da gül İstanbul/ Gül’e hasret yaşayan asman’da Gül İstanbul/ Toplansın her renkte gül, rayihalar mest etsin/ Hilmi Han son demde, var cinan’da Gülistan bul”. “Evran Dağı’na Selam” şiirinde, çağıl çağıl bir sesle söylüyor mısralarını: “Evran Dağı kekiklerin kokanda/ Karac’oluk tepelerden akanda/ Yaz güneşi kara bağrın yakanda/ Benim gönlüm sana düşer, kavrulur/ Rüzgarların yerden göğe savrulur.” Yaklaşık 200 sayfayı bulan kitabın tamamında, yukarıda birkaç örneğini verdiğimiz mısralardan binlercesi yer alıyor. Son günlerde şiir okumak isteyen ama şiir kitabı bulamayanlara tavsiye ediyoruz. (Ayışığı Kitapları, 0 212 511 70 40)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT