BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Sahabenin tamamı müctehiddir

Sahabenin tamamı müctehiddir

Sual: Sahabenin tamamı müctehid midir? CEVAP: Evet tamamının müctehid olduğunu İslam âlimleri bildirmektedir. Mesela İbni Hacer-i Mekki hazretleri buyurdu ki: Eshab-ı kiramın nail oldukları yüksek şerefe başka hiç kimse kavuşamaz.Sual: Sahabenin tamamı müctehid midir? CEVAP: Evet tamamının müctehid olduğunu İslam âlimleri bildirmektedir. Mesela İbni Hacer-i Mekki hazretleri buyurdu ki: Eshab-ı kiramın nail oldukları yüksek şerefe başka hiç kimse kavuşamaz. O şereften birisi, Resulullahın mübarek nazarları onlara işlemiş ve hepsine manevi imdat ile yardım etmiştir. Bu hassa, bunlardan başkasında bulunmuyor. Bunların kemalatına, geniş ilimlerine, Resulullahtan aldıkları hakikat mirasına, sonra gelenlerden hiçbiri kavuşamadı. Hepsi adil, salih, veli, âlim ve müctehid idi. Kur’an-ı kerimde (Allah Onların hepsinden razıdır) buyuruldu. Onlardan birini kusurlu bilmek bu âyete inanmamak olur. (Savaik-ul-muhrika) İmam-ı Şafii, Risale-i kadime’de, (Eshab ilim, ictihad ve akılca hepimizden üstündür) dedi. (Mizan) Sahabeyi kötülemek haramdır. Çünkü hepsi müctehiddir. (M. Çihar yâri güzin) Sehl bin Abdullah Tüstüri hazretleri buyuruyor ki: Sahabenin hepsini büyük bilmeyen, Resulullaha iman etmiş olmaz. (Redd-i revafıd) Muhammed Masum Faruki hazretleri buyuruyor ki: Eshab-ı kiramın hepsi fena fillah [evliya] makamına yükselmiştir. Bu marifete [bu dereceye] kavuşanlara müjdeler olsun! (Mektubat 2/6) Akaid kitaplarında yazıyor ki: Eshab-ı kiramın hepsini salih ve adil bilmek ve hiçbirini kötü bilmemek kesin delillerle her Müslümana vaciptir. (Mirat-i kâinat) İmam-ı Teftazani hazretleri buyurdu ki: Sahabeye dil uzatanın sözü Kur’an ve hadislere uygun değilse, kâfir olur. Uygun ise büyük günaha girer, bid’at sahibi olur. (Şerh-i akaid) İmam-ı a’zam, İmam-ı Malik gibi din imamları, Sahabe-i kiramdan her birinin sözlerini, hareketlerini, işlerini hüccet ve senet olarak almıştır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: (Eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız, hidayete kavuşursunuz.) [Darimi, Beyheki, İbni Adiy, Münavi] (Rabbim bana vahyetti ki: “Eshabın gökteki yıldızlar gibidir. Bazısı bazısından daha parlaktır. Onlardan birine uyan hidayet üzeredir”) [Deylemi] (İnsanların en hayırlısı asrımdaki Müslümanlar [Eshab-ı kiram]dır.) [Buhari] (Ensarı müminden başkası sevmez, münafıktan başkası da buğzetmez.) [Buhari] (Eshabım, cin ve insanların hepsinden daha üstündür.) [Bezzar] (Eshabımı kötüleyene Allah lanet etsin.) [Taberani, Beyheki, Hakim] (Eshabımı kötüleyen Müslümanlıktan ayrılır.) [Beyheki] (Eshabım gibi hiç kimse İslamiyet’e hizmet edemez.) [İ. Süyuti] (Beni gören Müslüman [Eshabım], Cehenneme girmez.) [Taberani] (Kur’an-ı kerimde de Eshab-ı kiramın hepsinin Cennetlik olduğu bildirilmektedir. Hadid 10) “Eshabımı kötüleyen hariç” (Eshabımı kötüleyen hariç, her müminin kurtulma ümidi vardır.) [Hakim] (Beni seven Eshabımı sever, sevmeyen de, beni sevmediği için sevmez.) [Buhari] (Eshabım arasında çıkacak fitnelere karışanları, Allahü teâlâ benimle olan sohbetleri hürmetine affeder, sonra gelenler, bu Eshabıma dil uzatarak Cehenneme gider.) [Müslim] (Eshabımın hiçbirine dil uzatmayın. Yemin ederim ki, Uhud Dağı kadar altın sadaka veren, eshabımdan birinin bir avuç arpası kadar sevap alamaz.) [Buhari, Ebu Davud, Begavi]
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT