BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yüzümüz neler anlatıyor?

Yüzümüz neler anlatıyor?

Yüz yapısı, kaşlar, gözler, burun, çene ve kulaklar aslında insanın kişilik yapısı hakkında ip uçları veriyor. Yeni tanıştığınız birisinin yüzünü incelemek yoluyla çok hızlı ve doğruluk oranı yüksek bir kişilik çözümlemesi yapabilirsiniz...Hiç yüz yapınızın, kaşınızın, gözünüzün karşımızdakilere bizimle ilgili bir mesaj verebileceğini, kişiliğimizle ilgili ciddi ip uçları taşıyabileceğini düşündünüz mü? “Şimdi bu da nereden çıktı, genetik olarak taşıdığım özellikler ağız-burun yapım nasıl oluyor da kişiliğim üzerinde söz sahibi olabiliyor?” diyebilirsiniz. İnanıp inanmamak kararı tamamen size ait. Ancak bu haftaki Pazar yazımız bu konu üzerine... Kimbilir belki de günlük yaşantımızda sıkça kullandığımız “suratında meymenet yok”, “kalbinin güzelliği yüzüne vurmuş”, “temiz yüzlü” gibi deyimler de yıllardan bugüne bazı deneyimlerin sonucu olarak günümüze gelmiştir. Konunun uzmanları, insanların yüz yapıları ile ilgili toplumsal yargılar bilimsel olarak ispatlanmamış olmasına rağmen yüzlerce yıllık gözleme dayandığını ve çağımızda bu gözlemlerinin sonuçlarının en azından istatistiksel verilerle desteklenerek bilimsel bir temele dayandırılmaya çalışıldığını belirtiyorlar. Kısacası, onlara göre üzerimizdeki kıyafetten, saç tarama biçimimize kadar dış görünüşümüzün her ayrıntısı karşımızdaki kişilere bir mesaj iletir ve biz bu mesajlarla karşımızdaki kişileri zihnimizde bir yerlere oturturuz. Her çağda insanın ilgisini çekti Yüz okumanın eski çağlardan bu yana insanoğlunun ilgisini çektiği bir gerçek. Çin tıbbının önemli bir parçası olarak incelenen yüz okuma olgusu, batı dünyasına Yunanlılarla girmiş. Günümüz araştırmacılarına göre, yüz yapısı ile insan karakteri arasındaki ilişkiyi gösterir belgelere Hipokrat, Aristo be Pluto’nun çalışmalarında rastlanmış. Galen, Chaucer ve Roger Bacon gibi bilim adamlarının da bu konuya ilişkin çalışmaları mevcut. Ancak yüz okumayla ilgili en önemli gelişmelerden birisinin 1700’lü yıllarda Johann Kasper Lavater’in yazdığı “Yüz Okumayla İlgili Denemeler” olduğu söyleniyor. Bir başka ilginç belge de aynı dönemlerde Erzurumlu İbrahim Hakkı’dan geliyor. “Marifetname” adlı ünlü eserinde İbrahim Hakkı, yüz karakter ilişkisini ayrıntılı olarak inceliyor. 1940’lı yıllarda Amerikalı bir hukuk adamı olan Edward Vincent Joner bu konuyla ilgilenmekle kalmayıp, yüzün dilini araştırmak üzere bir enstitü kurmuş, bunu izleyen yıllarda Robertz, Whiteside ve William F. Burtis yüz okumayla ilgili yaptıkları kapsamlı çalışmalarında altmış sekiz ana yüz özelliğini 1200 denek üzerinde test etmiş ve sonuçların istatistik analizinde %93 oranında başarıya ulaştığını belirtmiş. Kişilik ve yüz ilişkisi Günümüzde konuya ilgi hızla artıyor. Bilim de bu konuya da çok ciddi el atmış durumda. Bakın bu konuda araştırmaları ve hatta “Yüzümüz Neler Anlatıyor” kitabının yazarı Mehmet Arif ve Murat Toktamışoğlu neler diyor; “Günlük hayatımızda hepimiz farkında olmadan bir yüz okuma uzmanı gibi davranırız. Tanıştığımız kişi hakkında içgüdülerimize dayanarak bazı tespitlerde bulunuruz. Çoğunlukla bu değerlendirmelerimiz, kişisel deneyimlerimiz yani daha önce tanıştığımız kişilerle kısıtlıdır. Oysa yeni tanışılan bir kişinin yüzünü incelemek yoluyla çok hızlı ve doğruluk oranı yüksek bir kişilik çözümlemesi yapma imkanına sahip olabilirsiniz. Burada başlangıç noktasının, karşılarına çıkan kişilerin yüzlerini toplum ve görgü kuralları çerçevesinde karşınızdaki kişiyi huzursuz etmeden incelemek olduğunu belirten Arif ve Toktamışoğlu bu işe merak saranlara şu tavsiyelerde bulunuyorlar; Nelere dikkat etmeli? * Öncelikle yüzün simetrik olduğunu bilin. * Yüzün tam ortasından dikey geçen sanal bir çizgi, sağ ve sol yarımların birbirine pek benzemediğini gösterir. * Göz, kaş gibi kolaylıkla görülebilen değişiklikler yanında burun ucunun bile farklı olduğunu gözlemlemek ilginç bir başlangıç olacaktır. İşte bu gerçek, kişilerin zaman ve ortam değiştirdiklerinde sergiledikleri farklı davranışların açıklaması için temel oluşturur. * Yüz çözümlemesi yaparken emin olmadığınız bir özellikle karşı karşıya kalırsanız her zaman yüzdeki diğer oluşumlara bakın. Büyük ihtimalle değerlendirmeniz benzeri bir şekilde yüzün diğer bölgelerinde tekrarlanır. Karakter özellikleri * ALIN Alın yapısının kişilerde düşünce sürecinin işlediği ve problemlerin çözümüne nasıl yaklaşım gösterdiği konularında önemli ip uçları sağladığı gözlemlenmiştir. Örneğin; yuvarlak ve dolgun alın, orijinal fikir üretme, hayal gücü ve katı kurallardan hoşlanmamak anlamına gelirken, düz alın; mantıklı ilerlemeyi, telaşı sevmeyi ve düzeni anlatıyor. * KAŞLAR Kaşlar; Kişilerin alışkanlık haline gelmiş düşünce tarzlarının ortaya çıkarılması anlamına geliyor. Yay gibi kaşlar; insan odaklılık, pratik uygulamalara önem verme, düz kaşlar; mantık yolunda ilerleme, veri ve gerçeklere önem verme anlamına geliyor. Kaşlar göze yakınsa hızlı düşünme, sonuç odaklılık, çok ince kaşlar tek konuya odaklanma ve başkalarının kendisiyle ilgili düşüncelerine önem verme anlamına geliyor. * GÖZLER Kişilerin bakış açılarını ve tavırlarını anlatıyor. İri gözler; dışa dönüklük, kalın göz kapakları; bağlanma isteği, gözler arası geniş aralık; uzak görüşlülük, detay sevmeme, içe girmiş gözler; gözlemci. * BURUN İnsanların ne kadar enerji alabildiklerinin yanı sıra, iş hayatındaki davranışlarını ve maddi konulara yatkınlığını ortaya çıkarır. Büyük burun; otoriteye sahip olma, uzun burun; kontrolü elinde tutma isteği, kısa burun; ayrıntılı işleri sevme anlamına gelirken, geniş burun delikleri; cömertlik, hayal gücü, yüksek özgüven anlamına geliyor. * KULAKLAR Öğrenme şekillerini veya bilgiyi toplama ve derleme süreçlerini belirtiyor. Büyük kulaklar dinlemeyi sevme, küçük kulaklar kendine odaklılık, başa yapışık kulaklar uyumluluk, dışa doğru kulaklar bağımsız hareket etme anlamına geliyor. * YANAKLAR Kişisel güçleri ve kendilerine olan güvenleri hakkında yapılan yorumlarda yanaklar belirleyicidir. Çıkık yanaklar; güç sembolü, dolgun yanaklar; iletişime açıklık, çökmüş yanaklar; yorgunluk ve stres göstergesi anlamına geliyor. *AĞIZ Duygusal dünyayı ve başkalarının sözlerini nasıl algıladıkları konusunda bilgi verir. Büyük ağız; dışa dönüklük, küçük ağız; içe dönüklük, iri ön dişler; inatçı kişilik, eğri alt dişler; olaylara çok yönlü bakabilme, doğal gülümseme; kendi ile barışıklık, gergin üst dudak; maskeli gülümseme anlamına geliyor. * ÇENE Fiziksel güç, kararlılık konusunda bilgi veriyor. İri çene kemiği; kararlı kişilik, dar çene; kolay vazgeçme, çıkık çene; son sözü söyleme eğilimini ortaya koyuyor. * YÜZ Yüz şekilleri de kişilik üzerine etkili; Kare yüzler; özgüven sahibi kişilik, dar ve zayıf yüzler; yalnız çalışma isteği anlamına geliyor. Size Pazar eğlencesi: Şimdi kalkın önce aynaya, sonra etrafınıza bir bakın, bu bilgileri ne kadar doğru buluyorsunuz, karar sizin...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT