BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İnfaz Yasası Meclis’ten geçti

İnfaz Yasası Meclis’ten geçti

> Türkiye’deki infaz sisteminde köklü değişiklikler getiren tasarıyla, ceza evlerindeki güvenlik tedbirleri artırılırken, disiplin cezaları da ağırlaştırılıyor. Yasayla şartla salıverilmenin şartları ise ağırlaştırılıyor.ANKARA - TCK ve Ceza Muhakemesi Yasası’nın ardından ceza hukuku sisteminin üçüncü ayağını oluşturan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazına ilişkin kanun tasarısı da TBMM’de görüşülerek kabul edildi. Yasa diğer iki yasayla birlikte 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girecek. Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin yerine getirmesini istediği düzenlemeler arasında yer alan Yeni İnfaz Yasası’yla Türkiye’de bugüne kadar uygulanan infaz sisteminde köklü değişikliklere gidiliyor. Yasayla ceza evlerindeki güvenlik tedbirleri ve disiplin cezaları artırılırken, şartla salıverilmenin şartları ise ağırlaştırılıyor Neler getiriyor? Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında hükümlüler arasında dil, din, ırk, mezhep, renk, cinsiyet, milli veya sosyal köken, siyasi düşünce, ekonomik ve toplumsal konumları nedeniyle ayrım yapılamayacak. Hamile veya doğumundan sonra altı ayı geçmeyen kadınların infazı ertelenecek. Üç yıl ve daha az süreli hapis cezalarında hükümlünün yüksek öğrenimini bitirebilmesi, birinci derece yakınlarının ölümü, bunların hastalık ve malullükleri nedeniyle ailenin topraklarının işlenememesi, hükümlünün hastalığının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi gibi durumlarda altı ayı geçmemek üzere infaza ara verilebilecek. Muhtaç hükümlülere isterlerse iklime ve sağlığa uygun giysiler verilecek. Ceza ve tedbirlerinin infazında, zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamayacak. Mahkumiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz uygulanmayacak. Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin düzenli bir yaşam sürdürmeleri sağlanacak. Cezanın infazında, hükümlünün iyileştirilmesi için mümkün olan araç ve imkanlar kullanılacak. Tutum, davranış ve eylemler ile kurum düzenini ihlal edenler hakkında disiplin cezaları uygulanacak. Yeni sınıflandırma Ceza infaz kurumları, “Kapalı ceza infaz kurumları”, “Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları”, “Kadın kapalı ceza infaz kurumları”, “Çocuk kapalı ceza infaz kurumları”, “Gençlik kapalı ceza infaz kurumları”, “Gözlem ve sınıflandırma merkezleri”, “Açık ceza infaz kurumları” ve “Çocuk eğitim evleri” olarak sınıflandırılacak. Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar ile örgüt suçu işleyenler, insanlığa karşı suç işleyenler, kasten adam öldürenler ve uyuşturucu imal ve ticareti ile devletin güvenliği aleyhine suç işleyenler kalacak. Mahkumlara verilecek disiplin cezaları, “kınama, bazı etkinliklerden alıkoyma, ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma, haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma, hücreye koyma” şeklinde uygulanacak. Hücre cezası en fazla 20 gün olacak. Açlık görevi bulunan hükümlülerden hayati tehlikeye girenlere isteklerine bakılmaksızın tedavi ve beslenme tedbirleri uygulanacak. Ağırlaştırılmış müebbet Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlüsü tek kişilik odaya konulacak. Hükümlüyü eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve şartlar içinde 15 günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilecek. Bu hükümlülere 15 günde bir 10 dakika telefonla görüşme hakkı verilecek. Hükümlü, kurum iç yönetmeliğinde belirtilenlerin dışında hiç bir spor faaliyetine katılamayacak. Hükümlünün cezasının infazına hiçbir surette ara verilemeyecek. İnfaz kurumlarında ayda bir arama yapılacak. Çocuk hükümlülere hiçbir şekilde kelepçe takılmayacak. Anneleri hükümlü olup da dışarıda korumasına bırakılacak kimsesi bulunmayan 0-6 yaş grubundaki çocuklar, annelerinin yanında kalabilecek. Bu çocuklar gündüzleri ceza infaz kurumu bünyesindeki veya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu veya diğer kurum ve kuruluşlara ait kreş ve gündüz bakımevlerinde barındırılacak. Kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler, belirli esas ve usullere göre idarenin kontrolündeki ücretli telefonlar ile görüşme yapabilecek. Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitim evlerindeki hükümlüler, ücretli telefonlarla serbestçe görüşme yapabilecek. Açık infaz kurumları ile çocuk eğitim evlerinde bulunan hükümlülerin örgün ve yaygın, kapalı infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin de yaygın öğretimden yararlanmaları sağlanacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olanlar 36 yıl, müebbet hapis cezasına mahkum olanlar 24 yıl ceza çektikten sonra şartla salıverilmeden yararlanabilecek. Diğer hükümlüler ise cezalarının üçte ikisini çektikten sonra şartla salıverilme haklarından yararlanabilecek. Terör suçları Ölüm cezaları hapis cezasına dönüştürülen veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan terör suçluları şartla salı verilmeden yararlanamayacaklar. Bu kişiler ölene kadar cezaevinde kalacaklar. Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı mahkumiyette ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar 36 yıl, müebbet hapis cezasına mahkum olanlar 30 yıl, süreli hapis cezasına mahkum olanlar cezalarının dörtte üçünü çekmeleri şartıyla şartla salıverilmeden yararlanabilecek. Ancak, bu süreler birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkumiyette 40 yıl, birden fazla müebbet hapis cezasına mahkumiyette 34 yıl, bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkumiyette en fazla 40 yıl, bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkumiyette en fazla 34, birden fazla süreli hapis cezasına mahkumiyette en fazla 32 yıl olacak. 75 yaşını bitirenler 6 ay ve daha az süreli hapis cezasının sadece hafta sonlarında, geceleri çektirilmesine karar verilebilecek. Kadın veya 65 yaşını bitirmiş hükümlüler, 6 ay veya daha az süreli hapis cezasını, hakim kararı ile konutlarında çekebilecek. 75 yaşını bitiren üç yıl ve daha az süreli hapis cezasına mahkum olanlar, ceza infaz kurumlarında kalmalarına sağlık durumlarının elverişli olmadığı yönünde tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden rapor almaları durumunda cezalarını konutlarında çekecekler. Hakim veya mahkeme, tutuklunun sıkı güvenlik altında tutulması, tutulduğu odanın kamerayla izlenmesi, ziyaretçi ve telefon görüşmelerinin kısıtlanması, kendisine ya da başka birine zarar vermesini önleyecek şekilde düzenlenmiş özel odada barındırılması, belirli süreyle kelepçelenmesi veya hareketlerinin engellenmesi ve yüksek güvenlikli bir kuruma nakledilmesi gibi tedbirler uygulayabilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT