BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > TARIHI ÇAGRI

TARIHI ÇAGRI

Hollandalı Eurlings’in kaleme aldığı “Türkiye ile müzakerelerin derhal başlatılması” yolundaki rapor, Avrupa Parlamentosu’nda 262 ‘hayır’a karşılık 407 ‘evet’le kabul edildi. Eurlings, “Avrupa Türkleri tanımadığı için ön yargılı. Onları tanıtmak artık bizim de görevimiz” dedi. Strasbourg’daki tarihî oturumda ‘Türkiye’ye özel statü verilmesi’, ‘Üyelik talebinin reddedilmesi’ ve ‘Türkiye’nin Ermeni soykırımını tanıması’ önergeleri de reddedildi. Avrupa halklarını temsil eden AP’nin bu kararı yarınki AB zirvesi için büyük önem taşıyor.STRASBOURG- Avrupa Parlamentosu, dün yaptığı oylamayla Avrupa Birliği’ne Türkiye’nin tam üyeliği konusunda çağrı niteliği taşıyan tarihi bir tavsiye kararı aldı. AP, Avrupa Birliği’nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini gereksiz vakit geçirmeden başlatmasını tavsiye eden karar tasarısını 262’ye karşı 407 oyla kabul etti. Bağlayıcı niteliği olmayan tavsiye kararı, Türkiye için tarihi öneme sahip AB-Brüksel Zirvesi öncesi, AP’nin görüşünü yansıtması açısından önem taşıyor. Genel Kurulda dün yapılan ve son derece Türkiye’nin lehine esen bir havada geçen oylamalarda, Sosyalist, Liberal, Yeşil parlamenterlerle, Hıristiyan Demokrat grubun İngiliz, İspanyol ve İtalyan parlamenterlerinin Türkiye’ye ‘Evet’ oyu verdiği gözlendi. Hollandalı Hıristiyan parlamenter Camiel Eurlings tarafından kaleme alınan rapor ve buna bağlı tavsiye kararında, ‘’Müzakerelerin başında siyasi kriterlerin uygulamaya sokulmasına öncelik verilmesi’’ istendi. AP böyle bir gün yaşamadı AB Komisyonu’nun ilerleme raporunda belirttiği 6 yasal değişikliğin TBMM’de onaylanması çağrısında bulunulan tavsiye kararında, ‘’AB Komisyonu tarafından gerektiğinde müzakerelerin askıya alınmasını öngören ve yakın denetim süreciyle etkili siyasi diyalog mekanizmasının işletilmesi’’ teklif edildi. Oylamalar sırasında AP Genel Kurulu’nda dün pek de alışılmamış görüntüler yaşandı. Türkiye lehine oy kullanan parlamenterler, elektronik oylamanın yanı sıra, oturdukları sıralarda kendi lisanlarının yanında, Türkçe ‘’evet’’ yazan dövizleri kaldırarak, Türkiye’ye verdikleri desteği bütün dünyaya gösterdiler. AP’de dün yapılan oylamada ayrıca, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye özel ortaklık statüsü verilmesi teklifi de 227’ye karşı 451 oyla reddedildi. Yapılan ikinci oylamada ise, AP, “Türkiye’nin üyeliğiliğin reddedilmesi” önergesi oy çokluğuyla reddedildi. Türkiye’nin müzakerelere başlaması için “Ermeni soykırımını” tanınmasını isteyen değişiklik önergesi de red edildi. Tarihi karardan bölümler AP’nin, Avrupa Birliği’nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini gecikmeden başlatmasını tavsiye eden karar tasarısını 262’ye karşı 407 oyla kabul edildiği tavsiye kararında, Türkiye’de yapılan reformlardan övgüyle söz edildi ve “‘müzakerelerin uzun bir sürecin başlangıç noktası olduğu, doğası itibarıyla sürecin ucu açık ve tam üyelikle sonuçlanacağı anlamını taşımadığı” kaydedildi. Tam üyeliğin Türkiye’nin ve AB’nin karşılıklı çabalarına bağlı olduğu kaydedilen kararda, Türkiye ve AB kamuoylarının Ankara’nın bütünleşme sürecinde etkili bir biçimde bilgilendirmelerinin önemine dikkat çekildi. Müzakere sürecinin uzun olacağı belirtilen kararda, serbest dolaşım ve tarımla ilgili kısıtlamaların Türkiye’nin üyelik çabalarına olumsuz etki yapmaması istendi. Kararda, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin AB’nin 2014 yılı bütçesi için öngörülen hedeflerinden önce tamamlanamayacağı ima edildi. Komşuyla problemi çözün Türkiye’nin BM sözleşmesine uygun bir biçimde komşularıyla sorunlarını çözmesi çağrısının yer aldığı kararda, Kıbrıs Rum bandıralı gemilere yönelik kısıtlamaların kaldırılması istendi. Kararda, Türkiye’de azınlıkların faaliyetlerinde kısıtlama olmaması gerektiği belirtildi ve bu çerçevede Heybeliada’daki Ruhban Okulu’nun açılması istendi. AP’nin kararında, “cemevlerinin dini merkez olarak tanınması da dahil olmak üzere Aleviliğin tanınması ve korunması, dini eğitimin gönüllü olması, işkenceyle mücadelede etkin tedbirler alınması ve Güneydoğu’da koruculuk sisteminin kaldırılması” gibi talepler de yer aldı. Türkiye’nin Ermenistan ile sınırını açması istenen tavsiye kararında, Türk ve Ermeni hükümetlerinin karşılıklı barış sürecine destek vermeleri ve bağımsız uzmanların desteğiyle geçmişteki acı tecrübelerin üstesinden gelinmesi gerektiği ifade edildi. Oylamada ayrıca, sözde Ermeni soykırımının tanınmasının müzakerelerin başlaması için koşul olarak getirilmesini öngören değişiklik önergesi reddedildi. Bununla birlikte, sözde soykırımın tanınmasına ilişkin AP’nin daha önce aldığı tavsiye kararına atıfta bulunan bir değişiklik önergesi ile AB Komsiyonu ve Konseyi’nin Türkiye’nin sözde soykırımı tanımasını talep etmesini öngören bir başka değişiklik önergesi kabul edildi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT