BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > “On yıl bunun için bekledim!”

“On yıl bunun için bekledim!”

Estergon gibi bir kalenin “vire” ile teslimi, serhat gazilerini derinden yaralamıştı. Şiirlerle, türkülerle Estergon’a olan hasretlerini dile getirdiler. Nihayet 10 yıl sonra, 29 Ağustos 1605’te Lala Mehmed Paşa, Sadrazam ve Serdar-ı Ekrem rütbesiyle kaleyi kuşattı...Kahraman gaziler, 10 yıl önce kaybedilen kaleyi almak ve padişahlarını sevindirmek için gece gündüz gayret ederek 29 Eylül günü dış Estergon’u fethettiler. Tarihçi İbrahim Peçevî Efendi diyor ki: “Bundan sonra 10 gün dahi iç kale dövüldü ve onuncu günde ‘yürüyüştür’ diye nida olundu. Sabaha kadar metrisler ve ol dereler gazilerle doldu. Kefereler dahi gazilerin halini görüp, yürüyüş edeceklerini bildirdiler. Gece yarısından önce idi. Budin Yeniçeri Ağası Osman Ağa’nın tarafındaki düşman, ‘el-aman’ diye feryat etmişler ve vire meselesini konuşmak için adam istemişler. Bu haberi Sadrazama ulaştırdılar. O da Allah’a hamdetti ve gözyaşı döktü. Vire işini konuşmak üzere bu fakiri memur etti. Evvelce burasını düşmana teslim ederken bir kefere beyi bize; “İçi yılan ve çıyan dolu!” -Bu Osmanlı devleti bize ecdadımızdan ve onlara dahi kendi ecdatlarından bir kapalı kutu olarak gelmiş yadigarlardır. Hepsi de; ‘Bunu sakın açmayın, içi yılan ve çıyan dolu olup, açtığınız gibi bunlar dünyayı istila ederler’ demişler. Öylece bu kapalı kutu bizlere kadar geldi ve biz bunu açtık, gördük ki meğer boş imiş... gibi nice zehirli sözlerle eza ve cefa etmiş idi. Şimdi sıra bize gelince, onlara, bize söylediklerini birkaç mertebe ziyadesini söyledik ve nice cefalar eyledik. Cenâb-ı Rabb-ül’Âlemin, o mahalde dualarımızı kabul etmiş imiş... Ayni ile nice istemişsem, öyle nasip etti.” Kale teslim alındıktan sonra Sadrazam Lala Mehmet Paşa, Hünkara bu müjdeyi götürecek olan heyete Peçevi İbrahim Efendiyi de dahil etti. Sadrazamın mektubunu Sultan I. Ahmed Han’a takdim ettiklerini şöyle anlatır: “Çünki Âsitâne’ye (İstanbul) vardık, Saadetlû Padişah, Şehzadeler odasını teşrif buyurdular. Dârüsaade kapısından girip ol mahalde mülaki olduk ve mektubu verip lazım olan ahvali arz ettik. Orada bulunan hizmetkarlarımızla beraber on yedi kişiydik. Birer hil’at ihsan ettiler. Ba’dehû Sultanımıza dedim ki; Dünya emellerinden, Cenâb-ı Hak’tan bundan başka bir hâcetim yoktu. On yıl bu serhadleri bunun için bekledim. Bundan sonra ha sağ kaldım, ha öldüm, ha mansıb aldım, ha azloldum. Cümle yanımda birdir” dedim. Saadetlû Padişah; ‘Yok, öyle demeyesin. Biz senden daha nice hizmetler bekleriz’ buyurdular.” ? “İkinci Viyana Bozgunu”yla... Estergon, bundan sonra 78 yıl daha Osmanlı hakimiyetinde kaldı. “İkinci Viyana Bozgunu”ndan sonra 1 Ekim 1683 günü düşmana yine “vire” ile (savaşmadan anlaşma ile) teslim edilerek Osmanlı devletinden ayrıldı...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT