BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Karakol Cemiyeti” ve Atâ Efendi...

“Karakol Cemiyeti” ve Atâ Efendi...

Özbekler Dergâhı, İstiklâl Harbi sırasında, İstanbul ile Anadolu arasındaki gizli haberleşmenin merkezi ve Anadolu’ya gitmek üzere hareket edenlerin üssü olarak kullanılıyordu. Dergâhın şeyhi Atâ Efendi büyük fedâkârlıklar gösteriyordu...İstanbul’un İngilizler ve İtalyanlar tarafından işgâl edildiği kara günler... Vatanı kurtarabilme çâreleri aranıyor. Özbekler Dergâhı Şeyhi Atâ Efendi sevenleriyle İngiliz işgâline, ilk karşı koyma hareketi olarak “Karakol Cemiyeti”ni kuruyorlar... Temsil ettiği dînî ve mânevî kıymetleri, vatanın selâmet ve kurtuluşuna vakfetti. Kendisi gibi âlim kimselerle el ele vererek, kapı kapı dolaştı ve birçoklarının ağızlarının açılmadığı o günlerde müminlere ümit telkin etti... Esad Paşanın çiftliği... Gündüzleri insanlara nasîhatlariyle ümid telkin eden Atâ Efendi, gece olunca silâhlanıyor, Nakkaş Karakolundan Özbekler Dergâhına kadar olan yolları tutturuyordu. Silâh ve cephâneler taşınıyor, oradan da Karakol Cemiyetinin fedâileri eliyle Büyük Çamlıca’nın arkasından dolandırılarak Libâdî’deki göz doktoru Esad Paşanın çiftliğine aktarılmak üzere Kısıklı İmâmı Nûri Hocanın Libâdî’deki evinin yanındaki mahzende saklatıyordu. Münâsip zamanlarda tomruk taşıyan arabaların alt bölümüne yerleştirerek Alemdağı’nda gizli karargâh kuran millî kuvvetlere ulaştırılmasını sağlıyordu... Atâ Efendinin asıl fedâkârlığı, Anadolu’ya geçecek kimseleri dergâhında barındırması idi. Birçok meşhûr isim onun dergâhında misâfir olmuşlar, daha sonra da müsâit vakitlerde Ankara yolunu tutmuşlardı... Atâ Efendi, Üsküdar’ın çarşı ve kahvelerini dolaşır, tesbit edilmiş parola ile Anadolu’ya gidecek kimseleri bulup dergâhında toplardı. Sonra da bunları on beşer-yirmişer kişilik kâfileler hâline koyar, gerekli emniyet tedbirlerini aldıktan sonra Çamlıca’nın eteklerinden işgâl mıntıkası dışına çıkarırdı... Atâ Efendinin dergâhı bir posta merkezi gibi çalışırdı. İstanbul’dan Anadolu’ya, Anadolu’dan İstanbul’a en kritik haberler bu kanaldan ulaştırılıyordu. Bilhassa İstanbul’dan Anadolu’ya geçmiş olan Kuvay-ı Milliyecilerin, İstanbul’daki âileleriyle irtibatları en fazla bu posta vâsıtasıyla temin ediliyordu. Derviş-Milis el ele... İstanbul’da, Anadolu’nun harekâtının adam ve silâh ihtiyâcını karşılamak üzere kurulan mahallî mukâvemet ve faâliyet merkezleri ile de temasta bulunan Atâ Efendi, onların gönderdikleri adam ve silâhları da kurduğu bu teşkilât sâyesinde Anadolu’ya gizlice ulaştırıyordu. Atâ Efendinin talebeleri ve Özbekler Tekkesinin kahraman dervişleri Çamlıca eteklerine kadar sokulan milis kuvvetlerine yardım etmek, îcâbında onları saklamak ve yaralılarına gerekli ihtimâmı göstermek sûretiyle de faydalı olmuşlardır...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT