BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Vergi cezalarına dikkat

Vergi cezalarına dikkat

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile yeni vergi cezaları belli oldu. Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeye göre, fatura kesmeyen mükelleflere 118 Yeni Türk Lirası (YTL)’den 55 bin YTL’ye kadar ceza kesilebilecek. Aynı ceza serbest meslek mensubu örneğin doktor ve avukatlara da uygulanabilecek.Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile yeni vergi cezaları belli oldu. Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeye göre, fatura kesmeyen mükelleflere 118 Yeni Türk Lirası (YTL)’den 55 bin YTL’ye kadar ceza kesilebilecek. Aynı ceza serbest meslek mensubu örneğin doktor ve avukatlara da uygulanabilecek. Fatura ve fiş vermeyene ceza 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, daha önce 440 milyon TL yani 440 YTL olan fatura kesme sınırı, 480 YTL’ye yükseltildi. Fatura düzenlemeyen esnaf, sanatkâr, tüccar, serbest meslek mensupları yada şirketlere; faturaya yazılması gereken tutarın yüzde 10’u oranında ‘özel usulsüzlük’ cezası kesilecek. Fakat bu cezanın tutarı, düzenlenmeyen her fatura için 118 YTL’den aşağı olamayacak. 2005 yılı içinde, fatura düzenlemeyen bir mükellefe kesilecek toplam ceza miktarı ise 55 bin YTL’yi (55 milyarı) aşamayacak. Yeni yılda; yazar kasa fişi ve perakende satış fişi düzenlemeyenlere, düzenlemedikleri her belge için 118 YTL ‘özel usulsüzlük cezası’ kesilecek. Bu ceza; her tespitte 5 bin 500 YTL’yi (5,5 milyarı), Yılın tamamında ise toplam 55 bin YTL’yi (55 milyarı) aşamayacak. Örneğin, 10 tane fiş kesmeyene, 1.180 YTL ceza kesilecek. 100 tane fiş kesmeyene ise en fazla 5.500 YTL ceza kesilebilecek. Fatura ve fiş almayana da ceza Fatura vermeyenlere olduğu gibi, almayanlara da ceza var. Birinci ve ikinci sınıf tüccarların (yani şirketlerle, işletme ya da bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin) ve serbest meslek erbabının (avukat, doktor, mimar, muhasebeci ve mali müşavir gibi) satın aldıkları mal ya da hizmetler için, tutarı 480 YTL’nin altında dahi olsa, fatura almaları gerekiyor. Fatura almadıkları takdirde, satıcıya kesilen ‘özel usulsüzlük cezası’ nın aynısı, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabına da kesilecek. Tüketici durumunda olanlara, fatura almadıkları takdirde, tespitin inceleme elemanınca yapılmış olması koşuluyla, 23 YTL 60 Yeni Kuruş özel usulsüzlük cezası kesilecek. Fiş alamayanlara tespitin inceleme elemanınca yapılmış olması koşuluyla, 23 YTL 60 Yeni Kuruş özel usulsüzlük cezası kesilecek. Mali müşavirlere denetim yetkisi Sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi ve günlük müşteri listesi düzenlemeyen, kullanmayan ve bulundurmayanlara, her bir belge için 118 YTL özel usulsüzlük cezası kesilecek. Bu ceza, her bir belge türü için bir tespitte 5.500, bir takvim yılı içinde de 55.000 YTL’yi aşmayacak. Bilindiği gibi 4958 sayılı Kanun ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlere ölçümleme raporu düzenleme yetkisi verilmişti. Kanunun düzenlemesine göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirler, Sigorta Müfettişleri gibi işverenlerin kayıt ve belgelerini inceledikten sonra tespitlerini içerir rapor düzenleyecekler. Söz konusu raporlar ilgili Sigorta Müdürlüğü’nde değerlendirmeye alınacak ve sonucuna göre işverene ilişiksizlik belgesi verilecek. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 130 maddesinde yapılan değişiklikle Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlere verilen bu yetkinin uygulama yönetmeliği 14 Temmuz 2004 tarih ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu kez; söz konusu yönetmeliğin uygulanması ile ilgili meslek mensuplarınca tanzim edilecek raporların usul ve esaslarını düzenlemek amacı ile 8 Aralık 2004 tarih ve 25664 sayılı Resmi Gazete’de uygulama tebliği yayımlanmıştır. Anılan tebliğin kapsamı, SSK’dan ilişiksizlik belgesi alması gereken ve SSK’da müstakilen tescil edilmiş ihaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenleridir. İnceleme konusu İhale konusu işler ile özel bina inşaatı işyerleri ile ilgili olarak Kurumdan ilişiksizlik belgesi talep eden işverenlerin işyeri kayıtları; kurumun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla bu işyerlerinden dolayı kuruma bildirilen işçilik miktarının yeterli olup olmadığı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerce incelenebilecektir. İncelenin nasıl yapılacağı ve izlenecek yöntemler söz konusu tebliğ ile örnekleme yöntemi ile açıklanmıştır. Meslek mensuplarına denetim yetkisini düzenleyen yönetmelik 1 Mayıs 2004 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe girdiği için, bu tarihten önce bitirilmiş olan ihale konusu işler ile özel bina inşatı işyerleri hakkında denetim yapılması mümkün değildir. Bununla birlikte yapımına 1 Mayıs 2004 tarihinde başlanılan ve bu tarihten sonra bitirilen işlerden dolayı inceleme yapılacaktır. Rapor düzenleme sınırı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin denetim yetkisini düzenleyen yönetmeliğin “Rapor Düzenleme Sınırı” başlıklı 8’inci maddesinde, rapor düzenleme sınırı SSK Yönetim Kurulu kararına bırakılmıştır. SSK Yönetim Kurulu söz konusu yetkisini kullanarak, ihale konusu işlerde istihkak tutarı, özel bina inşaatlarında da maliyet tutarı 5 (beş) trilyon liraya kadar olan işlerin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce, düzenlemesine karar vermiştir. Yeminli mali müşavirler için ise bu konuda bir sınır aranmamaktadır.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT