BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kul bunalmayınca Hızır yetişmez!..

Kul bunalmayınca Hızır yetişmez!..

Büyük âlim Şemseddin Sivasi hazretleri bir gün, Sultan Üçüncü Mehmed Han tarafından saraya dâvet edildi. Bu sohbette Şeyhülislâm Sâdeddîn Efendi de hazır bulunuyordu... Konu “Eğri Seferi”ydi ve zaferin zor kazanılacağı konuşuluyordu!..Üçüncü Mehmed Han, Şemseddîn Sivâsî hazretlerine, çıkacağı “Eğri Seferi”yle ilgili enteresan şeyler soruyordu: -Tarafımızdan sizi sefere dâvet etmek üzere gönderilen kapıcıbaşımız sizi yola çıkmak üzere hazır bulmuş. Hazırlıklı olduğunuza göre, bizi müjde işâretinizle sevindirip, netîceden haber vermenizi isteriz... Bunun üzerine Şemseddîn Sivasî; -Bana öyle geliyor ki, Eğri Zaferi biraz zahmet çektikten sonra müyesser olacak. Neticede inşaallah, düşman yenik ve perişân olacaktır. Hatırınızı hoş tutun, müjdesini verdi. Yedi yüz bin kişilik ordu Şemseddîn Sivasî, birkaç gün İstanbul’da kaldıktan sonra Pâdişâh ve orduyla birlikte yola çıkıp, Eğri Kalesi önlerine ulaştılar. Kale kolay bir şekilde fethedilip, harab olan yerler tâmir edildi. Ancak asıl düşman askerlerinin, kale yakınlarında bir başka yerde olduğu öğrenilince, ordugâh, düşmanın karşısına nakledildi. Küffâr askerinin sayısı çoktu. Rivâyet edilir ki yedi yüz bin kişilik bir orduydu. İki ordu karşılaştı, ancak İslâm ordusunda bozgun ve firâr başgösterdi. Üçüncü Mehmed Han, yerinden hareket etmedi. Yanında Şeyhülislâm, kazaskerler, şeyhler ve bâzı vazifeliler hâricinde kimse kalmadı. Hazîne ve cephânelik düşman tarafından zabtedildi. Bu firâr ve bozgun üzerine her şeyin bittiğini zanneden Pâdişâh, Şemseddîn Sivâsî hazretlerini çağırıp; “Söylediklerinizin tersi mi vâki oluyor?” diye sorunca, Şemseddîn Sivâsî; -Pâdişâhım endişelenmeyiniz. Kul bunalmayınca Hızır yetişmez. Düşmanın hezîmete uğramasına yarım saat kalmıştır. Şu anda bir kuvvet sâhibi tasarruf için ortaya çıkmak üzeredir. Bu an fethin başlangıç ânıdır. Hâtırınızı hoş tutunuz, diye cevap verdi. “Fetih vaktidir Sultanım!” Gerçekten de çok geçmeden, Şemseddîn Sivâsî hazretlerinin târif ettiği şekilde bir zât geldi. Bunu gören Sivâsî hazretleri, hemen Pâdişâhın huzûruna çıkarak; “Fetih vaktidir Sultanım” diye müjdeledi. Ortaya çıkan zât, dağılan ordunun önüne düşüp; “Ey müminler! Nerede İslâm gayreti? Şehid olmak, dînini yüceltmek isteyen kimse yanıma gelsin!” buyurdu. Bu sırada yanına birkaç bin kişi toplanıp, birlikte düşmana hücûm ettiler. Bu durumu gören düşman neye uğradığını şaşırdı ve dağılmış olan askerler de hemen dönüp, saldırdılar. Nihâyet düşman bozguna uğratılıp, kesin zafer elde edildi. O zâtın kim olduğu sorulduğunda, Şemseddîn Sivâsî, “O imdada yetişen Hızır aleyhisselâm idi” buyurmuştur.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT