BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Sağlıkta yeni dönem

Sağlıkta yeni dönem

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Enis Yeter, sağlık sigortası alanında yaşanan karmaşanın önleneceğini belirterek “Herkese güvenli bir hayat sağlanacak... Vatandaşımız yurt dışında da tedavi görebilecek” dedi.ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Enis Yeter, Genel Sağlık Sigortası sisteminin bütün nüfusu kapsayacağını belirterek, bu sistem ile vatandaşlarımızın sağlık riskleri ve sağlık harcamaları yönünden eşit ve adil bir yapı içerisinde güvence altına alınacağını söyledi. Türkiye’de vatandaşların sosyal güvenliklerinin yaklaşık yüzde 50’si (35.5 milyon kişi) SSK, yüzde 22’si (16 milyon kişi) Bağ-Kur, yüzde 15’i de (11 milyon kişi) Emekli Sandığı tarafından karşılanıyor. Genel nüfusun içinde vakıf statüsündeki özel sandıklar dahil olmak üzere yüzde 88’i sigorta kapsamında bulunuyor. Bu sonuçlara göre ülkemizde yüzde 12-13 oranında bir nüfus (yaklaşık 10 milyon kişi) sosyal güvenlikten yoksun. Bütün nüfusu kapsama altına almayı hedefleyen Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi, Bağ-Kur, SSK, ES ve Yeşil Kart kapsamındaki sigortalılar için de yenilikler içeriyor. Karmaşalar bitecek Genel Sağlık Sigortası’nı gazetemize değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Enis Yeter, sistemle karmaşanın önüne geçileceğini söyledi. Yeter, “Hedefimiz, sağlık sigortacılığını yönetim, uygulama ve finansman bakımından emeklilik sigortaları ve sosyal hizmetlerden ayrıştırarak, profesyonel bir sistem oluşturmaktır. Bu yolla bugün sağlık sigortası alanında yaşanan çok başlılığın önüne geçilerek standartların yakalanabildiği bir sistem hayata geçirilmiş olacak. Harcamalarda mükerrerliğin ve kayıpların önlenmesi, gelirlerde ve hizmetlerde etkinliğin yakalanması ile mali sürdürülebilirlik ve gelecek projeksiyonu olan bir sağlık sigortası sistemi kurulacak” diye konuştu. Yabancıları da kapsıyor Türkiye’de ikamet eden bütün kişilerin kanunda yer verilen şartlar çerçevesinde Genel Sağlık Sigortası’ndan faydalanabileceğine işaret eden Yeter, “Türkiye’de ikamet etmeyen Türk vatandaşları ile oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından ülkemizde bir yıldan fazla kesintisiz olarak ikamet edecek olanlar da sigortalı sayılacak. Bu şekilde AB normları ile de uyumlu bir tasarı hazırlanmış olmakta” dedi. Yeter, kanun gereği sigortalı sayılmayan ya da sigortalı sayılmayı gerektirecek bir çalışması olmayan gelir ya da aylık almayan eşe, geçimi sigortalı tarafından sağlanan ana ve baba, evli olmayan çocuklardan 18 yaşına kadar, orta öğrenim görmesi halinde 20 yaşında, yüksek öğrenim görmesi halinde ise 25 yaşı doldurmamış olanların sigortalı olacağını açıkladı. Bu yaştan sonra da kişilerin sağlık güvencesinin devam ettiğini belirten Yeter, 18 yaş ve altında olan çocukların anne ya da babasının tescil edilmemesi ya da primlerini ödememesi gibi gerekçelerle sağlık yardımlarından mahrum bırakılmayacak. Hedef sağlıklı toplum Temel hedeflerinin kişilerin hastalanmaması, sağlıklı kalması olduğunun altını çizen Yeter, koruyucu sağlık hizmetlerinin artık GSS’nin en önemli politikası haline geleceğini kaydetti. Yeter, “Sağlığına dikkat eden, koruyucu sağlık hizmetlerini kullanan kişilerden bir yıl süreyle katılım payının alınmaması şartı da getirildi. ‘Aile Hekimliği’ de sistemde yer alacak. Bu açıdan Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin Genel Sağlık Sigortası ile yakından ilgisi bulunmaktadır” diye konuştu. Bir ay içinde başvurun Herhangi bir sosyal sigorta kurumuna tabi olmayan, kazanç ve geliri yoksulluk sınırı üzerinde bulunanların bir ay içerisinde bildirim formunu ikametgahının bulunduğu yerdeki Genel Sağlık Sigortası kurumuna verdikleri tarihten itibaren yapılacak asgari hayat düzeyi araştırmasından sonra kişilerin sigorta kapsamında olacaklarına işaret eden Enis Yeter, “Sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık yardımlarından faydalanabilmeleri için en az 90 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Diğer taraftan katılım payı alınacak kesimler arasında; mevcut kanunlarda bulunduğu şekilde hekim ve diş hekimi muayenesi, ayakta tedavide verilen ilaçlar, yine ayakta tedavide sağlanan ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri bulunuyor. Katılım payları genel sağlık sigortası tarafından karşılanan sağlık hizmeti esas alınarak gereksiz kullanımı caydırma, sağlık yardımının niteliği itibariyle hayati öneme sahip olup olmaması ve benzeri kriterler dikkate alınarak yüzde 0 ile yüzde 50 arasında belirlenebilecek. Katılım payının her bir muayene ve devamında yapılan tedavi için toplam tutar, net asgari ücreti aşması halinde ise aşan kısım tahsil edilmeyecek. Yani bunun manası katılım payı net asgari ücreti aşmayacak demektir.” İş verene hiç külfeti yok Sağlık kurum ve kuruluşlarının kanun çerçevesinde birinci, ikinci, üçüncü basamak şeklinde sınıflandırılacağını vurgulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Enis Yeter, genel sağlık sigortasının iş verenlere herhangi bir ek külfet getirmediğini dile getirdi. Prim oranının yüzde12.5 olduğunu belirten Yeter, söz konusu primin yüzde 7.5’inin işveren hissesi, yüzde 5’inin ise de çalışan hissesi olduğunu dile getirdi. Bağ-Kur’lularda ise yüzde 20 olan prim oranının yüzde 7.5 oranında düşerek yüzde 12.5 olacağını, prim ödeme gücü olmadığı tespit edilenler için devletin Genel Sağlık Sigortası priminin tamamını ödeyeceğinin altını çizen Yeter, “Bütün işlemleri geliştirilecek olan tam otomasyon sistemiyle yürütülmesi sayesinde; sağlık sigortacılığı ile ilgili işlemlerin hazırlanması, güvenilirliliğin artması, mükerrer işlemlerin ortadan kalkması, bürokratik işlemlerin daha yalın ve hızlı hale gelmesi öngörülmekte” dedi. Fakire teminat devletten Kanun ile Türkiye’de tedavisi mümkün olmayan hastalıklarda bütün vatandaşlara yurt dışında tedavi imkanının getirildiğini açıklayan Yeter, Genel Sağlık Sigortası sistemi ile sağlanacak temel iyileşmeleri şu şekilde açıkladı: * Ülke sınırları içinde sağlık güvencesi olmayan vatandaş bırakılmaması, * Uzun vadeli sigorta kolları ile kısa vadeli sigorta kollarının birbirinden ayrılması, * Sağlık sigortası kurumunun sadece merkez teşkilatı olan uzman bir kurum olarak yapılandırılması, * Vatandaşların anlaşmalı hekim ve sağlık tesislerinden istediklerine müracaat edebilmesi, * Sağlık hizmetlerinden faydalanmayan bütün vatandaşların eşit haklara sahip olması, * Prim ilkesi ile sigortacılık ve hakkaniyetin sağlanması, * Bütün primlerin emeklilik sigortaları kurumunca toplanması ve yüzde 12.5 sağlık sigortası priminin sağlık sigortası kurumuna transfer edilmesi, * Prim ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın primlerinin devlet tarafından karşılanması, * Dağınık yürütülen sağlık finansmanının tek elden koordine edilmesi,
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT