BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MENKIBELER

MENKIBELER

Ebû Ya’zi Mağribî “kuddise sirruh” -2-Evliyayı kiramın, en büyüklerindendir, Söz ve nasihatleri, kalpleri etti tenvir. O bir gün buyurdu ki; (Dînimize hizmette, “Ben” demek bid’attir ki, çok fenadır elbette. Hadiste buyuruldu; “Bid’at ehli olanlar, Cehennemdekilerin, köpeği olacaklar” İslâm âlimlerimiz, buyurdular ki yine; “Evliyanın feyzleri, gelmez bid’at ehline.” Velhasıl bid’atlerin, en başı “ben” demektir, Başkasını hor görüp, kendini beğenmektir. Öyleyse nefsinizi, çekiniz ki aradan, Dünya ve âhirette, kurtulur böyle yapan. En büyük düşmanımız, “nefsimiz”dir en evvel, Hatta her iyiliğe, odur mani ve engel. Nefsini düşman bilip, kendinden tiksinmeyen, Ebedi saadete, kavuşamaz katiyyen. Bir gün biz de ölünce, bu dünyadan göçeriz, Ve her amelimizden, hesaba çekiliriz. O gün kurtulmak için, ilim kafi değildir, İlmiyle âmil olan, ancak kurtulabilir. Hatta kâfi değildir, ilmiyle âmil olmak, Her işi ihlâs ile, yapanlar kurtulacak.) Bir gün de buyurdu ki; (Allah dostu velîler, Kararmış gönüllere, feyz ve nûr verirler. Evliyayı kim sever ve muhabbet ederse, Böyle himmet ve yardım erişir o kimseye. Hidayet güneşidir, onların her birisi. Kalp derdine ilaçtır, o zatların sevgisi. Gökteki güneş ile, nasıl ki Hak teâlâ, Maddî rızık ve hayat, veriyorsa dünyaya. O güneşler ile de, manevî rızık verir, İman, rüşd ve hidayet, onlarla bize gelir.) Bir gün de buyurdu ki; (Kim hayırlı kul ise, Hep hayırlı işlere, sebep olur o kimse. Allah’ın bir kulunu sevdiğine alâmet, Faideli işlere, eder o, sa’yü gayret. Bir kulu da Allah’ın sevmediğine nişan, Ömrünü boş şeylerle, geçirip eder ziyan. Ey insan, öyle çetin günler var ki önünde, Analar evladından, kaçacaktır o günde. Hazırlık yapacakken, o gün için durmadan, Ne ahmaktır dünyaya, düşkün olup aldanan. Yarın bu hakikatler, olunca âşikâre, Pişman olunursa da, bulunamaz bir çare. Aklı olan bir kişi, fırsat bilir bu ânı, Mahşerde yüz akıyla, kazanır imtihanı. En mühim iş, İslâmı öğrenmektir iyice, Sonra amel yapmaktır, o bilgi mûcibince.)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT