BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Edep şarttır

Edep şarttırİslâm âlimlerinden, bir büyük evliya zât, Bir gün talebesine, şöyle etti nasihat. (Bizim bu yolumuza, her kim ki olsa tâbi, “Üç edebi”, mutlaka gözetmeli tabii. Birincisi, “Allah”a karşı olan edep’tir, Yani farzları yapıp, günahı terk etmektir. O’nun emirlerinden, bir tanesine bile, Uymamak, edepsizlik olur O’na haliyle. İnsan düşünmeli ki, kendisi hiç yok iken, Yarattı Allah onu, bir damlacık nutfeden. Büyütüp yetiştirdi, onu ihsanı ile, Her türlü nimetleri, bahşetti fazlasıyle. İman, akıl, düşünce, lisan ve güzel ahlâk, Verip, aziz eyledi, bir insan yaratarak. Böyle yüce bir Rabbin, emrine muhalefet, Edepsizlik etmenin, en çirkinidir elbet. İkinci edep ise, “Resul”üne edeptir. Yani her bir amelde, “Sünnet”i gözetmektir. Kim kimi seviyorsa, ona uyar elbette, Bunu icap ettirir, hakiki muhabbet de. Edebin üçüncüsü, “Üstad”a olanıdır, Çünkü kendi üstünde, onun çok hakkı vardır. Allah ve Resulünü, bilip tanımasına, Gafletten uyanarak, hak yolu bulmasına, O vasıta olmuştur, odur buna tek sebep, Onun için üstada lazımdır fazla edep. Tâ kıyamete kadar, yaşasa da bir adam, Bu ni’metin şükrünü yine de yapamaz tam.) Yine bir sohbetinde, buyurdu ki; (Ey insan, Bil ki Hak teâlâdır, her bir şeyi yaratan. Lâkin Hak teâlânın, şöyledir ki âdeti, Sebeplerle yaratır, her iş ve hareketi. Ahiret işlerinde, tevekkül yapmak olmaz, Çalışmak emr olundu, bunlarda bize esas. Yani her emredilen işleri yapmalıdır, Allah’ın kereminden ümitli olmalıdır. Emirlere sarılıp, yasaklardan sakınmak, Kulluk vazifemizdir, yapmalıyız muhakkak. Müslüman, az yemeli ve az uyumalıdır, Lakin bu, ibadete, mani olmamalıdır. Namazda hasıl olan, manevi lezzet ve tat, Hariçteki hallerden, üstündür hem de kat kat. Namazları zevk ile kılmaya çalışınız, Evvel vaktinde kılıp, sona bırakmayınız. Tâdili erkâna da, ederek tam riayet, Cemaatle kılmaya, ediniz hem de gayret. Hadiste buyuruldu; (Her namaz esnasında, Kalkar bütün perdeler, Rab’la kul arasında.)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT