BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NATO-Ortodoks ittifakı mücadelesi

NATO-Ortodoks ittifakı mücadelesi

ABD liderliğinde NATO’nun Yugoslavya’ya hava ve füze saldırıları, bir nevi NATO ile Ortodoks ittifakı (Sırbistan-Yunanistan-Rusya) arasında bir savaştır.ABD liderliğinde NATO’nun Yugoslavya’ya hava ve füze saldırıları, bir nevi NATO ile Ortodoks ittifakı (Sırbistan-Yunanistan-Rusya) arasında bir savaştır. Yunanistan hariç, NATO’da yer alan diğer ülkeler Katolik ve Protestan’dır. Buna bir nevi Ortodoks emperyalizmine karşı, Katolik ve Protestanların “yavaş ol, sana tanınan sınırları aşıyorsun” ikazıdır. Ayrıca Balkanlar’da ABD-Almanya ve ABD-Avrupa menfaat çatışması da vardır. Bu savaşta etnik soykırımı, Kosovalı Müslümanlara (Arnavut ve Türk) icra edilirken; Sırbistan’a da en az 30, hatta belki de 50 yılda onarılacak ağır bir hasar verilmektedir. Bu arada Pentagon Kosova’da sıfır zayiat düşüncesi ile kara harekatına dayanmayan ve sadece hava saldırıları ile neticelenmesi planlanan bir yeni savaş doktrini denemektedir. Bu doktrinle beraber ABD ve NATO’nun silah, cephane ve hava harekatı ile ilgili taktikleri de denenmektedir. Ama maalesef 24 Mart 1999’dan bu yana Kosovalı Müslümanların büyük çoğunluğu Kosova’yı terk etmiştir. Türkiye’ye gelenler hariç, Makedonya ve Arnavutluk’taki kamplarda sefaleti yaşamaktadırlar. Kosova’da kalanlar ise açlık, hastalık ve katliamlarla erimektedir. ABD ve AB kasten kara harekatını geciktirmektedir. Kosovalı Müslümanların azalması, onların da işine gelmektedir. Kosova Kurtuluş Ordusu her gün yeni katılımlarla çığ gibi büyümektedir. Ama ağır silahları, tank savar füzeleri olsa ilk önce kurtarılmış bölgelerde ve bilahare Kosova’nın tamanında askeri üstünlük sağlayabilirler. ABD ve NATO Kosova Kurtuluş Ordusunun güçlenmesine de karşıdır. Şu anda NATO’nun hedeflere saldırısındaki, istihbarat bilgilerinin tamamına yakınını, Kosova Kurtuluş Ordusu temin etmektedir. Yunanistan bu savaşta NATO ve AB için, Ortodoks ittifakının bir beşinci kolu, casusu rolünü oynamaktadır. NATO’nun sırlarını, harekat planlarını Yunanlı subaylar, az da olsa Fransız subaylar Sırplara vermektedir. Uluslararası İlişkiler Araştırmalar Merkezi (INAF)ın 24.04.1999 tarihli haber bültenine göre: Sırpların propaganda merkezi Belgrad televizyon istasyonu bombalandıktan sonra, Güney Kıbrıs Rum Devlet Televizyonu RIK-1, Miloşeviç’in dili ile yayın yapmaya başladı. Sırp propagandasının yayınlandığı; NATO’yu “Cani”, “Korumasız insanların katilleri” olarak tanıtan görüntülü haber yayınları uydular kanalıyla İngilizce olarak dünyaya aktarılıyor. Görüntüler Sırp propagandası tarafından “duygu sömürüsü” gayesiyle hazırlanmış olup, parçalanmış insanları, sözde yakılan kiliseleri, mezarlıkları göstermektedir. Rum ve Yunan propagandası “Kosovalı Göçmenler” konusuna hiç temas etmiyor ve bu konuda hiçbir görüntü vermiyor. Bu arada Kıbrıs Rum ve Yunanistan basınının; NATO, ABD ve bazı Avrupa ülkelerine karşı hakarete varan saldırgan bir yayın politikası takip ettiği açıkça görülmektedir. Kosovalı Müslümanlara yardım için Amerikan halkının desteğini alan ABD Başkanı Clinton’a karşı, Rum ve Ermeni lobisi Cumhuriyetçi Parti’yi kullanarak kara harekatını önlemektedirler. Sırplar Kosova’da çoğunluk olan Müslüman Arnavutlar gibi, azınlık olan Katolik Arnavutları da katletmektedir. Yunanistan Ortodoks kiliselerini kullanarak, dünyayı kutuplara bölerek Megalo ideasını gerçekleştirmek peşindedir. Yunanlı politikacıların emrinde, Ortodoksluğu Elenizm’in yayılması emellerine alet eden Yunan Ortodoks kilisesinin, yeni bir Haçlı senaryosu ile Balkanlar’da ve de dünya üzerinde bir kargaşa meydana getirmeye çalıştığı son hadiselerle ortaya çıkmıştır. 1995’ten sonra Yunan Ortodoks kilisesinin, Türkiye’ye karşı güç kazanmak amacıyla uluslararası her alanda, teşkilatlandığı tesbit edilmiştir. Yunanistan’ı her dönemde idare edenler kiliseyi siyasi amaçlar için kullanmışlardır. Kosova’da yalnız 20. asrın değil, dünya tarihinin en korkunç soykırımı ve insanlık dramı yaşanırken, Yunanistan, Yunan kilisesinin meydana getirdiği Ortodoks ittifakını bir silah gibi kullanarak, üyesi olduğu NATO ve AB’nin müttefiklerine karşı cephe alıyor, onlara karşı düşmanlığı kışkırtıyor. Batı’nın şımarık ve sevilen gayri meşru çocuğu Yunanistan’ın gerçek yüzü, Kosova dramı ile ortaya çıkmış, Batı’nın gözünden düşmeye başlamıştır. Çünkü Batı’nın putu “menfaati”dir. Yunanistan’ın, kendi düşmanı olduğu Sırp ve Rus’un gerçek dostu olduğunu anlamaya başlamıştır. Not: Biz Özel Marmara Evleri İhlas Kız Lisesi Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleriyiz. Milli meselelerimizi işlediğiniz sütununuzu zevkle okuyoruz. Yazılarınızda önemle yer verdiğiniz ve vatandaşlarımızın derin üzüntü ile izlediği Arnavut kardeşlerimize karşı uygulanan bir zulme şahit olmaktayız. Bu zulme seyirci kalmamız mümkün değildi. Bu maksatla bütün okullarda Milli Eğitim Müdürlüğümüz talimatıyla toplanan nakdi yardımlara ilaveten biz de, Okul Aile Birliği olarak okulumuzda bir kermes düzenlemeyi kararlaştırdık. Haziran ayı içerisinde yapacağımız kermesimize velilerimiz ve hayırseverlerin yardımları devam etmektedir. Sütununuzun kıymetli okurlarından da katkıda bulunmak isteyenler olabileceği düşüncesi ile mümkünse kermesimizin köşenizden duyurulmasını istirham eder, şahsınıza ve okurlarınıza saygılarımızı sunarız. Özel Marmara Evleri İhlas Kız Lisesi Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu. Yardım yapmak isteyenler için telefon numaraları: Santral: 0212 875 53 28-29 (İhlas Kız Lisesi) Direkt: 875 13 20
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT