BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ehl-i kitap mü’min midir? -2-

Ehl-i kitap mü’min midir? -2-

Bütün kitaplara iman şarttır. Özellikle de, (Sana indirilene [Kur’ana]) buyuruluyor. (Bekara 4) Peygamberimize uymayı bildiren birçok âyet vardır. Üçünün meali şöyledir:Bütün kitaplara iman şarttır. Özellikle de, (Sana indirilene [Kur’ana]) buyuruluyor. (Bekara 4) Peygamberimize uymayı bildiren birçok âyet vardır. Üçünün meali şöyledir: (Allah’a ve Resulüne inanmayan [kâfir olur] kâfirler için de çılgın bir ateş hazırladık.) [Feth 13] {Demek ki sadece Allah’a inandım demek yetmiyor, Resulüne de inanmayan kâfir oluyor. Kitap ehli, Allah’ın Resulüne inanıyor mu?} (Allah’a ve Resulüne karşı gelen, bilsin ki, Allah’ın azabı çok şiddetlidir.)[Enfal 13] {Allah’ın, (Hak din ancak İslam’dır), (Resulüme inanıp ona uyun) emirlerine tâbi olmayan Allah ve Resulüne karşı gelmiş olur. Böyle kâfirler için de Allah’ın azabı şiddetlidir.} (Kimi, ona [Resulüme] iman etti, kimi de, ondan yüz çevirdi. Bunlara da çılgın ateşli Cehennem yetti. Âyetlerimizi inkâr ederek kâfir olanları elbette ateşe atacağız.) [Nisa 55-56] {Bu âyette de, Allah’ın Resulüne inanmayanların kâfir oldukları ve çılgın Cehennem ateşine layık oldukları bildiriliyor. Böyle kâfirleri savunanlara ne denir ki?} Ehl-i kitapla Allah inancında da ittifakımız yok. Çünkü Hıristiyanlar teslise [üç tanrıya] inanırlar, Hz. İsa’ya Allah’ın oğlu dediler, Yahudiler de, Hz. Üzeyr’e Allah’ın oğlu dediler. Bu nasıl iman birliği ki? Kur’an-ı kerimde,Ehl-i kitabın kâfir olduğunu bildiren birkaç âyet şöyledir: (İbrahim ne Yahudi, ne de Hıristiyan’dı. O Allah’ı tanıyan doğru bir Müslüman idi.) [Al-i imran 67] [Her peygamber gibi Hz. İbrahim de Müslüman idi. Ehl-i kitap hak olsa idi, böyle denmezdi.] (Yahudiler, Üzeyre, Hıristiyanlar da İsa’ya Allah’ın oğlu dediler. Daha önceki kâfirlerin sözlerini taklit ediyorlar. Allah onları kahretsin.) [Tevbe 30] [Ehl-i kitap, diğer kâfirleri taklit ettikleri için lanetlendi.] (Sen, onların dinine uymadıkça, Hıristiyanlar ve Yahudiler senden hoşnut olmazlar. De ki “Doğru yol, ancak Allah’ın yoludur.”) [Bekara 120] [Yani, Ehl-i kitap, doğru yolda, [Allah’ın yolunda] değildir. Ehl-i kitabın bozuk dinine girmedikçe, Resulullahtan hoşnut olmazlar. Kiliseye gitmekle, papanın elini öpmekle, Hıristiyanlar, Müslümanlardan hoşnut olmaz.] (İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarının Yahudi veya Hıristiyan olduğunu söyleyenlere de ki: siz mi iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah’ın bildirdiğini gizleyenden daha zâlim kim olur?) [Bekara 140] [Demek ki her peygamber Müslüman, Ehl-i kitap ise bâtıldır.] (De ki: “Ey Ehl-i kitap, gelin aramızda şu müşterek söze uyalım: “Ancak Allah’a kulluk edelim, Ona şirk koşmayalım, Allah’ı bırakıp insanları Rabler edinmeyelim” Yine de, yüz çevirirlerse, “Şahit olun ki, biz Müslüman’ız” deyin!) [Al-i İmran 64]{Ehl-i kitap buna yanaşmadı, yani Müslüman olmadılar.} İmana davet ediliyorlar! (Ehl-i kitap [İslâm’a] iman edip, [kötülüklerden] sakınsalardı, kötülüklerini örter ve onları nimetleri bol Cennete sokardık.) [Maide 65] {Ehl-i kitap hak olsa idi, imana davet edilmezdi.} (Ey iman edenler, Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin! Onlar, [İslâm düşmanlığında] birbirinin dostudur. Onları dost edinen de onlardan [kâfir] olur. Allah, [kâfirleri dost edinip kendine] zulmedenlere hidâyet etmez.) [Maide 51] {Ehl-i kitap hak olsa idi, onlara dost olana kâfir denmez idi.} Netice:Ehl-i kitap, Kur’an-ı kerimi ve Muhammed aleyhisselamı kabul etmedikleri için kâfirdir. Bütün kâfirler de Cehenneme gidecektir. Bunun aksini söyleyen, cahil değilse hain veya sinsi misyonerdir. Tel: 0 212 - 454 38 20 Faks: 0 212 - 454 38 29
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT