BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hayvancılık desteğine Babacan’dan ince ayar

Hayvancılık desteğine Babacan’dan ince ayar

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı hazırladığı 522 milyon YTL’lik destek kararnamesini Hazine’ye sundu. Bakan Ali Babacan da kararnamede bazı ayarlamalar yapılması gerektiğini belirterek yem bitkilerinde gübre desteğinin kaldırılmasını istedi.ANKARA- Tarım ve hayvancılık sektörlerinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Özellikle son dönemde kan kaybeden hayvancılığın hak ettiği yere ulaşması için gerekli olan düzenlemeler son şeklini almaya başlıyor. Bu kapsamda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2005 yılında hayvancılık sektörüne 522 milyon YTL kaynak ayrılmasını öngören Hayvancılık Destek Kararnamesi taslağı hakkında, Devlet Bakanı Babacan bazı “ince ayarlar” yapılmasını istedi. Hazine Müsteşarlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın hazırladığı taslak hakkındaki görüşlerini, Devlet Bakanı Ali Babacan imzasıyla ‘yazılı’ olarak bildirdi. Görüş yazısında, Hayvancılığın Desteklenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kanun Taslağı’nın, Yüksek Planlama Kurulu’nda kabul edilen 2006-2010 dönemine ilişkin Tarım Stratejisi kapsamında çıkarılacak Tarım Çerçeve Kanunu taslağı ile uyumlu olması gerektiğine dikkat çekildi. Karara, Tarım Çerçeve Kanunu’nda yer alması öngörülen ifadelere uygun olacak şekilde bir amaç maddesinin eklenmesinde fayda görüldüğü kaydedildi. Bakan Babacan imzalı görüş yazısında, yem bitkileri desteği ile ilgili daha önceki uygulamada, gübre bedelinin hariç tutulduğu hatırlatılarak, “gübre bedelinin yatırım gideri olarak değil, girdi harcaması olarak değerlendirildiği” belirtildi ve gübre bedelinin desteklenecek yatırım harcamalarından çıkarılması istendi. Bakanlığın hazırladığı taslak uyarınca, hayvancılık destekleri için ayrılması öngörülen 522 milyon YTL’nin, 145.5 milyon YTL’sinin yem bitkileri üretiminin desteklenmesi için kullanılması planlanıyor. Tohumlamaya özel ilgi Bakan Ali Babacan ayrıca, suni tohumlama desteğinde de kalkınmada öncelikli yöreler (KÖY)-diğer yerler ayrımı yerine, hayvan popülasyonunun fazla olduğu şehirler açısından bir farklılaştırma yapılmasının uygun olacağı görüşünü bildirdi. Yazıda, şöyle denildi: “Suni tohumlama hizmeti sağlayan gerçek ve tüzel kişilere yapılacak desteğin kalkınmada öncelikli illere uygulanması yönünde uygulama yerine, söz konusu kararın öncelikle hayvancılık desteği olması sebebiyle, bakanlığınızca belirlenecek olan, hayvan popülasyonunun fazla olduğu, ancak suni tohumlama hizmetlerinin arzu edilen seviyede olmadığı illerde farklı uygulanması yönünde bir düzenlemenin yapılmasının daha isabetli olacağı düşünülmektedir.” Destekte kesintiye itiraz Hazine, ödenecek desteklerden, çiftçilerin üye oldukları birliklerin güçlendirilmesi amacıyla yüzde 0.1’lik kesinti yapılmasına itiraz edildi. Yazıda, “yetiştirici birlikleri/kooperatifleri üyesi yetiştiricilerden, aldıkları desteğin yüzde 0.1’i tutarında üye oldukları birlik/kooperatifin merkez birliğine irad kaydedilmek üzere ‘Çiftçi Örgütlenmesini Güçlendirme’ adı altında kesinti yapılmasının, “kaynakların, hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilere maksimum düzeyde aktarılması” açısından uygun olmadığı belirtildi. Ayrıca bu tür katkıların, gönüllülük esasına göre yapılması gerektiği vurgulandı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT