BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Beklenen Şehzade atıyla görünmüştü

Beklenen Şehzade atıyla görünmüştü

Dün sizlere, Şehzade Selim’in hatim merasiminden bahsediyorduk. En son, davetliler ve Padişah saraya gelmiş, Şehzadeyi bekliyorlardı. Evet, beklenen Şehzade, mücevher eğerli atıyla görünmüştü...Hatm-i şerîf için gelen Padişah Kasra gelip oturur ve daha sonra Sadrazam ve Şeyhülislam efendi ve sairleri rütbelerine göre kapıcıbaşıların oturdukları uzun sofada Şehzadeyi beklemeğe başlarlar. Çeyrek saat sonra Şehzade hazretleri mücevher rahtlı (eğerli) atıyla göründü. Önde giden Lalaların başı üstünde al telli, çekme örtülü rahle ile Mushaf-ı şerif taşınıyordu. Bu şekilde Babüssaadeden çıkan Şehzade için Nakibüleşraf önce dua eder. Duayı müteakip yürüyerek orta kapıya gelinir. Atlı müretteb alay, maiyyetindeki peykan (atın yanında koşarak giden asker) ve üzengi solakları ile aynı şekilde hastalar kapısından geçerek İncili Köşk’ün binek taşına gelir. Buraya varılınca alayda yer alan görevliler çabuk davranıp selam vaziyeti alırlar. Çil çil paralar... Babüssaade’den binek taşına kadar olan mesafede arkadan gelen musahib ağalar etrafa çil çil para saçarlar. Binek taşında sadrazam, Şehzade Selim’i kucağına alıp Padişahın huzuruna götürerek el öptürür ve hünkara yakın bir yere oturtur. Bu sırada hakanın emriyle Nakibüleşraf tekrar bir dua daha eder. Padişah oturulmasını işaret ettiği zaman Sadrazam, Şeyhülislam, Nakibüleşraf, Anadolu ve Rumeli Kadıaskerleri, Ayasofya Şeyhi ile Padişahın birinci ve ikinci imamları oturur. Yeniçeri Ağası, Defterdar, Reisülküttap, Çavuşbaşı ayakta dururlar. Padişahın minderine yakın bir yere iki ihram serilip üzerine de rahle konur. Ondan sonra Sadrazam, Şehzade Selim Efendi’yi kucağına alıp serilen ihram üzerine getirirken Padişah hariç herkes ayağa kalkar. Ayasofya Şeyhi tarafından hatim duası edilir. Hünkar Müezzinleri ise yüksek sesle “âmin” derler. Merasim sonunda âlimlerden başkası dışarı çıkarlar. Padişahın huzurunda giydirilmesi gereken kürkler giydirilir. Eskiden beri gelenek olduğu üzere Ayasofya Şeyhi’ne, teşrifatçı efendiye, Halifeye ve Kesedara atıyyeler verildikten sonra Hünkar dışarı çıkar. Şehzade selamlanır... Sadrazam otağında ise Yeniçeri Ağasına, Defterdar efendiye ve saireye Ruzname defterinde yazılı olduğu şekilde hil’atler giydirilir. Arz ve takdim olunması âdet olan hediyeler Darüssaade Ağası aracılığı ile arz ve takdim olunur. Giydirilmesi gereken bir kısım hil’atler ise Darüssaade Ağasının huzurunda giydirilir. Yine Sadrazam tarafından verilmesi âdet olan atıyyeler teşrifatçı aracılığıyla hak sahiplerine verilir. Şehzade, Padişahın izniyle tekrar ata bindirilip alay ile getirildiği şekilde orta kapıya kadar götürülür. Orta kapıda, kubbeye yakın Harem kapısında attan indirilen Şehzade Selim Efendi selamlanır. Bir hatim töreni de böylece sona erer ve herkes de işine gücüne döner...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT