BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SSK ilaç fabrikası kapanmasın!

SSK ilaç fabrikası kapanmasın!

Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devrini düzenleyen kanun bir ay önce Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devrini düzenleyen kanun bir ay önce Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kanunun devir işlemleri için tanımış olduğu bir aylık süre tamamlandı ve bugünden itibaren SSK hastaneleri Sağlık Bakanlığı’na geçmiş oldu. Öncelikle bu geçişin ülkemiz insanlarına hayırlı olmasını diliyorum. Piyasa dengesini sağlıyor SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devrinin uygun olacağını düşünenlerdenim. Hükümetin almış olduğu bu kararı destekliyorum. Daha önce bu konudaki görüşlerimizi açıkladık. Ancak, SSK’nın ilaç fabrikasının kapatılması doğru değildir. Halen ürettiği 20 çeşit ilaç ile ülkemizin en ucuz ilaç üreticisi olan SSK ilaç fabrikasının kapanması, piyasayı denetimsiz hale sokacaktır. Ayrıca kamunun ve özellikle SSK’nın ilaç giderlerini artıracaktır. Bilindiği gibi, SSK’nın sağlık harcamaları içinde en büyük kalemi ilaç harcamaları oluşturmaktadır. SSK’lıların özel eczanelerden ilaç alımına başlaması doğru bir uygulamadır. Bu uygulama kurumun ilaç giderlerini daha da artıracaktır. Ancak, mevcut SSK hastanelerinde bulunan eczanelerin kapatılmaması gerekiyor. İsteyen vatandaş hastane eczanesinden ilacını alabilmelidir. Eğer, hastane içinde bulunan eczane önlerinde yığılma olmazsa vatandaş buradan ilaç almaya devam eder. Böylece rekabet ortamı sağlanmış olur. SSK bu kez hastanelere ve özel eczanelere ürettiği ilaçları satabilir. Gerçekten, SSK ilaç fabrikası üretime devam ettiği sürece diğer ilaç fabrikaları da en azından aynı içerikte olan ilaçlarının fiyatını buna göre ucuz belirlemektedirler. Yatırımlar engellendi Bugüne kadar Şişli ilçesinde mahalle arasında bütün imkânsızlıklara rağmen ilaç üretimi yapan SSK ilaç fabrikası birçok kez kapatılma tehlikesi geçirdi. Özel sektörün baskılarıyla bazı politikacıların fabrikanın kapatılmasına ilişkin istekleri olmuştur. Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SSK ise ilaç giderlerine katkısı dolayısıyla fabrikanın yaşatılmasını sağladı. Fabrikanın kapasitesinin artırılma imkânı vardı ve bu girişimler bazı çevrelerce engellendi. Hatta teknoloji yenilenerek daha geniş ve yeni ilaçlar üretilebilirdi. Maalesef bu olmadı. Yaptırmadılar. SSK Hastanelerinin devrini düzenleyen kanunda SSK ilaç fabrikasının kapatılmasına yönelik bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, SSK Yönetim Kurulu’nun sağlık tesislerini kapatma veya işletme yetkisi bulunmaktadır. SSK Yönetim Kurulu’na dışarıdan müdahale gelmediği sürece ilaç fabrikasını kapatma kararı almayacağını düşünüyorum. En azından bir süre bu fabrikanın üretime devam etmesi gerekir. Böylece neler yapılıp neler yapılamayacağı görülmüş olacaktır. Okuyucu soruları M.K.- Ölmüş babadan annem emekli aylığı almaktadır. Evlenmemiş ablam da bu aylıktan yararlanmak istiyor. Bunun için müracaat etti. Gelen cevapta Bağ-Kur’dan aylık geliriniz olduğundan babanızdan emekli aylığı alamazsınız deniyor. Ablam Bağ-Kur emeklisi olduktan sonra, evlenmemiş olursa hem Bağ-Kur hem de babadan emekli aylığını alabilecek mi? Komşumuz işyeri sahibi bayan hem dükkan çalıştırıyor hem de eşinden Bağ-Kur’dan emekli maaşı alıyor. Cevap: Sizin sorunuz birçok kişinin sorunu ile benzer olduğu için özellikle sorunuzu buraya aldım. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum; Kız çocuklarının yetim (ölüm) aylığından faydalanabilmesi için bütün sosyal güvenlik kurumlarında olmazsa olmaz kural evlenmemiş olmaları veya evlenmiş olmakla birlikte sonradan dul kalmış olmalarıdır. SSK için ikinci kesin kural kız çocuklarının herhangi bir kuruma tabi olarak çalışmamaları veya başka bir kurumdan her ne ad altında olursa olsun gelir veya aylık almamaları gerekiyor. Bu durum Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için bu kadar katı değildir. Ablanız Bağ-Kur sigortalısı olduğu için bu sigortalılığı devam ettiği sürece babanızdan dolayı ölüm aylığı alamaz. Bağ-Kur’dan veya başka bir kurumdan emekli olduktan sonrada SSK’dan mevcut kanunlara göre yetim aylığı alması söz konusu değildir. Komşunuz bayanın durumu farklıdır. Zira söz konusu bayan eşinden dolayı ölüm aylığı almaktadır. Sosyal güvenlik sistemimiz mevcut hali ile, eşlerden birinin ölümü halinde evlenme şartı hariç başka bir sınırlama koymadan kalan sağ eşe ölüm aylığı bağlamaya cevaz vermektedir. Necati Hacaloğlu-Belirli süreli iş sözleşmesi sonunda kıdem tazminatı ödenip ödenmeyeceği konusu İş Hukuku’nun tartışmalı konularının başında gelmektedir. İş Kanunu’nda bu konuya açıklık getiren bir hüküm bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı konusu genel anlamda düzenlenmiştir. İş Hukuku’nun genel karakteristiği içtihata dayalı bir hukuk dalı olmasıdır. Dolayısıyla süresi belirli iş sözleşmesi sonunda kıdem tazminatı ödenip ödenmeyeceğine Yargıtay karar vermektedir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre süresi belirli iş sözleşmesi sonunda kıdem tazminatı ödenmemesi gerekiyor. Ancak süresi belili iş sözleşmeleri zincirleme olarak tekrarlanırsa kıdem tazminatı ödenmesine hükmedilmektedir. İkinci sorunuza gelince; eşlerden birisinin ölümü halinde sağ kalan eş evlenmemek şartı ile tek haksahibi ise ölen eşin aylığının yüzde seksen beşini alabilir. Bu durum SSK ölüm aylığı için geçerlidir. Hakan Erim-Verdiğiniz bilgilere göre 48 yaşınızı ikmal edeceğiniz tarihte SSK’dan en az 5225 gün prim ödemesi ile emekli olabilirsiniz. Özel banka Sandığı’na yaptığınız ödemeler emeklilikte gün sayınıza katılacaktır. Prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi dolan bir kişi emeklilik yaşını bekliyorsa işyerinden kıdem tazminatı alarak ayrılabilir. SSK’dan isteğe bağlı emekli olabilmek için bu kuruma en az 1080 gün (3 yıl) malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenmiş olması gerekiyor. Bu gün için en düşük isteğe bağlı prim tutarı 122 YTL dir. Üst sınır bunun 6,5 katıdır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT