BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kadastroya hız verildi

Kadastroya hız verildi

Kadastro çalışmalarının hızlandırılmasını ve sayısallaştırılmasını öngören tasarı, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildiANKARA - Türkiye’deki taşınmazların kadastro çalışmalarının 3 yıl içinde tamamlanmasına yönelik düzenlemeler içeren Kadastro Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yasa, ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topografik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuk durumlarını tespit etmeyi, Türk Medeni Kanunu’nun öngördüğü tapu sicilini kurmayı ve mekansal bilgi sisteminin altyapısını oluşturmayı amaçlıyor. İhale edilebilecek Kadastro teknisyeni veya kontrol memurunun da katılımı şartıyla kadastronun fenni işlerinin ihale edilebilmesine imkan tanınıyor. Çalışma alanında bulunan ve kadastrosuna başlanmamış ormanların kadastrosu, Orman Genel Müdürlüğü mühendislerinin katılımıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Kadastro komisyonlarında veya kadastro hizmetlerinde görev yapan personele, arazide fiilen çalıştıkları süreler için hizmetin ağırlığı ve sorumluluğuna göre tespit edilebilecek miktarda aylık ödenek ödenecek. İmar planı bulunmayan yerlerde kadastrodan önce hissedarlar veya mirasçılar tarafından ayırma veya birleştirme suretiyle taksim edilmiş ve sınırları belirlenmiş taşınmaz malların fiilen oluşan sınırlarına göre tespiti yapılacak. Sayısal haritalar geliyor Tespit, tescil veya sınırlandırma suretiyle kadastro veya tapulaştırması daha önce yapılmış olan yerlerde yeniden kadastro yapılamayacak, yapılsa bile hükümsüz sayılacak. Kadastro sırasında veya sonrasında yapılan işlemlerle geometrik durumları kesinleşmiş olan taşınmazlarla ilgili hatalar, ilginin başvurusu üzerine veya kadastro müdürlüğünce resen düzeltilecek. Kadastro veya tapulama haritaları, arazi kontrolü yapılmak suretiyle sayısal hale getirilecek. Sayısallaştırma çalışmalarının sonucu ilan edilecek ve ilan süresi içerisinde dava açılmayan taşınmaz malların kayıtlarında gerekli düzeltme yapılacak. Tapu kayıtlarında problemli gözüken ve vakıf şerhi bulunan arazilerle ilgili hak sınırlandırma ve tespitlere ait itiraz ve dava açılması için öngörülen 10 yıllık zaman aşımı süresi uygulanmayacak.
Kapat
KAPAT