BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Şu an son anındır!”

“Şu an son anındır!”

Süleyman aleyhisselâm sarayın balkonunda tefekkürle meşgul iken ömrü bitip, eceli gelmişti. Azrail aleyhisselâm gelip dedi ki:Süleyman aleyhisselâm sarayın balkonunda tefekkürle meşgul iken ömrü bitip, eceli gelmişti. Azrail aleyhisselâm gelip dedi ki: - Şu an dünyadaki hayatının son anıdır. Süleyman aleyhisselâm buyurdu ki: - Allahü teâlânın takdîri her ne ise o haktır. Rabbime hamdolsun ki, asla kimseye zulmetmedim. Rabbimin emrine itaat etmekte gecikmedim. Herkesin dönüşü Allahü teâlâyadır. Görevlendirildiğin emri yerine getir. Süleyman aleyhisselâm her yere hükmettiğinden, zamanında herkes iman etmiş, yeryüzünde pek az imansız kimse kalmıştı. Süleymân aleyhisselâm zamanında, Dâvud aleyhisselâm zamanındaki medenî haklar daha genişletildi.Yeni ahkâma göre, babaların çocukları üstünde sınırsız hakları vardı. Bir çocuk, kaç yaşında olursa olsun, babasının emirlerini yerine getirmekle mükellef idi. Büyük çocuk mîrâsta iki kat pay alıyordu. Nişanlanma, evlenme gibi husûslar, ancak âile büyükleri tarafından kararlaştırılmakta, evlenecekler kendileri için seçilen eşleri kabûle mecbûr bırakılmakta idiler. Çocuksuz veyâ çocuğu ölmüş bir dul kadın kaynı ile evlenmek zorunda idi. Bu evlenmeden sonra doğan ilk çocuk, ölen zevcin çocuğu sayılır, onun mîrâsını alırdı. Bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesine müsaade olunuyordu. Süleymân aleyhisselâmın vefâtından sonra, İsrailoğulları, 12 kabîleye ayrılmış, birbirlerine düşmüşlerdir. Bu ayrılış, daha Süleymân aleyhisselâm hayâtta iken başlamış, Fakat Süleymân aleyhisselâm, Allahü teâlânın ihsânı ile, kabîleleri bir arada tutabilmişti. Süleymân aleyhisselâmın yerine oğlu Rehoboam geçdi. 12 kabîleden yalnız ikisi ona sâdık kaldı. İsrâîl devleti ikiye ayrıldı. Bu devletlerden biri, (İsrâîl) olup 10 kabîleyi topladı. Geri kalan iki kabîleye (Yahûdâ) devleti denilir. Kudüs’te kaldı. Azdılar. Allahü teâlânın gazabına uğradılar. Bir müddet Âsûrî devletine bağlı olarak kaldılar. Âsûrî hükümdârı Buhtunnasar (Nebukadnezar), Kudüs’ü yakıp yıktı. İsrâîloğullarını zorla Kudüs’ten çıkararak Bâbil’e sürdü. Ancak Îrân Şâhı Keyhusrev [Kirüs], Âsûrîleri mağlûb edince, Yahûdîlerin tekrâr Kudüs’e dönmelerine izin verdi. Yahûdîler Kudüs’e dönerek, yanmış olan bu şehri biraz tamîr ettiler. Evvelâ Îrânlıların, Makedonyalıların sonra Romalıların idâresi altında yaşadılar...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT