BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Beşer tarihinin yüz karası!..

Beşer tarihinin yüz karası!..

Osmanlı Devleti, Endülüs Müslümanlarına çare arıyordu! Bunun için, Cezayir Beylerbeyi olan Kılıç Ali Paşa görevlendirildi. O da bir kısım Müslüman ve Yahudileri kurtardı. Getirilenler Adana, Sis ve Trablusşam sancaklarına yerleştirilmişti.Müslümanların, İspanya ve Portekiz’in bulunduğu İber Yarımadasındaki hâkimiyetleri yedi asırdan fazla sürmüştü. Bu hâkimiyet, 2 Ocak 1492’de Gırnata’nın Katolik hükümdarlara teslim olması ile son bulmuştu. Böylece, tarihin bir devresi kapanmış oluyordu. Zira İspanyolların Gırnata’yı işgalleri ve bu esnada işledikleri cinayetler, medeniyet tarihi bakımından silinmez bir leke olarak kalacaktır. Onlar, yaptıkları ile tam bir barbarlık örneği sergilemişlerdir. Kendilerine medeniyet öğreten ve bu konuda üstadları olan Müslümanların seviyesine ulaşamadıklarını isbat etmişlerdir. Katolik bir Kardinal’in emriyle Gırnata şehrinin büyük meydanında 500.000 küsur cild yazma kitap yakılmıştı. Hâlâ telafi edilemedi!.. Müslümanlar, bütün Avrupa kütüphanelerindeki kitapların yekûnundan fazla olan bu eserleri, dünyanın her tarafından toplamışlardı. İnsanlık âlemi, bu kitapların yakılmasından doğan boşluğu, bugüne kadar telafi edememiştir. Kral Ferdinand ile Kraliçe İzabella’nın, Müslümanlara verdikleri sözleri tutmadıklarını, medeniyet ve kültür ürünü kitapların nasıl yakıldığını, Müslümanların nasıl işkencelere tabi tutulduğunu Hıristiyan bir araştırmacı şu sözlerle ifade eder: “Katolik majesteleri Ferdinand ve İsabella, Müslümanların tabi tutuldukları teslim şartlarına bağlı kalmada başarı gösteremediler. Kraliçenin özel ‘günah çıkarma papazı’ Kardinal Ximenes de Cisneros’un komutası altında tertiplenen ve geride kalan Müslümanların kılıç ve zor kullanılmak suretiyle irtidad (İslâm’dan dönme) ettirilip Hıristiyan dinine sokulmaları maksadına matuf bir askerî harekat 1499 yılında başlatıldı. Bu Kardinalin ilk işi, İslâmî konularda kaleme alınmış el yazması kitapları toplatıp yaktırmak suretiyle piyasadaki dolaşımını durdurmak olmuştur. Şimdi artık Gırnata şehri, Arapça yazılmış bu kitapların yığınlar halinde yakılmasından oluşan ‘şenlik ateşleri’ne sahne oluyordu. Engizisyon adı verilen işkence ve zulüm hareketleri, müessesevî bir hale getirilmiş ve yoğun bir biçimde devamlı işler halde tutuluyordu...” Merasimle yıktılar!.. Gırnata, Arapların her türlü dinî hürriyetlerine, can ve mallarına dokunulmamak şartıyla teslim olmuştu. Fakat Katolikler’e göre Müslümanlara verilmiş sözün hiçbir ehemmiyeti olamazdı. Böylece, Yeni Çağın eşiğinde beşer tarihinin en büyük yüz karalarından biri irtikâb edildi. İnsanlığın müşterek malı olması icab eden medeniyetin, o çağ için en zarif olan dallarından biri sistematik bir şekilde imhaya başlandı. Hele cihanın en büyük kütüphânesinin merasimle yakılması, yakın zamanlarda bütün İspanyollar tarafından bile tel’in edilen bir hadisedir...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 94369
  % 1.28
 • 5.3669
  % -1.34
 • 6.1144
  % -1.33
 • 6.9087
  % -1.35
 • 222.822
  % -1.1
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT